Anbragt

Henvisning

PS foreningen (Foreningen af professionelle støttepersoner)

Hvis du har forældremyndigheden, har du ret til en støtteperson, så snart en anbringelse af din barn er på tale, mens han eller hun er anbragt og i en kortere […]

Læs mere
Henvisning

LOKK (Landsorganisation af kvindecentre)

Rådgivningsside til voldsramte kvinder og deres pårørende. LOKK’s rådgivning er anonym, landsdækkende og henvender sig specielt til kvinder, som har været eller er udsat for vold. På hjemmesiden findes en […]

Læs mere
Henvisning

Mandecentret

Mandecentret er en landsdækkende organisation, som tilbyder støtte og rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd, der er udsat for vold i familien.  Mandecentret tilbyder individuel rådgivning samt […]

Læs mere
Henvisning

Frivilligcenter SR- Bistand

SR-Bistand tilbyder gratis social retshjælp og rådgivning om bl.a.: Lejeret og boligstøtte Sygedagpenge, ressourceforløb og fleksjob Klage- og ankevejledning Familie- og arveret herunder bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed Kontraktret Kontanthjælp Rådgivningen foregår enten telefonisk, […]

Læs mere
Henvisning

Retsinfo

Retsinfo er en online database, hvor der kan søges på lovtekster, vejledninger m.m.

Læs mere
Henvisning

DISPUK – Dansk institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation

DISPUK tilbyder gratis samtaler hos de psykologistuderende i Snekkersten. Der er mulighed for at få et gratis samtaleforløb, på op til 5 samtaler. Læs mere om vilkårene for de gratis […]

Læs mere
Henvisning

Åben, anonym rådgivning i kommunen

Alle børn, unge og familier har ret til åben anonym rådgivning i kommunen. Åben anonym rådgivning tilbydes af den enkeltes kommune. Man kan henvende sig til den stedlige kommune for […]

Læs mere
Henvisning

Ankestyrelsen

Hvis man er bekymret for et barn og har foretaget underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har man mulighed for at underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre […]

Læs mere
Henvisning

Landsforeningen for forældre med anbragte børn (FBU)

FBU støtter og rådgiver forældre, hvis børn modtager eller har modtaget særlig støtte efter Barnets Lov – herunder anbringelse uden for hjemmet. FBU tilbyder bl.a.: • Åben og Anonym telefonrådgivning […]

Læs mere
Henvisning

Forældrestøtten

For forældremyndighedsindehavere i Københavns kommune, som i forbindelse med deres barns anbringelse, udenfor hjemmet, har behov for en støtteperson. Forældre der har et barn anbragt udenfor hjemmet, har en ret […]

Læs mere
Henvisning

Sociale døgnvagter

Udenfor normal åbningstid er kommunen forpligtet til, at have en vagt som skal være mulig at komme i kontakt med i akutte sociale situationer omkring børn og unge. I alle […]

Læs mere
Henvisning

Børns Vilkårs bisidderordning

Børns Vilkårs bisidderordning rummer særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag og for at sikre, at barnets rettigheder overholdes og at barnets ønsker og behov kommer […]

Læs mere