Ikke at bo hjemme

Henvisning

LOKK (Landsorganisation af kvindecentre)

Rådgivningsside til voldsramte kvinder og deres pårørende. LOKK’s rådgivning er anonym, landsdækkende og henvender sig specielt til kvinder, som har været eller er udsat for vold. På hjemmesiden findes en oversigt over og info om landets krisecentre. Pårørende kan få råd om, hvad man kan gøre, hvis man kender én, der er udsat for vold […]

Læs mere
Henvisning

Åben, anonym rådgivning i kommunen

Alle børn, unge og familier har ret til åben anonym rådgivning i kommunen. Åben anonym rådgivning tilbydes af den enkeltes kommune. Man kan henvende sig til den stedlige kommune for oplysninger om rådgivningens placering. Nogle kommuner har også rådgivninger placeret ude i lokalmiljøet, som børn og unge kan kontakte. ​

Læs mere
Henvisning

Ankestyrelsen

Hvis man er bekymret for et barn og har foretaget underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har man mulighed for at underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre barnets retssikkerhed, og undersøge om kommunens indsats er tilstrækkelig. Ankestyrelsen kan tage sager op på baggrund af en klage, en underretning eller af egen drift. […]

Læs mere
Henvisning

Landsforeningen for forældre med anbragte børn (FBU)

FBU støtter og rådgiver forældre, hvis børn modtager eller har modtaget særlig støtte efter Barnets Lov – herunder anbringelse uden for hjemmet. FBU tilbyder bl.a.: • Åben og Anonym telefonrådgivning • At støtte og rådgive forældre gennem kurser, aktiviteter og samtalegrupper • At støtte og rådgive den enkelte forælder • At være bisidder for den […]

Læs mere
Henvisning

Forældrestøtten

For forældremyndighedsindehavere i Københavns kommune, som i forbindelse med deres barns anbringelse, udenfor hjemmet, har behov for en støtteperson. Forældre der har et barn anbragt udenfor hjemmet, har en ret til at få en støtteperson. Bor man udenfor Københavns kommune, er det forælderens bopælskommune, der skal bevilge en støtteperson. ForældreStøtten vurderer på baggrund af personlig […]

Læs mere
Henvisning

Børns Vilkårs bisidderordning

Børns Vilkårs bisidderordning rummer særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag og for at sikre, at barnets rettigheder overholdes og at barnets ønsker og behov kommer frem. Børn har ret til en bisidder, hvis de skal til en samtale med kommunen – i forbindelse med en social sag eller i Familieretshuset- […]

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke