Børns Vilkår har udviklet grafisk opsatte skabeloner for hvert dilemma, som I kan kopiere jeres trivselsplaner ind i. På den måde får I en flot udgave, som I kan dele i klassen.

  1. Find og download skabelonerne for de dilemmaer, I har gennemgået i Trivselshjælperen.
  2. Åbn pdf-filen i din PDF-læser (vi anbefaler Adobe Acrobat)
  3. Indtast skolenavn og klassetrin i boksen øverst på skabelonen.
  4. Kopier svarene fra jeres auto-generede trivselsplan og indsæt dem i de tilsvarende bokse i skabelonen. Den auto-generede trivselsplan er i mailen, I modtog fra Børns Vilkår, efter I gennemførte Trivselshjælperen.
  5. Gem den udfyldte skabelon.
  6. I har nu en flot opsat trivselsplan.
Dilemma

Fællesskabet

Download skabelon til trivselsplan
Dilemma

Digital mobning

Download skabelon til trivselsplan
Dilemma

Hård tone på nettet

Download skabelon til trivselsplan
Dilemma

Konflikt blandt forældre

Download skabelon til trivselsplan
Dilemma

Ny elev i klassen

Download skabelon til trivselsplan
Dilemma

Hårdt sprog i klassen

Download skabelon til trivselsplan

Start nu

Klik på knappen for at åbne værktøjet.

Mangler du info?

Har du brug for flere oplysninger, kan du gå tilbage til Trivselshjælperens hovedside.

Gå tilbage