Trivselshjælperen

Trivselshjælperen er udviklet af Børns Vilkår og TrygFonden

Trivselshjælperen er et værktøj til forældremødet. 

Trin for trin føres forældregruppen igennem en proces for til slut at nå frem til nogle aftaler om, hvad de vil gøre for at støtte trivslen i klassen. 

I trivselshjælperen tager man udgangspunkt i et dilemma baseret på henvendelser på Forældretelefonen. Derefter arbejder man i grupper med et dialogkort for til sidst at lave en fælles opsamling, som kan gemmes og lægges direkte på Aula eller printes ud og hænges op. 

Trivselshjælperen indeholder fem temaer. Hvert tema tager ca. 30 minutter at gennemføre. Vi anbefaler, at man arbejder med ét tema per forældremøde. 

Temaerne er:

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma om grupper på sociale medier. Forældrene drøfter, hvad de kan gøre for at hjælpe børnene til at skabe trygge digitale fællesskaber, hvor ingen føler sig udenfor.

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma, hvor der er opstået en hård tone blandt nogle børn i klassen. Forældrene drøfter, hvad de kan gøre, hvis der opstår en hård tone, og hvad de kan gøre for at forebygge det.

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma om meget fravær. Forældrene drøfter, hvad de kan gøre, hvis et barn ikke har lyst til at komme i skole, og hvad de kan gøre for at støtte op om fællesskabet og hjælpe et barn tilbage i klassen, hvis det har haft meget fravær.

Børns Vilkår har udviklet en side til skolens fagpersoner med viden og værktøjer til forebyggelse og håndtering af skolefravær

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma, hvor en forælder er bekymret for, om der er nogle i klassen, der bliver holdt udenfor. Forældrene drøfter, hvordan de kan tage fælles ansvar for, at alle er inkluderet i klassefællesskabet.

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma, hvor en ny elev er startet i klassen, og det har skabt nogle usikkerheder i klassefællesskabet. Forældrene drøfter, hvordan man kan tage imod nye elever i klassen på en god måde, og hvordan man kan støtte klassefællesskabet, når der sker forandringer.

Nyhedsbrev for fagpersoner

Det siger forældre og lærere om værktøjet