Omsorgssvigt i den tidlige opvækst

CfB-artikel

Når børn vokser op i hjem med alkoholmisbrug

Forældre kan have en opfattelse af, at deres børn er skærmet mod deres misbrug, og at børnene ikke har kendskab til det. Alligevel tyder forskning på, at børn ofte har et indgående kendskab til forældrenes misbrug, og at børn helt ned i 3-4-årsalderen ved, når deres forældre drikker for meget

Læs mere
CfB-artikel

Seksuelle overgreb på småbørn

Børn i alle aldre kan blive udsat for seksuelle overgreb – også de mindste. Små børn kan have svært ved at sætte ord på overgrebene, og det kan derfor være vanskeligt at opdage, når de bliver udsat for svigt. Overgrebene kan have alvorlige konsekvenser for barnets udvikling og trivsel. Men hvilke tegn bør man som fagprofessionel være opmærksom på? Og hvad gør man, når mistanken opstår?

Læs mere
CfB-artikel

Afvisning, nedgørelse og trusler – når småbørn udsættes for psykisk vold

derfor kan være svær at opspore. I denne artikel ser vi nærmere på, hvad psykisk vold har af konsekvenser for det lille barns mentale og fysiske trivsel. Vi ser på, hvilke børn der er særligt udsatte, og hvad du som fagperson kan være opmærksom på i mødet med børn, der måske oplever psykisk vold.

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke