Gode råd til forældre om psykisk mistrivsel

Mange negative følelser og reaktioner, som et barn kan opleve, er en helt naturlig del af barnets udvikling. Men hos nogle børn oplever man, at de negative følelser bliver meget stærke og langvarige, og så kan der være tale om psykisk mistrivsel.

Børn kan have mange forskellige grunde til at mistrives, og det er forskelligt, hvordan de reagerer. Derfor er det også forskelligt, hvordan man som voksen kan hjælpe barnet.

Vi har her på siden samlet nogle generelle råd og typiske tegn på psykisk mistrivsel. Du finder også gode råd til, hvad du kan gøre, hvis dit barn viser tegn på psykisk mistrivsel.

Faktaboks: Hvad er psykisk mistrivsel?

Det er en del af den normale udvikling hos børn at opleve negative følelser som tristhed, vrede og ængstelse. Den slags følelser er som udgangspunkt ikke dårlige. De er betydningsfulde, fordi de fortæller, hvad der er vigtigt for barnet, og hvad barnet har brug for.

Men når negative følelser hos barnet bliver så stærke, hyppige og langvarige, at barnet får svært ved at deltage i almindelige aktiviteter med andre børn og voksne, er der tale om psykisk mistrivsel.

6 tegn på psykisk mistrivsel

Nogle børn, der lider af psykisk mistrivsel, kan virke triste, irriterede eller vredere end de plejer.

Det er typisk, at børn, der ikke trives psykisk, får fysiske symptomer. Derfor vil nogle børn f.eks. klage over hovedpine eller ondt i maven.

Det kan være et tegn på psykisk mistrivsel, hvis barnet trækker sig fra samvær med venner og familie, aktiviteter og kontakt med andre. Det kan også være et tegn, hvis barnet omvendt kommer i mange konflikter med andre børn.

Nogle børn vil søge efter voksenkontakt og voksne omkring dem, men alligevel have svært ved at finde ro.

Psykisk mistrivsel kan vise sig ved, at børnene får problemer med at spise eller sove.

Nogle børn kommer til at føle sig rastløse og urolige, når de psykisk ikke har det godt. Nogle børn vil omvendt virke passive og energiforladte.

6 ting du kan gøre for at hjælpe

Vis interesse, nysgerrighed og respekt for, hvad barnet tænker, mener, føler og gør.

Bevar roen, vær forstående, tålmodig og omsorgsfuld så barnet kan finde ro og tryghed. Ro og tryghed hjælper barnet til at dele det, der er svært, tage imod hjælp og udfordre sig selv i retning af at få det bedre. Barnet kan have brug for berøring f.eks. et kram, at sidde tæt sammen eller få fodmassage.

Anerkend barnets gode intentioner, initiativer, erfaringer og færdigheder.

Selv store børn og unge har brug hjælp til at skabe rammerne for gode oplevelser med andre børn og nære voksne, der virker betryggende og opmuntrende. Tag udgangspunkt i det, barnet kan lide og interesserer sig for.

Afhængigt af alder, og hvad barnet magter, kan du inddrage barnet for at finde ud af, hvad det har brug for, at du eller andre gør, og hvad barnet evt. selv kan gøre for at få det bedre. Accepter, at det kan tage tid at finde de rette løsninger, der kan få barnet til at trives bedre.

Sørg for, at barnet får den støtte eller behandling, det har brug for, hvad enten barnet har brug for at blive forstået og hjulpet af en pædagog eller lærer, undersøgt hos egen læge eller rådgivet af en psykolog eller familieterapeut. Alle forældre til børn mellem 0-18 år kan få gratis råd og vejledning i kommunen, hvor man bor

*Ovenstående råd er overordnede og generelle.

Forebyggelse af psykisk mistrivsel

Børns Vilkår arbejder for, at der udvikles en national strategi, der sikrer børns tryghed. 

Klik her for at læse vores anbefalinger.

Læs mere

Brug for hjælp?

Hvis du har brug for yderligere råd og vejledning til at forstå og hjælpe et barn, der ser ud til at mistrives, har du også mulighed for at kontakte forældretelefonen eller fagtelefonen i Børns Vilkår.

ForældreTelefonen

FagTelefonen

Få vores nyhedsbrev

Nyhedsbrevet er til dig, som gerne vil vide mere om, hvordan vi sammen kan gøre det bedre for børn og unge i Danmark. Her får du fx gode råd til at forebygge mobning og svigt, gøre skilsmissen lettere og lære dine børn at navigere i en digital verden.

  • Læs mere om dette samtykke i Børns Vilkårs privatlivspolitik