Sæt fokus på digitale fællesskaber og trivsel

Hvad kan du gøre, hvis der er mobning i klassen?

Mobning involverer hele klassen. Derfor bør indsatser mod mobning også rette sig mod klassens fællesskab frem for enkelte elever, samtidig med at der selvfølgelig tages hånd om det barn, der er udsat for mobning. Selvom konkret forskning omkring hvad-der-virker er knap, er der alligevel bred enighed om, at følgende faktorer har betydning i håndteringen af mobning.

En helskoleindsats baserer sig på forskning der viser, at trivsel og forebyggelse af mobning ikke kan løses af enkelte aktører, men kræver en fælles indsats fra skolen som institution. Når der skal igangsættes interventioner overfor mobning, er det således vigtigt, at både lærere, pædagoger, teknisk-administrativt personale, ledere, forældre og elever har en fælles retning og er afstemte ift. den strategiske indsats. En sådan indsats kan med fordel udarbejdes med afsæt i skolens allerede foreliggende antimobbestrategi.

Det er vigtigt, at elevernes forskellige perspektiver bliver belyst og inddraget i en håndteringsproces, vel at mærke uden at eleverne får ansvaret for at håndtere mobning. I en klasse hvor der foregår mobning, er der ikke blot én sandhed om, hvad der er sket, og derfor er det vigtigt at gå undersøgende og nysgerrigt til elevernes fortællinger. Frem for at vurdere en situation på forhånd og derefter handle på den, er der et vigtigt undersøgelsesarbejde, der går forud for handlingen. På EMU.DK findes en mobbehåndteringsmodel der er udviklet af Stine Kaplan.

Mange lærere og pædagoger kender i dag til eXbus’ forskning og det fællesskabsorienterede mobbesyn, som også mange steder er afspejlet i skolernes antimobbestrategi. Der er imidlertid en mangel på metoder, der tager udgangspunkt i det fællesskabsorienterede mobbesyn. Mobbeforsker Stine Kaplan peger desuden på, at populære metoder som fx den-varme-stol og roserunder kan have utilsigtede negative konsekvenser, og faktisk være med til at fastholde og forstærke mobbemønstre. I VIDEOEN HER fortæller Stine Kaplan om nogle af de faldgruber, der kan være ved fx roserunder.

Gå undersøgende til værks og søg sparring hos kollegaer, ledelse og AKT-lærer. Når der er konstateret mobning i en klasse, kan man måske få lyst til at skynde sig at gøre noget og gribe ind så hurtigt som muligt. Men det er vigtigt, at interventioner omkring mobning tager afsæt i den enkelte klasses behov og problemstilling. Derfor må man som fagperson gå undersøgende til værks og skærpe blikket for, hvad der sker i fællesskabet, så man kan vælge den rette interventionsmetode.

På EMU.DK er der tekster, videoer og værktøjer om, hvordan man som fagperson kan gå undersøgende til værks.

En gruppe børn står på en række op ad en mur og er glade

Trivsel i skolen

Oplæg for fagpersoner

Et oplæg der sætter fokus på mobning og børns trivsel.

Trivsel i klassen - Book et trivselsforløb

Trivselsforløb

For elever i 4. – 9- klasse

Vi tilbyder trivselsforløb for klasser, med fokus på det gode fællesskab.

To unge smiler til kameraet

Oplæg og workshops til fagpersoner

Se Børns Vilkårs øvrige oplæg og workshops til fagpersoner, forældre og børn og unge.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke