Skilsmisse

Henvisning

Voksenven til børn og Familieven til familier

Med udgangspunkt i viden, faglighed og erfaring skaber Børns Voksenvenner værdifulde og udviklende venskaber mellem ramte børn og ressourcestærke voksne. Voksenven – tilbud til familier med børn i alderen 6- […]

Læs mere
Henvisning

Mine Venner

MineVenner.dk er et gratis tilbud til børnefamilier, der ønsker at styrke og udvide deres netværk. Det fungerer på den måde, at forældre kan oprette en profil for dem selv og […]

Læs mere
Henvisning

Dialog mod Vold

Dialog mod Vold er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud den der udøver volden, til partneren og til eventuelle børn. Indsatsen er i første omgang rettet mod at stoppe volden og […]

Læs mere
Henvisning

Landsforeningen Børns Voksenvenner

Børns Voksenvenner etablerer besøgsvenskaber mellem frivillige ressourcerige voksne og børn og unge, som har brug for mere voksenkontakt end den, de oplever i dagligdagen. Voksenvennerne gennemgår et godkendelsesforløb og der […]

Læs mere
Henvisning

Landsforeningen Børn og Samvær

Foreningen henvender sig til skilsmisseforældre, der har brug for juridisk bistand eller støttegruppe, med barnets perspektiv i fokus.

Læs mere
Henvisning

Samtalegrupper for børn i Familieretshuset

Familieretshusets samtalegrupper tilbydes til alle børn vis forældre har været igennem et samlivsbrud. På hjemmesiden er der information om tilmelding til børnegrupperne. Det er den forælder barnet har bopæl hos, […]

Læs mere
Henvisning

Familieretshusets tilbud til brudte familier

Familieretshuset har en række tilbud til familier, der er i opbrud. Tilbud som kan styrke samarbejdet om deres børn. Rådgivnings- og afklaringssamtalen Børnesagkyndig rådgivning Samarbejdskursus Konfliktmægling Børnegrupper

Læs mere
Henvisning

Familieretshuset

Det er Familieretshusets opgave at behandle sager, som handler om familien i bred forstand. På alle områder handler det om at finde de løsninger, der er bedst for hver enkelt […]

Læs mere
Henvisning

LOKK (Landsorganisation af kvindecentre)

Rådgivningsside til voldsramte kvinder og deres pårørende. LOKK’s rådgivning er anonym, landsdækkende og henvender sig specielt til kvinder, som har været eller er udsat for vold. På hjemmesiden findes en […]

Læs mere
Henvisning

Mandecentret

Mandecentret er en landsdækkende organisation, som tilbyder støtte og rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd, der er udsat for vold i familien.  Mandecentret tilbyder individuel rådgivning samt […]

Læs mere
Henvisning

Frivilligcenter SR- Bistand

SR-Bistand tilbyder gratis social retshjælp og rådgivning om bl.a.: Lejeret og boligstøtte Sygedagpenge, ressourceforløb og fleksjob Klage- og ankevejledning Familie- og arveret herunder bodeling, skilsmisse, separation og forældremyndighed Kontraktret Kontanthjælp Rådgivningen foregår enten telefonisk, […]

Læs mere
Henvisning

Retsinfo

Retsinfo er en online database, hvor der kan søges på lovtekster, vejledninger m.m.

Læs mere