Digitale kaninhuller og ekstreme, digitale fællesskaber

Børn og unge bruger mere tid på nettet end nogensinde før, og de ser masser af indhold udvalgt til den enkelte bruger på baggrund af sociale mediers algoritmer. Selv om børn og unge er storforbrugere af sociale medier, forholder de færreste sig til, hvordan algoritmer kan påvirke deres medievaner og meninger. 

Derfor har Børns Vilkår udviklet to undervisningsmaterialer som skal hjælpe dig med at udvikle elevernes digitale dømmekraft.

Ved at fokusere på algoritmernes betydning for den enkeltes brug af sociale medier, støttes eleverne i at forholde sig kritisk til de algoritmebaserede anbefalinger, som styrer så meget af vores adfærd online.

“Hvis jeg ser noget spændende, kan jeg ikke lægge det fra mig. Jeg vil se videoen færdig. Jeg fortsætter og fortsætter.” Elev i 7. klasse
“Du får ikke de samme videoer som andre. Hvis jeg fx ser fodboldvideoer, går de ud fra, at jeg gerne vil se det.”
Det er som om man ryger i en fælde og kommer til at se igen og igen. Vi kan genkende det – men ved ikke om det er rigtigt.
Man ser en video, der ser lidt spændende ud, så fortsætter det – og bum så har man bare pistoler.

De to undervisningsmaterialer handler om digitale kaninhuller. Et digitalt kaninhul er, når brugeren falder ned i et hul med spændende indhold, bliver opslugt i en sådan grad, at man mister fornemmelsen for tid og sted, og bliver præsenteret for mere og mere indhold i en særlig retning, hvor man i yderste konsekvens kan lande i ekstremt eller skadeligt indhold.

Materialerne kan bruges hver for sig eller sammen. Du kan bruge dem i forlængelse af hinanden, eller som to nedslag på forskellige tidspunkter på året eller forskellige klassetrin.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Kend dine digitale kaninhuller – algoritmer på sociale medier

Det første materiale består af filmen ”Anbefalet til dig” og undervisningsaktiviteter til 2-3 lektioner. Det behandler anbefalingsalgoritmer og de digitale kaninhuller, de fleste kender fra deres hverdag, hvor de bare lige skulle se en enkelt video eller svare på en besked og ender med at sidde med telefonen i en time.

Materialet er udarbejdet med støtte fra hhv. Jyllands-Postens Fond og Google

På kanten af kaninhullet – ekstreme, digitale fællesskaber

Det andet materiale tager udgangspunkt webfortællingen ”På kanten af kaninhullet” og undervisningsaktiviteter til 1-2 lektioner. Fortællingen handler om en dreng, der møder indhold fra et ekstremt fællesskab, hvor man præsenterer en forvrænget udgave af virkeligheden.

Materialet er udarbejdet med støtte fra Tryg-Fonden

Faglige mål: 

Læsning i faget Dansk:  

Eleven kan kildekritisk vurdere bruger- og ekspert-produceret indhold.  

Formål for faget Samfundsfag:  

Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet.  

Teknologiforståelse:  

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer, der vedrører digitale artefakters betydning for individ, fællesskab og samfund. 

Sundheds- og Seksualundervisning og Familiekundskab:

Eleven har viden om sundhedsfaktorer, som er særligt relevante for unge.

Rødhåret dreng sidder i vindueskam og kigger på en telefon.

Undersøg pres og stress med samfundsfaglig metode.

Undervisningsmateriale der, med udgangspunkt i Børns Vilkårs store undersøgelse, dykker ned i de samfundsmæssige faktorer, der kan resultere i pres og stress blandt børn og unge. Blandt andet digitale adfærdsdesigns og kønsnormer.

En kvinde sidder på en sofa med sin computer mens et barn sover ved siden af

Vores digitale fællesskaber

Workshop om trygge og utrygge digitale fællesskaber og om god onlinestil, og hvad vi kan gøre for at hjælpe hinanden til et godt online-liv

To drenge og en pige griner til kameraet foran et hegn

Indskoling og mellemtrin

Vi har også gratis undervisningsmaterialer om digitale fællesskaber til indskoling og mellemtrin. Find dem her.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke