Mørkhåret pige med halvdelen af ansigtet dækket af sit hår, står i en skov.

Sådan spotter du omsorgssvigt

Hvad er omsorgssvigt? Omsorgssvigt kan både være psykisk og fysisk. Der er ikke en endelig tjekliste for, hvornår et barn er omsorgssvigtet. Du kan dog bruge en række typiske tegn som pejlemærker.

Tegn på omsorgssvigt

 • Børn, der har mistet en forælder eller en søskende
 • Børn med alvorlig sygdom i familien
 • Børn med psykiske sygdomme i nærmeste familie
 • Børn med traumer og børn af traumatiserede forældre (forældre, der har været i krig, flygtninge – og asylbørn)
 • Børn af fængslede forældre
 • Børn i skilsmissefamilier
 • Børn i familier med få økonomiske midler
 • Børn i familier med langvarig ledighed, svag eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet
 • Børn i lukkede, religiøse miljøer
 • Børn med fysiske og psykiske handicaps
 • Børn af forældre med fysiske handicaps
 • Børn af udviklingshæmmede forældre
 • Misbrug – møder gentagne gange påvirket op i barnets institution/skole
 • Højt konfliktniveau eller vold i familien
 • Ekstrem selvoptagethed – har svært ved at fokusere på barnet frem for sig selv
 • Psykiske/fysiske belastninger – sygdom, arbejdsløshed, problemer på arbejdspladsen
 • Følelsesmæssig uformåenhed – udviser f.eks. systematisk adfærd, hvor barnet afvises, ignoreres, trues, omtales i krænkende termer osv.
 • Uforudsigelighed – barnet bliver ikke hentet fra institutionen eller hentes af mange forskellige personer. Det, der vækker glæde den ene dag, udløser vrede den næste dag
 • Isolation – barnet holdes hjemme i lange perioder, hindres samvær med andre børn udenfor institutionen
 • Barnet efterlades alene uden opsyn i længere tid
 • Forælderen har urealistiske forventninger, til hvad barnet kan klare ift. barnets alder og modenhed
 • Barnet udviser asocial adfærd – barnet er belastet af egen aggressive/destruktive adfærd
 • Barnet udviser ukritisk og kontaktsøgende adfærd
 • Isolation – barnet trækker sig fra børnefællesskabet eller leger kun med yngre børn
 • Uformåenhed – barnet kan ikke følge med eller være med i faglige og/eller sociale sammenhænge
 • Barnet vokser ikke som det skal – vægt/højde – uden at der er en organisk forklaring
 • Barnet følger ikke alderssvarende eller årstidsbestemt påklædning
 • Barnets hygiejne er forsømt – barnet er snavset, uvasket, lugter osv.
 • Barnet har problemer med kostvaner – barnet er ekstremt sultent, spiser alt for lidt eller alt for meget, er påfaldende kræsen osv.
 • Uforklarlige blå mærker
 • Uforklarlige brandsår
 • Kropsmærker efter afstraffelse – bid, rivemærker, røde plamager
 • Barnet virker håndsky.
 • Usædvanlig frygtsom, forstemt, forskræmt og/eller indelukket adfærd
 • Usædvanlig nedtrykt, apatisk eller bedrøvet adfærd
 • Urolig, højtråbende, omkringfarende eller destruktiv adfærd
 • Angst eller paranoide forestillinger: ”Verden er farlig at færdes i”.
 • Ikke alderssvarende seksualiserende adfærd

Er du fagperson?

Som fagperson har du skærpet underretningspligt i henhold til servicelovens § 153 Det betyder, at du har pligt til at underrette kommunen, hvis du er bekymret for et barns trivsel og udvikling. En underretning kan være afgørende for, at barnet får den rette hjælp til at få en god barndom og et godt liv.

Er du pårørende?

Vi har i Danmark underretningspligt, når børn eller unge under 18 år lever i en truende situation. Det betyder, at hvis du har kendskab til, at et barn udsættes for vanrøgt eller nedværdigende behandling, eller lever under forhold, der bringer dets sundhed og udvikling i fare, har du pligt til at underrette kommunen.

ForældreTelefonen

Er du i tvivl om barnets tarv i en skilsmisse eller i forbindelse med opdragelse? Oplever du, at dit barn ikke trives i skolen, eller er du bekymret for naboens børn? Så kontakt ForældreTelefonen og få gratis, børnefaglig rådgivning.

Støt vores arbejde

Hver dag er der børn, der kontakter BørneTelefonen, fordi de i årevis har gået rundt alene – uden at fortælle nogen, at mor og far drikker, at de bliver mobbet i skolen, og at de skærer i sig selv, fordi de ikke kan holde det ud…

Men hver dag oplever vi også, hvordan én samtale på BørneTelefonen kan være nok til at give børnene viljestyrke og mod til at ændre hele deres liv.

Giv et bidrag i kampen mod svigt.