Seksuelt overgreb

Henvisning

Lev uden vold – National Hotline

Lev Uden Vold driver en national hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien. Hotlinen kan kontaktes af både voldsudsatte, voldsudøvere og deres pårørende. Fagprofessionelle kan også kontakte hotlinen. Du kan modtage rådgivning som anonym.

Læs mere
Henvisning

LOKK (Landsorganisation af kvindecentre)

Rådgivningsside til voldsramte kvinder og deres pårørende. LOKK’s rådgivning er anonym, landsdækkende og henvender sig specielt til kvinder, som har været eller er udsat for vold. På hjemmesiden findes en oversigt over og info om landets krisecentre. Pårørende kan få råd om, hvad man kan gøre, hvis man kender én, der er udsat for vold […]

Læs mere
Henvisning

Mandecentret

Mandecentret er en landsdækkende organisation, som tilbyder støtte og rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd, der er udsat for vold i familien.  Mandecentret tilbyder individuel rådgivning samt mande- og netværksgrupper over hele landet. Rådgivningen er gratis. Derudover kan Mandecentret tilbyde mænd en midlertidig bolig, sammen med deres børn på en af Mandecentret […]

Læs mere
Henvisning

Åben, anonym rådgivning i kommunen

Alle børn, unge og familier har ret til åben anonym rådgivning i kommunen. Åben anonym rådgivning tilbydes af den enkeltes kommune. Man kan henvende sig til den stedlige kommune for oplysninger om rådgivningens placering. Nogle kommuner har også rådgivninger placeret ude i lokalmiljøet, som børn og unge kan kontakte. ​

Læs mere
Henvisning

Ankestyrelsen

Hvis man er bekymret for et barn og har foretaget underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har man mulighed for at underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre barnets retssikkerhed, og undersøge om kommunens indsats er tilstrækkelig. Ankestyrelsen kan tage sager op på baggrund af en klage, en underretning eller af egen drift. […]

Læs mere
Henvisning

Sociale døgnvagter

Udenfor normal åbningstid er kommunen forpligtet til, at have en vagt som skal være mulig at komme i kontakt med i akutte sociale situationer omkring børn og unge. I alle de resterende kommuner, der ikke nævnes herunder, skal man henvende sig til politiet, efter kommunen er lukket. Politiet kontakter den sociale bagvagt i kommunen, som […]

Læs mere
Henvisning

Børns Vilkårs bisidderordning

Børns Vilkårs bisidderordning rummer særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag og for at sikre, at barnets rettigheder overholdes og at barnets ønsker og behov kommer frem. Børn har ret til en bisidder, hvis de skal til en samtale med kommunen – i forbindelse med en social sag eller i Familieretshuset- […]

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke