Underviserkorpset

I Børns Vilkår uddanner vi frivillige undervisere løbende, til vores underviserkorps. Korpset er dem, der møder børn, unge og forældre ude på skolerne og arbejder for at skabe trygge fællesskaber og handleRUM for og med børn og unge, fremme trivsel og bekæmpe mobning i alle dens afskygninger.

Som frivillig underviser får du en unik adgang til børn og unges stemme i Danmark. Med BørneTelefonen i ryggen får du direkte viden om, hvad der rører sig i børne- og ungdomskulturer, og du får mulighed for at være den, der bringer børn og unges stemmer videre til andre børn og unge.

Desuden bliver du en del af et både fagligt og socialt fællesskab med andre frivillige og ansatte i Børns Vilkår, hvor din stemme vil blive både hørt og inddraget.

Jylland & Fyn

Bliv underviser

Ansøg om at blive frivillig underviser til Jylland & Fyn området. Vi uddanner løbende nye undervisere, til at besøge landets institutioner.

Uddannelsessted: Aarhus

Ansøg nu
Sjælland & øerne

Bliv underviser

Ansøg om at blive frivillig underviser til Sjælland og øerne. Vi uddanner nye undervisere i februar og september, til at besøge landets institutioner.

Uddannelsessted: København

Ansøg nu

Du behøver ikke have børnefaglig eller formidlingsbaggrund for at blive en del af vores underviserkorps, til gengæld skal du kunne være hos os i minimum ét år. Vi lægger vægt på, at du brænder for formidling og er motiveret til at tale børnenes stemme og udbrede Børns Vilkårs budskab. Det er en klar fordel, hvis du som elevunderviser enten er studerende med minimum ét år tilbage af dit studie eller på anden måde har mulighed for at stå for undervisning i dagtimerne over en længere periode.

Du kan være med, hvis du er mellem 18 og 30 år, og har mod på og lyst til at møde børn og unge i øjenhøjde, eller du er ældre end 30 år, og har mod på og lyst til at møde forældre i øjenhøjde. I Børns Vilkår vægtes mangfoldighed, så korpset vil blive sammensat blandt andet ud fra ansøgernes forskellige baggrunde.

Du skal være villig til som minimum at undervise en dag (to workshops) om måneden. Og vi forventer, at du er med os i minimum 12 måneder.

Fagpersoner sørger for, at du bliver klædt på til at facilitere læreprocesser i forskellige rammer med forskellige målgrupper. Du får således en ”mini-underviseruddannelse” med f.eks. træning i øvelser, didaktiske værktøjer, klasseledelse, læringsteori og undervisningsprincipper. Derudover får du en indføring i nye teorier om mobning samt digitale fællesskaber. Løbende kurser og supervision er en væsentlig del af uddannelsen og kvalitetssikringen i Børns Vilkår.

Som frivillig underviser tager du som udgangspunkt ud sammen med en makker på skoler, klubber m.m. og afholder workshops. De mest populære workshops omhandler ”klassetrivsel” og ”digitalt liv”, men der er også mulighed for at deltage i udvikling af nye temaer og undervisningsforløb.

Læs mere om vores workshops og oplæg her

Frivillig

Elevunderviser

Som elevunderviser afholder du elevinddragende workshops, der træner eleverne i at reflektere over egen praksis. Du møder børnene i øjenhøjde samtidig med, at du hjælper med at ruste dem til selv at skabe positiv forandring i deres hverdag.

frivillige undervisere, Frivillig underviser
Frivillig

Forældreunderviser

Som forældreunderviser afholder du dialogiske oplæg, hvor du viderebringer barnets stemme til forældrene og rådgiver om, hvordan forældre kan støtte deres barn i at være en bevidst og kritisk digital bruger.

frivillige undervisere, Frivillig underviser