Kompetenceudvikling til kommuner

Børns Vilkår tilbyder faglige ledere og medarbejdere på myndighedsområdet i kommunerne gratis praksisnær kompetenceudvikling.

Det sker i regi af Videnscenter om børneinddragelse og udsatte børns liv, som er etableret i et samarbejde mellem Børns Vilkår, VIVE og Socialstyrelsen.

Mød to af underviserne her:

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Klik på aktiviteterne og få mere information om forløbet:

Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov. Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik.

Vil du vide mere?

Kontakt teamleder Carsten Kirk Alstrup for flere informationer om forløbet, som er en del af et rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb varetaget af Socialstyrelsen og Børns Vilkår. Du kan også læse mere om, hvordan du ansøger om forløbet på Videnscenterets officielle hjemmeside. Her kan du også finde andre informationer om Videnscenterets formål og tilbud.

Børneinddragelse hos Børns Vilkår

Børns Vilkår har siden 2008 været bisidder for flere tusinde børn og unge. Erfaringerne viser, at mange børn og unge bliver hjulpet hurtigt og på en relevant måde af myndighederne. Flere børn og unge har også givet udtryk for, at de oplever at være inddraget, og at de er blevet taget alvorligt i processen. Men der er også en stor andel af børn og unge, som har henvendt sig – og fortsat henvender sig – til BørneTelefonen eller Børns Vilkårs Bisidning, hvor de fortæller, at de ikke får den hjælp og støtte, de har brug for og krav på, og ikke føler sig godt behandlet i mødet med myndighederne.

Selv om kommunerne gennem årene har haft et øget fokus på at inddrage børn og unge i egne sager, så viser en række undersøgelser fortsat, at inddragelsen af børns og unges perspektiver ikke altid er tilstrækkelig eller kan være mangelfuld.

Børns Vilkår har gennemført flere projekter med fokus på børneinddragelse i flere kommuner (Bedre Børneinddragelse 2014-2018 og Styrket inddragelse 2019-2021).

Mørkhåret pige kigger op i kameraet

Tidligere projekter om børneinddragelse:

Børns Vilkår har fra 2014 til 2018 gennemført projekt Bedre Børneinddragelse. Projektet blev finansieret af en donation fra TrygFonden og udviklet på baggrund af erfaringer fra BørneTelefonen og Børns Vilkårs Bisidning- kombineret med forskning og erfaringer fra særligt de nordiske lande. Børns Vilkår gennemførte i 2012 til 2013 et pilotprojekt, hvor indsatser til Projekt Bedre Børneinddragelse er udviklet og identificeret.

Projektet har haft fokus på at udvikle og styrke børneinddragelsen i tre projektkommuner (Roskilde Kommune, Tårnby Kommune og Faxe kommune). Målet var at opnå viden om, hvordan danske kommuner bedre kan inddrage børn i sociale børnesager.

Projektet har vist, at det er muligt at påvirke kulturen, så børnene og barnets perspektiv i højere grad kommer i centrum af sagsbehandlingen. VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd – har foretaget en ekstern evaluering af projektet. Læs mere her.

Vil du vide mere om projektet Bedre Børneinddragelse? Læs mere her.

Børns Vilkår og Socialstyrelsen har i perioden 2018 til og med 2021 tilbudt et gratis rådgivnings- og kompetenceudviklingsforløb til i alt ni kommuner, der har ønsket at styrke inddragelsen af barnet eller den unges perspektiv i den kommunale sagsbehandling og i samarbejdet på tværs af områder.

Forløbet er baseret på et solidt erfarings- og vidensgrundlag fra bl.a. Børns Vilkårs projekt Bedre Børneinddragelse, der satte fokus på at udvikle og styrke børneinddragelse i kommunal sagsbehandling samt Socialstyrelsens Task Force på området for udsatte børn og unge. Socialstyrelsen har stået for den strategiske og faglige rådgivning af chefer, ledere og faglige nøglepersoner i kommunerne, hvor Børns Vilkår har stået for selve kompetenceudviklingen, der har været målrettet myndighedssagsbehandlere og relevante ledere.

Selve kompetenceudviklingsforløbet har været kendetegnet ved at være et praksisnært forløb i to spor, hvor deltagernes egne erfaringer er kommet i spil. Gennem forløbet har deltagerne bl.a. skulle reflektere over eget børnesyn samt barnets perspektiv og på den baggrund få ny viden om, hvordan inddragelse af børn og unge kan styrkes i den kommunale sagsbehandling. Dertil har kompetenceudviklingen givet deltagerne nye praktiske kommunikative kompetencer og viden i forhold til at inddrage børn og unge – både før, under og efter samtaler.

VIVE

Evaluering af projekt Bedre Børneinddragelse

Evaluering af projekt Bedre Børneinddragelse

Læs evalueringen her
Børns Vilkår

Børn og unges perspektiver på inddragelse

Ret til inddragelse

Læs rapporten her

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke