Seks børn sidder på en bænk og griner.

Så mange rammes af mobning

Trivsel i klassen giver bedre indlæring for alle

To børn i hver skoleklasse. Så mange børn mobbes i gennemsnit i Danmark, og det er alt, alt for mange.

Især i betragtning af, at vi på BørneTelefonen hos Børns Vilkår kan se en tæt sammenhæng mellem mobning, ensomhed, selvskade og selvmordstanker.

Mobning kan give ar, der aldrig forsvinder. På den lange bane har børn, der mobbes, dårligere chancer for at få job, uddannelse og nære sociale relationer i voksenlivet.

Men mobning har ikke kun store konsekvenser for de børn, som bliver mobbet. Mobning ødelægger trivslen for hele klassen. Og det betyder dårligere indlæring for alle.

Det er børnenes problem, men de voksne har ansvaret for at sikre trivslen i klassen.

Mobningen er meget lettere at forebygge end at stoppe, når den først har bidt sig fast som onde mønstre i klassen. I stedet for at vente til skaden er sket, betaler det sig at investere i trivsel – fordi høj trivsel er en forudsætning for læring og udvikling.

I et sundt fællesskab er der plads til alle, og ingen er nervøs for at række hånden op eller vise sin nye jakke frem. Børnene føler sig trygge og accepterede.

Der skal i virkeligheden ikke så meget til for at skabe en kultur, hvor man hilser på hinanden om morgenen, holder døren for hinanden og spørger, hvordan det gik til weekendens atletikstævne.

Kunsten er at lære børnene, hvordan de selv kan være med til at skabe en positiv omgangstone.

En investering i klassens trivselsarbejde er også godt givet ud for børnenes fremtid, da erfaringerne viser, at en klasse i trivsel også bliver bedre rustet til at lære. Samtidig ved vi, at børns primære idé om at have et godt liv bygger på, at de trives og ikke mobbes i folkeskolen.

Trivselsarbejdet skal være et dagligt anliggende, og det skal foregå i samarbejde mellem forældre, skole og de enkelte lærere. For det er de voksnes ansvar at sikre trivsel i klassen.

Få konkrete råd til, hvordan du kan være med til at skabe bedre trivsel i dit barns klasse – læs mere her!

Vis dit barns skole, at du er med

Børns Vilkår tager i august kontakt til alle danske skoler for at sætte klassetrivsel på dagsordenen til forældremøder. Vi håber at kunne fortælle, at mange forældre er klar til at tage medansvar for at stoppe mobning, før det sker.

Skriv dit barns skole, så tæller Børns Vilkår tilkendegivelser sammen og giver dem til skolen helt anonymt.

Læs mere om skoleindsatsen i #DeVoksnesAnsvar

Gode råd mod mobning

Gode råd til forebyggelse

Banner for 'Stop mobning'-kampagne med TrygFondens og Børns Vilkårs logo i hjørnerne.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke