Tegn på psykisk mistrivsel hos børn og gode råd til forældre

Mange negative følelser og reaktioner, som et barn kan opleve, er en helt naturlig del af barnets udvikling. Men hos nogle børn oplever man, at de negative følelser bliver meget stærke og langvarige, og så kan der være tale om psykisk mistrivsel.

Børn kan have mange forskellige grunde til at mistrives, og det er forskelligt, hvordan de reagerer. Derfor er det også forskelligt, hvordan man som voksen kan hjælpe barnet.

Vi har her på siden samlet nogle generelle råd og typiske tegn på psykisk mistrivsel. Du finder også gode råd til, hvad du kan gøre, hvis dit barn viser tegn på psykisk mistrivsel.

Faktaboks: Hvad er psykisk mistrivsel?

Det er en del af den normale udvikling hos børn at opleve negative følelser som tristhed, vrede og ængstelse. Den slags følelser er som udgangspunkt ikke dårlige. De er betydningsfulde, fordi de fortæller, hvad der er vigtigt for barnet, og hvad barnet har brug for.

Men når negative følelser hos barnet bliver så stærke, hyppige og langvarige, at barnet får svært ved at deltage i almindelige aktiviteter med andre børn og voksne, er der tale om psykisk mistrivsel.

6 tegn på psykisk mistrivsel

Nogle børn kan virke triste, irriterede eller mere vrede end de plejer.

Det er typisk, at børn, der ikke trives psykisk, får fysiske symptomer. Derfor vil nogle børn f.eks. klage over hovedpine eller ondt i maven.

Det kan være et tegn på psykisk mistrivsel, hvis barnet trækker sig fra kontakt og samvær med familie eller kammerater, ikke kommer i skole eller hvis barnet ofte oplever konflikter med andre børn og/eller voksne.

Nogle børn vil søge meget kontakt med deres forældre eller andre voksne uden at det giver dem tilstrækkelig ro og tryghed til at kunne udforske, fordybe sig og lege.

Psykisk mistrivsel kan vise sig ved, at børnene får problemer med at spise eller sove.

Nogle børn virker rastløse og urolige, når de psykisk ikke har det godt. Andre børn vil omvendt virke passive, trætte og energiforladte.

6 ting du kan gøre for at hjælpe

Vis interesse, nysgerrighed og respekt overfor, hvad barnet tænker, mener, føler og gør. Accepter at barnet ikke er klar til at tale, bare fordi du er det og vis, at du er til rådighed, når barnet er klar. Nogle børn taler bedst om, hvad de oplever og tænker, under en biltur eller mens, der skrælles kartofler.

så barnet kan finde ro og tryghed. Forståelse for barnets tanker, følelser, intentioner og behov gør det muligt for barnet at dele det, der er svært, tage imod hjælp og udfordre sig selv i retning af at få det bedre. Barnet kan have brug for berøring f.eks. et kram, at sidde tæt sammen eller massage.

Anerkend barnets gode intentioner, initiativer, erfaringer og færdigheder.

Selv store børn og unge har brug hjælp til at skabe rammerne for gode oplevelser med andre børn og nære voksne, der virker betryggende og opmuntrende. Tag udgangspunkt i det, barnet kan lide og interesserer sig for.

Vær nysgerrig og undersøgende på barnets hverdag og livsomstændigheder. Tænk over, om der har været nogle forandringer eller udfordringer i barnets liv eller mindre plads til ro og nærvær. Det kan give ideer til, hvad barnet har brug for mere eller mindre af.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et barn har brug for mere eller anden støtte eller behandling, kan du kontakte Sundhedsplejen, barnets dagtilbud, skole, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Kommunen eller egen læge. Alle forældre til børn mellem 0-18 år kan få gratis råd og vejledning i Kommunen, hvor man bor.

*Ovenstående råd er overordnede og generelle. Hvis du har brug for yderligere råd og vejledning til at forstå og hjælpe et barn, der ser ud til at mistrives, har du også mulighed for at kontakte forældretelefonen eller fagtelefonen i Børns Vilkår.

Forebyggelse af psykisk mistrivsel

Børns Vilkår arbejder for, at der udvikles en national strategi, der sikrer børns tryghed.

Brunhåret dreng står i en skov, med en pind i hænderne.

Læs mere

Brug for hjælp?

Hvis du har brug for yderligere råd og vejledning til at forstå og hjælpe et barn, der ser ud til at mistrives, har du også mulighed for at kontakte forældretelefonen eller fagtelefonen i Børns Vilkår.

ForældreTelefonen

FagTelefonen

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke