Skilsmisse

Henvisning

Voksenven til børn og Familieven til familier

Med udgangspunkt i viden, faglighed og erfaring skaber Børns Voksenvenner værdifulde og udviklende venskaber mellem ramte børn og ressourcestærke voksne. Voksenven – tilbud til familier med børn i alderen 6- ca. 12 år: En voksenven erstatter ikke dig og din rolle som forælder, men er en ekstra voksen i dit barns liv og en rollemodel, som […]

Læs mere
Henvisning

Mine Venner

MineVenner.dk er et gratis tilbud til børnefamilier, der ønsker at styrke og udvide deres netværk. Det fungerer på den måde, at forældre kan oprette en profil for dem selv og deres børn. Herefter kan de bl.a. ​søge venner og legekammerater​ til børnene tæt på, hvor de bor. På et kort får de vist, hvor de […]

Læs mere
Henvisning

Dialog mod Vold

Dialog mod Vold er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud den der udøver volden, til partneren og til eventuelle børn. Indsatsen er i første omgang rettet mod at stoppe volden og stabilisere situationen. Dette er et individuelt arbejde og kan fortsætte videre i gruppebehandlingen. Når volden er stoppet og situationen er stabiliseret, arbejdes der med, hvordan […]

Læs mere
Henvisning

Landsforeningen Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner etablerer besøgsvenskaber mellem frivillige ressourcerige voksne og børn og unge, som har brug for mere voksenkontakt end den, de oplever i dagligdagen. Voksenvennerne gennemgår et godkendelsesforløb og der indhentes straffeattest og børneattest, inden man kan blive ansat som voksenven. Foreningen har lokalafdelinger over hele landet.

Læs mere
Henvisning

Samtalegrupper for børn i Familieretshuset

Familieretshusets samtalegrupper tilbydes til alle børn vis forældre har været igennem et samlivsbrud. På hjemmesiden er der information om tilmelding til børnegrupperne. Det er den forælder barnet har bopæl hos, der skal tilmelde barnet. Tilbuddet er gratis.

Læs mere
Henvisning

Familieretshusets tilbud til brudte familier

Familieretshuset har en række tilbud til familier, der er i opbrud. Tilbud som kan styrke samarbejdet om deres børn. Rådgivnings- og afklaringssamtalen Børnesagkyndig rådgivning Samarbejdskursus Konfliktmægling Børnegrupper

Læs mere
Henvisning

Familieretshuset

Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt familie. Familieretshuset har opgaver inden for følgende hovedområder: Adoption Bidrag Faderskab og medmoderskab Forældremyndighed, bopæl og samvær Navne Prøvelse af ægteskabsbetingelser (Internationale ægteskaber) Separation og […]

Læs mere
Henvisning

LOKK (Landsorganisation af kvindecentre)

Rådgivningsside til voldsramte kvinder og deres pårørende. LOKK’s rådgivning er anonym, landsdækkende og henvender sig specielt til kvinder, som har været eller er udsat for vold. På hjemmesiden findes en oversigt over og info om landets krisecentre. Pårørende kan få råd om, hvad man kan gøre, hvis man kender én, der er udsat for vold […]

Læs mere
Henvisning

Mandecentret

Mandecentret er en landsdækkende organisation, som tilbyder støtte og rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd, der er udsat for vold i familien.  Mandecentret tilbyder individuel rådgivning samt mande- og netværksgrupper over hele landet. Rådgivningen er gratis. Derudover kan Mandecentret tilbyde mænd en midlertidig bolig, sammen med deres børn på en af Mandecentret […]

Læs mere
Henvisning

Frivilligcenter SR- Bistand

SR-Bistand tilbyder gratis social retshjælp og rådgivning om bl.a.: Lejeret og boligstøtte Sygedagpenge, ressourceforløb og fleksjob Klage- og ankevejledning Familie- og arveret herunder bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed Kontraktret Kontanthjælp Rådgivningen foregår enten telefonisk, ved personlig henvendelse eller via e-mail. De frivillige rådgivere er enten jura- eller socialrådgiverstuderende på sidste del af deres uddannelse eller færdiguddannede jurister og socialrådgivere. […]

Læs mere
Henvisning

Retsinfo

Retsinfo er en online database, hvor der kan søges på lovtekster, vejledninger m.m.

Læs mere
Henvisning

DISPUK – Dansk institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation

DISPUK tilbyder gratis samtaler hos de psykologistuderende i Snekkersten. Der er mulighed for at få et gratis samtaleforløb, på op til 5 samtaler. Læs mere om vilkårene for de gratis samtaler på DISPUK´s hjemmeside: https://www.dispuk.dk/konsulentydelser/samtaleterapi/

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke