Tre piger står på en fodboldbane og smiler, den midterste med en fodbold i hånden.

Trivselshjælperen

Trivselshjælperen er udviklet af Børns Vilkår og TrygFonden

Temaerne er:

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma om grupper på sociale medier. Forældrene drøfter, hvad de kan gøre for at hjælpe børnene til at skabe trygge digitale fællesskaber, hvor ingen føler sig udenfor.

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma, hvor der er opstået en hård tone blandt nogle børn i klassen. Forældrene drøfter, hvad de kan gøre, hvis der opstår en hård tone, og hvad de kan gøre for at forebygge det.

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma om meget fravær. Forældrene drøfter, hvad de kan gøre, hvis et barn ikke har lyst til at komme i skole, og hvad de kan gøre for at støtte op om fællesskabet og hjælpe et barn tilbage i klassen, hvis det har haft meget fravær.

Børns Vilkår har udviklet en side til skolens fagpersoner med viden og værktøjer til forebyggelse og håndtering af skolefravær

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma, hvor en forælder er bekymret for, om der er nogle i klassen, der bliver holdt udenfor. Forældrene drøfter, hvordan de kan tage fælles ansvar for, at alle er inkluderet i klassefællesskabet.

Temaet tager udgangspunkt i et dilemma, hvor en ny elev er startet i klassen, og det har skabt nogle usikkerheder i klassefællesskabet. Forældrene drøfter, hvordan man kan tage imod nye elever i klassen på en god måde, og hvordan man kan støtte klassefællesskabet, når der sker forandringer.

Trivselshjælperen var et rigtig godt udgangspunkt til en snak, der ellers kan være svær og problemfyldt. Det var godt at have noget konkret at forholde sig til, så man ikke selv skal finde på spørgsmål, man skal diskutere Tina, mor til barn i 5. klasse
Jeg synes, at Trivselshjælperen var let at gå til, materialet var overskueligt, og så er klassetrivsel frem for alt et rigtigt vigtigt emne at sætte fokus på. Jeg oplever, at flere elever efterfølgende har haft gode samtaler med deres forældre om digital mobning og grimt sprog, fordi der er blevet sat fokus på det. Nogle har sågar fået slettet app’s, der bidrager til konflikter eleverne imellem Pia, skolelærer
Jeg synes helt bestemt, at andre kunne have gavn af at bruge Trivselshjælperen. Den burde være en integreret del af skolegangen og optræde på forældremøderne. De forskellige temaer, som Trivselshjælperen opstiller, er desuden oplagte at bruge i en dialog med sit barn, så man som forælder kan finde ud af, hvad der rører sig i klassen Helene, mor til barn i 2. klasse
Vi har været rigtigt glade for at bruge Trivselshjælperen på vores forældremøde. De små videoer, der følger med hvert dilemma, fungerer super til inspiration, og det er rart, at de er korte. På vores skole er et negativt og hårdt sprog et gennemgående problem. Efter forældrenes dialog omkring klassens hårde tone over for hinanden, oplever jeg, at flere elever mærkbart har nedtonet det Tina, skolelærer

Fagnyhedsbrev

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver eller lignende?

Her får du fx viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale.

Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.

Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov.
Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Lyshåret dreng set oppefra, blinker til kameraet.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke