Andre der hjælper

Her kan du finde andre organisationer, der hjælper børn

Foreningens formål er at skabe forståelse for og forbedring af forholdene for mennesker med ADHD og deres pårørende. Foreningen tilbyder medlemmer deltagelse i kurser og temadage, der er specielt målrettet forældre, søskende, bedsteforældre, voksne med ADHD, diverse faggrupper m.fl.

På hjemmesiden findes information og værktøjer til børn, unge, voksne og familier, der er påvirket af ADHD. Derudover er der mulighed for at møde andre i samme situation.

ADHD-foreningen tilbyder også rådgivning til både private og professionelle, som oplever udfordringer forårsaget af ADHD.

ADHD-foreningen

Anonym og gratis rådgivning for personer med alkoholproblemer og pårørende. Professionelle rådgivere varetager samtalerne og kan også give information om, hvor man kan henvende sig for at få hjælp. Der tilbydes rådgivning på både telefon og chat.

Telefon: 80 200 500

Se åbningstider på hjemmesiden:

Alkolinjen

Hvis man er bekymret for et barn og har foretaget underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har man mulighed for at underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre barnets retssikkerhed, og undersøge om kommunens indsats er tilstrækkelig. Ankestyrelsen kan tage sager op på baggrund af en klage, en underretning eller af egen drift.

Ankestyrelsens akuttelefon
Hvis man vurderer, at det ikke kan vente til almindelig telefontid, kan man uden for åbningstid underrette en person fra Ankestyrelsen om, at man er akut og meget alvorligt bekymret for et barn eller en ung. NB! Fra Børns Vilkårs side, vurderer vi, at denne mulighed kun bør være aktuel, efter at man har været i kontakt med kommunens sociale vagt. Hvis kommunen ikke vil anbringe barnet, og man fortsat vurderer, at der er akut behov for indgriben, kan Ankestyrelsens akuttelefon kontaktes.

Ankestyrelsens hovednummer: 33 41 12 00 Ankestyrelsens akuttelefon: 61 89 73 79

Hovednummer: mandag-fredag 9-15

Akuttelefon: uden for hovednummerets åbningstid

Ankestyrelsen

Enlige forsørgere kan søge et stipendium, som hjælp til børnenes aktiviteter eller andre udgifter i deres hverdag.

Børnesagens Fællesråd

Børns Vilkårs bisidderordning rummer særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag og for at sikre, at barnets rettigheder overholdes og at barnets ønsker og behov kommer frem.

Børn har ret til en bisidder, hvis de skal til en samtale med kommunen - i forbindelse med en social sag eller i Familieretshuset- i forbindelse med forældres skilsmisse, samværsordning, bopæl og forældremyndighed.

Børns Vilkårs bisidderordning tilbyder gratis bisidder til begge dele.

35 55 55 56

Telefon: mandag-torsdag 9-16 og fredag 9-15

Børns Vilkårs bisidderordning

Center for Ludomani tilbyder rådgivning og gratis individuelle forløb og behandling til både spilleafhængige og pårørende, herunder tilbud til par.

På hjemmesiden findes også råd til at tage de første skridt på vejen mod et liv uden spilleproblemer.

Telefon: 70 11 18 10Center for Ludomani

Dansk Flygtningehjælp har forskellige tilbud for flygtninge og indvandrere i Danmark.

Ukrainske børn, unge og voksne i Danmark: Hotline (dansk/engelsk) – se her og Den Psykosociallinje Telefonlinje (modersmål) – se her

I Frivilligrådgivningen kan flygtninge, indvandrere og deres familier få gratis, uvildig og tværfaglig rådgivning om blandt andet udlændingeloven og integrationsloven. F.eks. om familiesammenføring, fornyelse af opholdstilladelser, permanent ophold og indfødsret. Vi kan også hjælpe med at forstå afgørelser og breve fra offentlige myndigheder og vejlede om klagemuligheder.

De frivillige rådgivere er jurister, socialrådgivere og andre fagpersoner med relevant uddannelse og erfaring. Rådgiverne har tavshedspligt.

Læs mere om Frivilligrådgivningen.

Dansk Flygtningehjælp tilbyder også forskellige aktiviteter og tilbud for flygtninge, indvandrere og familiesammenførte – fx mentorforløb, mad- og fritidsklubber, understøttende sprogtilbud og traumehjælp (også børn) – se her.

Ved spørgsmål om asyl eller inddragelse af opholdstilladelse kontaktes Dansk Flygtningehjælps Asylrådgivning.

Telefonnummer: 33 73 50 00

Dansk Flygtningehjælp

Dansk Stalking Center arbejder for at forebygge og stoppe stalking, og tilbyder gratis og anonym telefonrådgivning til alle personer, der er berørte af stalking – også pårørende.

Læs mere her.

Læs mere om centrets øvrige tilbud på hjemmesiden.

Tlf.: 25 17 73 74

https://danskstalkingcenter.dk/

Hvis elever eller forældremyndighedsindehavere oplever, at skolen/uddannelsesstedet/SFO'en ikke tilstrækkeligt forebygger og håndterer mobning, så kan de klage til klageinstansen.

Hvis man klager til Den Nationale Klageinstans mod Mobning uden først at have klaget til uddannelsesstedet eller dennes øverste ansvarlige, så sendes klagen først tilbage til lokal behandling på uddannelsesstedet/i kommunen.

Læs mere her: https://dcum.dk/nkmm/

Den Nationale Klageinstans mod Mobning

Dialog mod Vold er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud den der udøver volden, til partneren og til eventuelle børn. Indsatsen er i første omgang rettet mod at stoppe volden og stabilisere situationen. Dette er et individuelt arbejde og kan fortsætte videre i gruppebehandlingen. Når volden er stoppet og situationen er stabiliseret, arbejdes der med, hvordan I som par hver især og sammen kan undgå konflikter og nedtrappe dem, når de opstår. Dette gør vi både individuelt, i gruppe og med parterapi. Der er ligeledes tilbud om behandling af børnene i familien.

Tlf.: 35 30 17 17Dialog mod Vold

Rehabilitering og behandling af torturoverlevere. Dignity er et behandlings-, og videnscenter om tortur og de følger, den medfører. Dignity tilbyder individuel behandling til både voksne og børn, gruppebehandling eller familiebehandling. Der er opmærksomhed på hele familiens trivsel, og vi forsøger som oftest at inddrage ægtefællen i behandlingen. Henvisning til Dignity skal ske via egen læge eller speciallæge.

Dignity – dansk institut mod tortur

DISPUK tilbyder gratis samtaler hos de psykologistuderende i Snekkersten. Der er mulighed for at få et gratis samtaleforløb, på op til 5 samtaler.

Læs mere om vilkårene for de gratis samtaler på DISPUK´s hjemmeside: https://www.dispuk.dk/konsulentydelser/samtaleterapi/

DISPUK

Den Uvildige Konsulentordning på Handicapområdet (DUKH) tilbyder gratis og uvildig rådgivning til mennesker med handicap, herunder både fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sindslidelser og personlighedsforstyrrelser.

De socialfaglige konsulenter i DUKH rådgiver mennesker med handicap, deres pårørende samt kontakt- og fagpersoner om spørgsmål i relation til retssikkerhed.

Du kan både ringe og skrive, hvis du ønsker rådgivning - læs mere om hvordan det foregår, ved at gå ind på DUHK´s hjemmeside.

Tlf.: 76 30 19 30

DUHK hjemmeside

Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie.

Familieretshuset har opgaver inden for følgende hovedområder:

 • Adoption
 • Bidrag
 • Faderskab og medmoderskab
 • Forældremyndighed, bopæl og samvær
 • Navne
 • Prøvelse af ægteskabsbetingelser (Internationale ægteskaber)
 • Separation og skilsmisse
 • Værgemål

Familieretshuset åbnede 1. april 2019 og erstattede Statsforvaltningen.

Tlf.: 72567000

Familieretshuset

Økonomisk og rådgivningsmæssig støtte, særligt til enlige forsørgere og gravide, der ikke har mulighed for hjælp fra det offentlige system – eller hvor hjælpen fra det offentlige system er utilstrækkelig.

Tlf.: 35 38 56 26

Foreningen til støtte for mødre og børn

Forælder Fonden hjælper enlige forsørgere med praktiske, juridiske, menneskelige og økonomiske problemer.

Telefon 35 83 68 86

Forælder Fonden

Forældrerådgivningen kan hjælpe med alt der drejer sig om et barns skolegang. Forældrerådgivningen har til formål at give råd og vejledning til forældre samt andre personer i barnets netværk der oplever, at deres børn har problemer i skolen samt til parter omkring skolen.

Telefon 70 25 24 68Forældrerådgivningen

For forældremyndighedsindehavere i Københavns kommune, som i forbindelse med deres barns anbringelse, udenfor hjemmet, har behov for en støtteperson. Forældre der har et barn anbragt udenfor hjemmet, har en ret til at få en støtteperson. Bor man udenfor Københavns kommune, er det forælderens bopælskommune, der skal bevilge en støtteperson. ForældreStøtten vurderer på baggrund af personlig henvendelse, eller henvendelse fra socialforvaltningen, om der efter loven kan tildeles en støtteperson, og i hvilket omfang.

Telefon 70 26 24 70Forældrestøtten

Gratis familierådgivning

Fri af misbrug tilbyder gratis og omsorgsfuld rådgivning til børnefamilier, hvor en af de voksne har alkohol eller stofproblemer.

Rådgivningen er både for afhængige og partnere, samt bedsteforældre og andre der er tæt på familien.

Læs mere her

SR-Bistand tilbyder gratis social retshjælp og rådgivning om bl.a.:

 • Lejeret og boligstøtte
 • Sygedagpenge, ressourceforløb og fleksjob
 • Klage- og ankevejledning
 • Familie- og arveret
  • herunder bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed
 • Kontraktret
 • Kontanthjælp

Rådgivningen foregår enten telefonisk, ved personlig henvendelse eller via e-mail.

De frivillige rådgivere er enten jura- eller socialrådgiverstuderende på sidste del af deres uddannelse eller færdiguddannede jurister og socialrådgivere.

 

Tlf.: 35 39 71 97

Frivilligcenter SR- Bistand

Hjerteforeningens rådgivningslinje, Hjertelinjen, er gratis rådgivning om stort og småt - alt fra medicin, behandling, sociale forhold, rettigheder kost og motion. Uanset om du er patient eller pårørende, er det gratis at få rådgivning på Hjertelinjen.

Hjerteforeningens rådgivere er hjertesygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, socialrådgivere og psykologer.

Tlf.: 70 25 00 00Hjerteforeningen

Home-start er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med mindst ét barn under 7 år.
De frivillige har forskellige aldre og baggrund og har erfaringer fra familielivet, som forælder eller professionel. Hjælpen er gratis og fortrolig.

HOME-START Familiekontakt Danmark

Rådgivning og sparring  for voksne og pårørende hvis du er i tvivl om, om du eller dine pårørende er i berøring med et sekterisk / destruktivt fællesskab.

I InsideOut har de stor viden om livet i og efter et religiøst destruktivt fællesskab, samt de udfordringer man kan opleve som pårørende.

Du kan ringe eller skrive til dem og få sparring, hvis du er i tvivl om, om du er i berøring med et sekterisk / destruktivt fællesskab. InsideOut har et stort netværk og samarbejder med en række dygtige fagfolk, og kan tilbyde vejledning og støtte til dig, i lige netop den situation du står i.
Deres rådgivnng er som udgangspunkt gratis, dog kan der være anbefalinger fra dem som koster penge.

 Kontakt: telefonnummer +45 71 81 45 29

Telefontid er torsdag 18:30 – 21:30 og søndag 12:00 – 18:00 

Eller via hjemmesidens kontaktformular

71 81 45 29

torsdag 18:30 – 21:30 og søndag 12:00 – 18:00

https://www.insideout.center/

Man kan klage over kommunens afgørelse om specialundervisning til børn, unge og voksne.

Klagenævnet for specialundervisning

Kræftens Bekæmpelses rådgivningstilbud er for hele familien. Her kan man få gratis rådgivning og støtte på Kræftlinjen ved at ringe 80 30 10 30 og i kræftrådgivningerne, der findes landet over.

I kan få familierådgivning sammen. Du kan også som forælder få rådgivning om, hvordan du håndterer kræft i familien. Nogle kræftrådgivninger har samtalegrupper for børn og unge, og vi har et godt kendskab til de øvrige muligheder for hjælp og støtte lokalt. 

Læs mere her

Børns Voksenvenner etablerer besøgsvenskaber mellem frivillige ressourcerige voksne og børn og unge, som har brug for mere voksenkontakt end den, de oplever i dagligdagen. Voksenvennerne gennemgår et godkendelsesforløb og der indhentes straffeattest og børneattest, inden man kan blive ansat som voksenven. Foreningen har lokalafdelinger over hele landet.

Tlf.: 70 70 71 77

Landsforeningen Børns Voksenvenner

FBU støtter og rådgiver forældre, hvis børn modtager eller har modtaget særlig støtte efter Barnets Lov - herunder anbringelse uden for hjemmet.

FBU tilbyder bl.a.:
• Åben og Anonym telefonrådgivning
• At støtte og rådgive forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper
• At støtte og rådgive den enkelte forælder
• At være bisidder for den enkelte forælder

Tlf.: 70 27 00 27

Se åbningstider på hjemmesiden

Landsforeningen for forældre med anbragte børn (FBU)

SINDs formål er at forbedre forholdene inden for psykiatrien. De tilbyder bl.a. landsdækkende rådgivning, information og bisiddere.

Telefonrådgivning: 70 23 27 50

Landsforeningen SIND

Lev Uden Vold driver en national hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien. Hotlinen kan kontaktes af både voldsudsatte, voldsudøvere og deres pårørende. Fagprofessionelle kan også kontakte hotlinen. Du kan modtage rådgivning som anonym.

Tlf. til sekretariatet 31 51 44 41, Tlf. til hotlinen 1888

Døgnåben

Lev uden vold - National Hotline

Hvis du, eller en pårørende, har selvmordstanker kan Livslinien hjælpe. Livslinien er et tilbud om rådgivning via telefon, mail eller chat.

Livslinien værner om anonymiteten hos de mennesker, der henvender sig og alle medarbejdere og rådgivere er underlagt tavshedspligt.

Tlf. 70 201 201

Livsliniens telefonrådgivning

Rådgivning på telefon, mail, sms og chat om spiseforstyrrelser og selvskade – også for pårørende.

Du kan også få personlig rådgivning ved at møde op eller bestille tid.

Rådgivningen er gratis og anonym, og alle rådgivere har tavshedspligt.

Tlf. 70 10 18 18

LMS

Rådgivningsside til voldsramte kvinder og deres pårørende.

LOKK’s rådgivning er anonym, landsdækkende og henvender sig specielt til kvinder, som har været eller er udsat for vold. På hjemmesiden findes en oversigt over og info om landets krisecentre. Pårørende kan få råd om, hvad man kan gøre, hvis man kender én, der er udsat for vold i hjemmet.

LOKK kan henvise til enkelte krisecentre, som tager imod kvinder, som ikke har været udsatte for vold, men som er boligløse på baggrund af samlivskonflikter.

Tlf.: 32 95 90 19

LOKK (Landsorganisation af kvindecentre)

Mandecentret er en landsdækkende organisation, som tilbyder støtte og rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd, der er udsat for vold i familien.  Mandecentret tilbyder individuel rådgivning samt mande- og netværksgrupper over hele landet. Rådgivningen er gratis.

Derudover kan Mandecentret tilbyde mænd en midlertidig bolig, sammen med deres børn på en af Mandecentret seks afdelinger.

Tlf. 70 11 62 63Mandecentret

MineVenner.dk er et gratis tilbud til børnefamilier, der ønsker at styrke og udvide deres netværk. Det fungerer på den måde, at forældre kan oprette en profil for dem selv og deres børn. Herefter kan de bl.a. ​søge venner og legekammerater​ til børnene tæt på, hvor de bor. På et kort får de vist, hvor de potentielle kammerater bor og kan herefter kontakte de andre forældre. Websitet er alene baseret på kommunikation mellem forældre og det er kun forældre, der kan oprette en profil.

På MineVenner.dk kan familier også mødes med andre familier gennem forskellige arrangementer ​som fx fællesspisning, udflugter, sport osv. Arrangementerne opretter brugerne fortrinsvist selv, men MineVenner.dk afholder også forskellige arrangementer.

Websitet indeholder også et ​debatforum​, hvor man kan dele tanker og spørgsmål med andre forældre.

MineVenner.dk henvender sig til alle typer børnefamilier med børn i alle aldre og af forskellige årsager, så som:

- Skilsmisser, hvor børnene bor flere steder og savner netværk hos den ene forælder

- Mobning/mistrivsel i nuværende skole

- Ønsket om at finde ligesindede venner (fx hvis barnet har udfordringer som diagnoser, stammen, handicap, særlig begavelse mv.)

- Ønsket om at finde en ven eller en ny bedste ven

- Ønsket at have et største udvalg af legekammerater/venner, så netværket i skolen ikke bliver så sårbart

 

Mine Venner

Rådgivning og støtte af gravide og/eller børnefamilier i sårbare situationer. Mødrehjælpen tilbyder støtte og rådgivning til gravide, familier, enlige forsørgere og voldsramte kvinder.

Mødrehjælpen har en række tilbud; chat- og telefonrådgivning, personlig rådgivning, retshjælp, abortrådgivning m.m.

Tlf. 33 45 86 00

Mødrehjælpen

På netstof kan du finde information om og rådgivning om alkohol og stoffer. Her kan du også finde en oversigt over behandlingstilbud i landets kommuner for personer både over og under 18 år.

Netstof

Novavi tilbyder, i samarbejde med foreningen Lænken, gratis behandling og rådgivning til personer med et alkohol- eller stofmisbrug, samt til deres pårørende. Man kan henvende sig direkte i et af Novavis ambulatorier, som ligger fordelt i hovedstads- og Nordsjællandsområdet. Kommunerne tilbyder også behandling. På kommunernes hjemmeside er der ofte direkte links til behandlingsstederne.

Tlf. 39 45 54 55

Novavis Ambulatorier

Rådgivning til per/personer, som oplever udfordringer i sit parforhold.  Partelefonens rådgivere vil forsøge at hjælpe med at håndtere og forstå udfordringer i  parforhold på en ny måde, som øger sandsynligheden for bedre trivsel i parforholdet.

Læs mere på hjemmesiden.

Tlf. 44 144 146

Partelefonen

Hvis du eller en person i dit liv gradvist eller pludseligt får ekstreme holdninger og støtter ulovlige og voldelige handlinger, så kan du få hjælp ved at ringe til denne hotline. Radikalisering og ekstremisme kan heldigvis stoppes og vendes om.

Alle medarbejderne har tavshedspligt og er erfarne og kvalificerede medarbejdere, som også kan henvise dig videre til lokale myndigheder og tilbud.

Hvis du ønsker at være anonym, så er det en god idé at oplyse det fra start i samtalen.

Hvis du har forældremyndigheden, har du ret til en støtteperson, så snart en anbringelse af din barn er på tale, mens han eller hun er anbragt og i en kortere periode efter, at dit barn eventuelt kommer hjem igen.
Kommunen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en § 54 støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7.
Du har ret til en § 54 støtteperson, og det er et gratis tilbud til dig.
Hos PS foreningen kan du finde en liste over støttepersoner. 
Læs mere på på hjemmesiden.

Telefon: 51 23 00 28

PS foreningen

Psykiatrifonden formidler viden og skaber forståelse for psykiske problemer og sygdomme.

Herudover tilbyder Psykiatrifonden anonym og gratis rådgivning til mennesker med psykiske problemer og sygdomme, og til pårørende. Du kan ringe, chatte eller skrive til brevkassen, og du kan finde gode råd og værktøjer til at få det bedre.

Tlf. 39 25 25 25Psykiatrifonden

Flere steder i landet er der oprettet døgnåbne psykiatriske skadestuer, hvor man kan henvende sig i akut opståede krisesituationer. Man kan henvende sig på alle de psykiatriske skadestuer uanset bopæl. Hvis der skal foregå behandling eller undersøgelser, henvises der til de psykiatriske afdelinger tilhørende ens bopæl.
Med undtagelse af Region Hovedstadens børn-, og ungepsykiatrisk akutmodtagelse, så behandler psykiatriske skadestuer ikke børn og unge. Men viderevisitere til børne og ungdomspsykiatriske afdelinger, eller tilkalder evt. den vagthavende psykiater fra børn- og ungdomspsykiatrisk afdeling på psykiatrisk skadestue.
Skal en ung vurderes psykiatrisk i eget hjem, skal lægevagten kontaktes. Vagten vurderer, om der bør rettes henvendelse til den psykiatriske udrykningstjeneste. En psykiater vil komme hjem til den unge og vurdere, om den unge bør indlægges på psykiatrisk afdeling.Oversigt over landets psykiatriske skadestuer

Ukrainske børn, unge og voksne i Danmark kan ringe og blive vejledt på deres modersmål i normale reaktioner under svære livsomstændigheder. Måske oplever du frygt, stress og sorg, som er vigtigt at dele med nogen? På telefonlinjen bliver du hørt og forstået i din krisesituation og kan få besvaret dine spørgsmål.

I samtalen er der mulighed for at aftale et tidspunkt til en længere, opfølgende samtale. Det er også muligt at blive henvist til terapeutiske samtaler, hvis du har behov for det.

Se mere om telefonlinjen (også nummer og åbningstider) her

Telefon: +45 3373 5314

RED Rådgivning tilbyder rådgivning til forældre. Her kan du få gratis og anonym rådgivning.

RED Rådgivning er en uafhængig  organisation og er ikke tilknyttet kommunen. Rådgivningen er målrettet forældre, der opdrager børn mellem kulturer.

Rådgiverne er uddannede socialrådgivere med viden om forskellige kulturer, migration og dets betydning for familielivet.

Det er muligt at få både telefonisk og personlig rådgivning samt familiesamtaler. Du kan også skrive til den anonyme brevkasse.

Der er mulighed for at benytte telefontolk til samtalerne.

Læs mere her

Reden Ung tilbyder rådgivning til unge, forældre eller fagpersoner der har brug for rådgivning om udveksling af intimitet og seksuelle ydelser (fx salg af sex, sugardating, byttesex, salg/udveksling af intime billeder, webcamsex, samt alt der kan komme før, under og efter en udveksling, som fx online-dating, uopfordrede henvendelser, sextortion, digitale og grænseoverskridelser, stigmatisering mv.)

Reden Ung tilbyder anonym rådgivning på både telefon og chat.

RedenUng har lokalafdelinger i Danmarks største byer, hvor der er mulighed for at møde fysisk op og få rådgivning.

Tlf.: 40901111

Reden Ung- Rådgivning for unge, fagfolk og pårørende

Hjælp til ukrainere, der kommer til Danmark og har brug for psykologisk krisehjælp (telefonisk hotline, adgang til hurtig visitation og psykologiske krisesamtaler i psykiatrien med tolk)

Region Nordjylland – Psykiatrisk Skadestue
97 64 37 00

Region Midtjylland – Psykiatrisk Rådgivningstelefon
78 47 04 70

Region Syddanmark – Krise-hotline,
99 44 50 60

Region Sjælland – Hotline
93 56 76 91

Region Hovedstaden – Henvendelse skal ske direkte på akutmodtagelserne eller gennem 18 13

Retsinfo er en online database, hvor der kan søges på lovtekster, vejledninger m.m.

Retsinfo

Røde Kors har forskellige tilbud i deres arbejde for, at flygtninge får en tryg, meningsfuld og værdig hverdag. Røde Kors hjælper flygtninge i hele landet med at falde på plads i deres nye lokalsamfund – hvad enten de skal være her i en kort eller lang periode.  

Læs mere på Røde Kors´ hjemmeside omkring de enkelte tilbud.

Som ny i Danmark kan man få hjælp ved at ringe til Røde Kors´ hjælpelinje på tlf.: 3529 9660 alle hverdage mellem 10-15. Henvendelser besvares på ukrainsk og russisk tirsdage og torsdage fra 10-15. 

Tlf.: 3529 9660

Læs mere her

Danner sidder klar og kan blandt andet:

 • Hjælpe dig, som er udsat for vold til at handle på volden og dens konsekvenser
 • Hjælpe dig med at blive indskrevet på et krisecenter, hvis din situation kræver det
 • Rådgive dig, der måske kender en, som er udsat for vold
 • Rådgive dig, som er pårørende til en voldsudsat i, hvordan du bedst muligt kan hjælpe.
 • Rådgive dig, som fagperson, så du bliver bedre til at genkende signaler på vold og kan henvise til den rette hjælp.

De kan hjælpe og rådgive om problemstillinger i forbindelse med fysiskpsykisk, seksualiseret, økonomisk eller andre former for vold i nære relationer. Deres landsdækkende telefonrådgivning har åbent hele døgnet – både for den, der er udsat for vold i nære relationer, den, der har en mistanke om, at en de kender, er udsat for vold og for den, der er pårørende.

Har man som fagprofessionel kontakt med voldsudsatte kvinder og børn gennem sin ansættelse i en kommune, på et krisecenter eller andet, er man også velkommen til at kontakte Danner for spørgsmål.

FORTROLIGHED, UNDERRETNING OG ANONYMITET

Den rådsøgende skal selv sørge for at skjule sit telefonnummer hvis hun/han ønsker at være anonym.

Man kan skjule sit nummer således:

Mobil: tast #31# foran telefonnummeret

Tlf.: 33 33 00 47

Døgnåbent

Rådgivning om vold i nære relationer

Familieretshusets samtalegrupper tilbydes til alle børn vis forældre har været igennem et samlivsbrud. På hjemmesiden er der information om tilmelding til børnegrupperne. Det er den forælder barnet har bopæl hos, der skal tilmelde barnet. Tilbuddet er gratis.

Samtalegrupper for børn i Familieretshuset

Rådgivning og støtte til børn, samt pårørende til indsatte. Savn arrangerer blandt andet weekendophold og sommerlejre for børn og pårørende til et indsat familiemedlem. Der vil være mulighed for at dele erfaringer med andre, knytte netværk, og finde støtte blandt andre pårørende. Savn tilbyder også familieorienteret rådgivning og støtte.
 

Tlf. 28 80 60 00Savn

SletDet Rådgivningen hjælper børn og unge under 18 år samt forældre, pårørende og fagpersoner med at håndtere ubehagelige oplevelser og krænkelser på nettet.

Det kan være, at private, grænseoverskridende eller krænkende billeder bliver delt uden samtykke – altså uden, at man har givet lov. Det kan også handle om andre ubehagelige oplevelser, som mobning, hacking eller stalking. Hos SletDet Rådgivningen kan du få hjælp og råd til, hvordan du håndterer situationen og får stoppet de digitale krænkelser.

Tlf.: 29 27 01 01

SletDet

Udenfor normal åbningstid er kommunen forpligtet til, at have en vagt som skal være mulig at komme i kontakt med i akutte sociale situationer omkring børn og unge.

I alle de resterende kommuner, der ikke nævnes herunder, skal man henvende sig til politiet, efter kommunen er lukket. Politiet kontakter den sociale bagvagt i kommunen, som herefter kan ringe op til borgeren.

​Hjemmesider:

Den sociale døgnvagt i Odense
Den sociale døgnvagt i Aalborg
Den sociale døgnvagt i Frederiksberg
Den sociale døgnvagt i Aarhus
Den sociale døgnvagt i København

Den Sociale døgnvagt i Norddjurs

Den sociale døgnvagt i Randers

Odense: 66 13 13 72 Aalborg: 96 30 14 48 Frederiksberg: 28 98 36 50 København: 33 17 33 33 Randers: 23 20 62 37 Norddjurs: 21 73 60 18 Aarhus: 89 40 20 00 og afvent vejledning på telefonsvareren

Sorglinjen drives af Det Nationale Sorgcenter.

Her kan du tale eller skrive med frivillige. Samtalerne på Sorglinjen er anonyme uanset om det er på telefon, chat eller sms. Læs mere her.

Du kan også bruge Sorgvejviseren og finde lokale tilbud, der kan støtte dig/jer i forbindelse med alvorlig fysisk sygdom i nærmeste familie og sorg. Sorgvejviseren finder du her.

Sorglinjen

Familieambulatorierne yder rådgivning og hjælp til gravide med rusmiddelproblemer, og deres familier.

Se nærmeste familieambulatories hjemmeside

Oversigt for regionernes familieambulatorier​

VISO rådgiver kommuner, borgere, og institutioner på det sociale område - når den rette ekspertise ikke findes i kommunen. VISO har ingen beslutningsmyndighed i forhold til kommunale ydelser. Det er kommunen, der træffer beslutning om eventuelle ydelser.
 

Socialstyrelsen - VISO

Med udgangspunkt i viden, faglighed og erfaring skaber Børns Voksenvenner værdifulde og udviklende venskaber mellem ramte børn og ressourcestærke voksne.

Voksenven - tilbud til familier med børn i alderen 6- ca. 12 år: En voksenven erstatter ikke dig og din rolle som forælder, men er en ekstra voksen i dit barns liv og en rollemodel, som dit barn kan spejle sig i.

Familieven - tilbud til familier med børn i alderen 0-6 år: Har du som ene-forælder til små børn svært at finde overskuddet og få enderne til at hænge sammen? Med en familieven får du en ekstra voksen i dit og din families liv - en ven, som kan støtte jer og tage del i jeres glæder, bekymringer og udvikling.

Kontakt: via lokalforeningerne der ligger rundt i hele landet.

info@voksenven.dk

70707177

Man-tors: 9-16

Fre: 9-15

https://voksenven.dk/

Alle børn, unge og familier har ret til åben anonym rådgivning i kommunen. Åben anonym rådgivning tilbydes af den enkeltes kommune.

Man kan henvende sig til den stedlige kommune for oplysninger om rådgivningens placering. Nogle kommuner har også rådgivninger placeret ude i lokalmiljøet, som børn og unge kan kontakte.

Kontaktoplysninger findes på kommunens hjemmeside.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke