Børns Vilkår mod omsorgssvigt

I 2030 skal ingen børn opleve omsorgssvigt

Børn i Danmark udsættes for ting, de knap tør hviske om til en voksen på BørneTelefonen. Nogle krænkes seksuelt. Andre bliver slået og mishandlet, går sultne i seng og skal tage ansvar for meget mere, end deres unge alder berettiger.

Børns Vilkår arbejder for, at intet barn i Danmark bliver svigtet – hverken af deres nærmeste voksne eller af samfundet.

Støt Børns Vilkår

Hvad skal der til?

Sig det!

Børn kender deres rettigheder og siger fra, når de ikke overholdes.

Stop det!

Voksne handler, når børn svigtes.

Forebyg det!

Myndigheder forebygger og griber ind ved tegn på omsorgssvigt – og inddrager børn i egen sag.

På trods af at det i over 20 år har været forbudt at slå børn, er vold mod børn stadig udbredt. Den seneste undersøgelse fra Børnerådet (2016) viser, at hver 11. barn har været udsat for grov vold, såsom at blive slået med knyttet hånd, med en sko eller bøjle.

Psykisk vold omfatter gentagende mønstre af utilstrækkelig omsorg og støtte fra forældre og andre nære voksne samt handlinger, der giver barnet en følelse af at være værdiløst, uelsket eller uønsket.

Hver 8. pige og hver 15. drenge i 8. klasse har været udsat for en seksuel krænkelse, og antallet af anmeldelser om seksualforbrydelser og blufærdighedskrænkelser er steget markant. Derudover er digitale seksuelle krænkelser som deling af intime billeder uden samtykke, grooming og trusler af seksuel karakter udbredt blandt børn og unge.

Misbrug medfører ofte, at forældrene ikke formår at tage sig af huslige pligter og yde omsorg for deres børn. Børn i familier med alkoholmisbrug klarer sig i højere grad dårligt i skolen og er i større risiko end andre børn for at begå kriminalitet.

Hvad fortæller børnene?

Jeg elsker jo min far rigtig højt, og derfor bliver jeg endnu mere ked af det, når han slår mig. Dreng, 11 år

Hvad gør vi

Pegefinger i vejret

Rådgiver børn om rettigheder og giver dem tro på sig selv og mod til at sige fra.

Rådgiver og underviser forældre og fagfolk i at spotte og reagere på omsorgssvigt.

Arbejder for at børn inddrages i egen sag, at børns rettigheder og trivsel er i centrum i lovgivningen, og at voksne kender til underretningspligten.

Projekt: Erstatningssager

Børns Vilkår har fået midler til at støtte børn og unge i at anlægge erstatningssag om offentligt omsorgsvigt. Børns Vilkår fører ikke retssagerne, men støtter og hjælper igennem den ofte lange og hårde proces. Vi hjælper blandt andet med at vurdere sagerne, indhente akter og få kontakt til en advokat – og derudover bisidder vi i forbindelse med møder med advokaten og i retssagen.

Læs mere

Bisidning

I Børns Vilkår har vi professionelle bisiddere, som kan støtte børn eller unge i mødet med den offentlige forvaltning. De sikrer, at barnets rettigheder overholdes og barnets ønsker kommer frem.

Læs mere om bisidning

Underretninger

Vi har i Danmark underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en alvorligt truende situation. Det betyder, at hvis du har kendskab til, at et barn lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

Sådan underretter du

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, kommer du til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere