BørneTelefonen er vores rådgivningstilbud til børn, og der er flere forskellige frivilligroller, du kan påtage dig. Rådgiv telefonisk, via SMS eller chat. Besvar breve i brevkassen eller vær moderator på børns råd til andre børn.

Vær frivillig i Aarhus, København eller hjemmefra.

København

Rådgiv børn og unge digitalt og telefonisk fra BørneTelefonens lokaler i Valby.

aarhus

Rådgiv børn og unge digitalt og telefonisk fra BørneTelefonens lokaler i Godsbaneområdet.

Hjemmerådgivning

Rådgiv børn og unge via sms og chat – og fra dit eget hjem.

Brevkassen

Arbejd hjemmefra og besvar børn og unges breve til BørneTelefonens brevkasse.

Børn Hjælper Børn

Arbejd hjemmefra eller på farten og moderér de svar, som børn giver andre børn i Børn hjælper børns brevkasse.

Juniorrådgiver

Til dig mellem 12 og 17 ½ år. Arbejd hjemmefra og svar på breve fra andre børn og unge.

Børnefaglig baggrund

For at være frivillig hos Børns Vilkår skal du have en børnefaglig baggrund.

Dette gælder dog ikke, hvis du vil være facilitator på gruppechatten eller moderator på Børn hjælper børn.

Se mere om vores andre rådgivningstilbud, der søger frivillige

HØRTer vores rådgivningstilbud til unge i alderen 15-24 år. Du kan rådgive via SMS, chat eller talebeskeder. Du kan også være facilitator på en gruppechat, hvor unge rådgiver hinanden.

Vær frivillig i Aarhus, København eller hjemmefra.

ForældreTelefonener vores tilbud til forældre, bedsteforældre, andre voksne og pårørende der har brug for råd, hjælp og sparring om børns trivsel og udvikling. 

Vær frivillig i Aarhus eller København.