Elevinddragelse  

Gratis materiale, 4.-10.klasse

Inddragelse har betydning for elevernes trivsel, deres forståelse for rettigheder og deres demokratiske dannelse. Men det kan være vanskeligt at vide, hvordan man rent praktisk inddrager dem i planlægningen af undervisningen, når man selv har det faglige overblik, som eleverne ikke har.


Derfor har vi udviklet et lille materiale, hvor du med udgangspunkt i et skema og en plakat, som printes og hænges op i klassen, kan få dine elevers input til din undervisningsplanlægning og hvor I sammen kan følge op på, hvordan deres input bliver brugt i undervisningen.
Materialet kan bruges på 4.-10. klassetrin. Det tager 1-2 lektioner at gennemføre. Og det kan bruges, når du skal i gang med din årsplanlægning, eller når du skal til at planlægge et forløb, en temauge eller lignende.

Andre har vist interesse for:

Undersøg pres og stress med statistisk analyse.

Undervisningsmateriale der, med udgangspunkt i Børns Vilkårs store undersøgelse, dykker ned i de samfundsmæssige faktorer, der kan resultere i pres og stress blandt børn og unge.

Læs mere

Vores digitale fællesskaber

Workshop om trygge og utrygge digitale fællesskaber og om god onlinestil, og hvad vi kan gøre for at hjælpe hinanden til et godt online-liv

Læs mere

Digitale fællesskaber

Vi har også gratis undervisningsmaterialer om digitale fællesskaber til alle klassetrin.
Find dem her.

Læs mere