Skældud i børnehaven

CfB-artikel

Børn, der oplever skældud, søger ikke hjælp i konflikter

Hverdagen i en børnehave er ofte fyldt med leg og smil. Alligevel kan der opstå uoverensstemmelser - både mellem børnene, men også mellem børnene og de voksne. Men hvordan oplever børn, at de voksne håndterer konflikter? Og kan børns oplevelser med skældud stå i vejen for deres lyst til at søge hjælp hos de voksne? Det ser vi nærmere på i denne artikel, hvor vi også kommer med nogle gode råd til, hvordan du kan hjælpe børnene, når en konflikt opstår.

Læs mere
CfB-artikel

Skældud kan udfordre børns leg og venskaber

Leg er en vigtig ramme for børns sociale liv, venskaber og trivsel. Desværre er der børn, der har svært ved at finde nogen at lege med i børnehaven. I denne artikel ser vi på, hvordan skældud i børnehaven kan hænge sammen med børns oplevelse af at have nogen at lege med. Vi kommer også med nogle gode råd til, hvordan du kan støtte op om børnenes sociale relationer i børnehaven.

Læs mere
CfB-artikel

Sådan oplever børn skældud 

Når børn får skældud, kan det både gå ud over deres glæde ved at gå i børnehave og deres relationer til de voksne. Men hvordan forstår børn skældud, og hvordan kan børns oplevelse af skældud få betydning for børnenes daglige trivsel i børnehaven? Det ser vi nærmere på i denne artikel, hvor vi også kommer med gode råd til, hvordan du kan forebygge skældud og reparere på relationen efter skældud. 

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke