To børn sidder i et klasseværelse og kigger på en iPad.

Gode råd til fagpersoner

DIGITAL DANNELSE: DIGITALE MEDIER ER EN DEL AF DE FLESTE 5-6-ÅRIGES LIV – BÅDE DERHJEMME OG I BØRNEHAVEN. DET BETYDER, AT ANSVARET FOR BØRNENES DIGITALE DANNELSE ER TODELT; DET LIGGER BÅDE HJEMME HOS FORÆLDRENE OG I BØRNEHAVEN.

Digital dannelse i børnehaven bør danne grundlag for, at børnene bliver bevidste om, at teknologi ikke bare er skabt til mennesker men også af mennesker. Ved at lege, både med og uden digitale medier, og ved at have have voksne omkring sig – både derhjemme og i børnehaven – som åbner døren til den digitale verden, kan børnenes digitale dannelse stimuleres.

Derfor har vi samlet nogle gode råd her på siden til, hvordan du som fagperson kan hjælpe og støtte børns digitale færden.

Digitalt liv

Find inspiration og se, hvilke workshops Børns Vilkår tilbyder om børns digitale trivsel

Rødhåret dreng sidder i vindueskam og kigger på en telefon.

Pædagogisk personale og ledelse i børnehaver

Tal med forældregruppen om deres holdninger til børnenes brug af digitale medier i børnehaven.

Det er vigtigt med klare rammer og forventningsafstemning mellem børnehaven og forældregruppen. Tag initiativ til en fælles snak om børnenes brug af digitale medier i børnehaven, så forældrene føler sig godt informerede om jeres pædagogiske overvejelser.

Vær opmærksom på, om nogle forældre hægtes af den digitale kommunikation.

Kommunikationen med forældrene er vigtigt og har børnenes interesser som sit udgangspunkt. Så vær opmærksom på, om alle forældre læser og forstår den information, I sender via digitale platforme. Overvej hvordan I når ud til flest mulige forældre med jeres information, så færrest mulige børn i børnehaven oplever, at deres forældre ikke kender til deres hverdag i børnehaven. Prioriter samtidig så vidt muligt den daglige snak med forældrene, når børnene bringes og hentes.

Som pædagogiske personaler og ledere er I forbilleder for børnene – vær opmærksom på det, når I deler billeder fra barnets hverdag i børnehaven. Prøv at inddrage nogle børn i at tage billederne og lad det blive til en snak om hvilke billeder, man må tage af andre – og at det er OK at sige nej til at få taget et billede.

Overvej om og evt. hvordan digitale medier skal være en del af jeres læreplanstemaer.

Tag en fælles diskussion i personale- og ledergruppen om, hvorvidt digitale medier skal være en del af jeres arbejde med læreplanstemaerne. Hvis I beslutter, at det ikke skal, så brug snakken til at definere, hvilken betydning digitale medier har for jeres pædagogiske kerneopgave.

Kommuner

Uddan en person med pædagogfagligheden som sin kerne og digitale medier som sin add-on og lad denne person have en tværgående funktion i flere børnehaver.

Vedkommende skal have tid til at suge ny viden til sig om digitale medier og pædagogiske tilgange og om de udfordringer, der kan opstå undervejs. Succeskriteriet for den tværgående pædagog er, at de ansatte i kommunens børnehaver oplever at kunne lege ”formålsløs” leg med digitale medier – og meget gerne på børnenes initiativ.

Tid og kvalitet går hånd i hånd. For at pædagogiske personaler kan arbejde kvalificeret og kreativt med digitale medier i de pædagogiske aktiviteter med børnene, skal de både have tid til at deltage i relevante kurser eller efteruddannelse, ligesom der skal være tid til at eksperimentere med digitale medier i hverdagen med børnene. Vær derfor opmærksom på, om ressourcerne i børnehaverne er gode nok til at sikre de nødvendige kurser og den nødvendige kvalitet.

Pædagogiske personalers lyst og interesse er afgørende for den udviklende og kreative brug af digitale medier, som kommer børnene til gode. Det samme er pædagogiske personalers oplevelser af at være kompetente til at udvikle de gode, sjove lege med digitale medier. Sørg derfor for at de pædagogiske personaler i børnehaverne føler sig fagligt klædt på til at arbejde med digitale medier sammen med børnene ved at sikre, at der er relevante kurser tilgængelige.

Opret kanaler for nem tilgængelig og praksisorienteret videndeling, så børnehaverne i kommunerne kan trække på hinandens gode erfaringer. Det vil i forlængelse deraf være oplagt at udvikle best practice eksempler, som relaterer sig til de pædagogiske læreplanstemaer – og evt. bruge en pædagogisk konsulent til at facilitere dette.

Udvikl en strategi, der kan understøtte børnenes digitale dannelse – altså både den instrumentelle, sociale og refleksive dannelse.

Overvej hvordan I som kommune med en strategi for børnehaverne kan understøtte, at de pædagogiske ledere og personaler kan udvikle børnenes instrumentelle, sociale og refleksive, digitale dannelse. Strategien bør udspringe af pædagogisk faglighed og forholde sig til, hvordan leg og digitale medier kan gå hånd i hånd.

Stat

Pædagogerne spiller en vigtig rolle i at give børnene mulighederne for at blive digitalt dannede. Derfor er der brug for at klæde alle pædagoger fagligt på til at kunne bruge digitale medier kreativt i den pædagogiske hverdagspraksis. Digital dannelse og medborgerskab bør være obligatoriske fag på pædagoguddannelsen.

Afsæt midler til praksisnær forskning, som kan bruges til efterfølgende at udvikle materialer, der guider både pædagogiske ledere og medarbejdere i, hvordan digitale medier kan avendes i en børnehave. Det er afgørende, at materialet er anvendeligt i praksis, at det inspirerer pædagogiske personaler til at give sig i kast med de digitale medier, og at det hjælper lederne med at strukturere arbejdet, så det bliver muligt for de pædagogiske personaler at udvikle sjove og spændende aktiviteter til børnene.

Digital dannelse i børnehøjde

Børns Vilkår er i samarbejde med Medierådet for Børn og Unge gået sammen om fire rapporter under overskriften ‘Digital Dannelse i børnehøjde’.

nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark.

Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

Du kan til enhver tid framelde dig

Børns Vilkår passer godt på dine personoplysninger, og vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med den gældende databeskyttelsesforordning og databeskyttelseslov.
Du kan læse mere om vores databehandling og dine rettigheder i vores privatlivspolitik

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke