Ikke at bo hjemme

Henvisning

LOKK (Landsorganisation af kvindecentre)

Rådgivningsside til voldsramte kvinder og deres pårørende. LOKK’s rådgivning er anonym, landsdækkende og henvender sig specielt til kvinder, som har været eller er udsat for vold. På hjemmesiden findes en […]

Læs mere
Henvisning

Åben, anonym rådgivning i kommunen

Alle børn, unge og familier har ret til åben anonym rådgivning i kommunen. Åben anonym rådgivning tilbydes af den enkeltes kommune. Man kan henvende sig til den stedlige kommune for […]

Læs mere
Henvisning

Ankestyrelsen

Hvis man er bekymret for et barn og har foretaget underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har man mulighed for at underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre […]

Læs mere
Henvisning

Landsforeningen for forældre med anbragte børn (FBU)

FBU støtter og rådgiver forældre, hvis børn modtager eller har modtaget særlig støtte efter Lov om Social Service – herunder anbringelse uden for hjemmet. FBU tilbyder bl.a.: • Åben og […]

Læs mere
Henvisning

Forældrestøtten

For forældremyndighedsindehavere i Københavns kommune, som i forbindelse med deres barns anbringelse, udenfor hjemmet, har behov for en støtteperson. Forældre der har et barn anbragt udenfor hjemmet, har en ret […]

Læs mere
Henvisning

Børns Vilkårs bisidderordning

Børns Vilkårs bisidderordning rummer særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag og for at sikre, at barnets rettigheder overholdes og at barnets ønsker og behov kommer […]

Læs mere