Skilsmisse

Henvisning

DISPUK – Dansk institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation

DISPUK tilbyder gratis samtaler hos de psykologistuderende i Snekkersten. Der er mulighed for at få et gratis samtaleforløb, på op til 5 samtaler. Læs mere om vilkårene for de gratis […]

Læs mere
Henvisning

HOME-START Familiekontakt Danmark

Home-start er en organisation, hvor frivillige tilbyder støtte, venskab og praktisk hjælp til familier med mindst ét barn under 7 år. De frivillige har forskellige aldre og baggrund og har […]

Læs mere
Henvisning

Mødrehjælpen

Rådgivning og støtte af gravide og/eller børnefamilier i sårbare situationer. Mødrehjælpen tilbyder støtte og rådgivning til gravide, familier, enlige forsørgere og voldsramte kvinder. Mødrehjælpen har en række tilbud; chat- og […]

Læs mere
Henvisning

Åben, anonym rådgivning i kommunen

Alle børn, unge og familier har ret til åben anonym rådgivning i kommunen. Åben anonym rådgivning tilbydes af den enkeltes kommune. Man kan henvende sig til den stedlige kommune for […]

Læs mere
Henvisning

Foreningen til støtte for mødre og børn

Økonomisk og rådgivningsmæssig støtte, særligt til enlige forsørgere og gravide, der ikke har mulighed for hjælp fra det offentlige system – eller hvor hjælpen fra det offentlige system er utilstrækkelig.

Læs mere
Henvisning

Forælder Fonden

Forælder Fonden hjælper enlige forsørgere med praktiske, juridiske, menneskelige og økonomiske problemer.

Læs mere
Henvisning

Børnesagens Fællesråd

Enlige forsørgere kan søge et stipendium, som hjælp til børnenes aktiviteter eller andre udgifter i deres hverdag.

Læs mere
Henvisning

Ankestyrelsen

Hvis man er bekymret for et barn og har foretaget underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har man mulighed for at underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre […]

Læs mere
Henvisning

Børns Vilkårs bisidderordning

Børns Vilkårs bisidderordning rummer særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag og for at sikre, at barnets rettigheder overholdes og at barnets ønsker og behov kommer […]

Læs mere