Vold

Henvisning

Rådgivning om vold i nære relationer – DANNER

Danner sidder klar og kan blandt andet: Hjælpe dig, som er udsat for vold til at handle på volden og dens konsekvenser Hjælpe dig med at blive indskrevet på et krisecenter, hvis […]

Læs mere
Henvisning

Dansk stalking center

Dansk Stalking Center arbejder for at forebygge og stoppe stalking, og tilbyder gratis og anonym telefonrådgivning til alle personer, der er berørte af stalking – også pårørende. Læs mere her. […]

Læs mere
Henvisning

Lev uden vold – National Hotline

Lev Uden Vold driver en national hotline, der tilbyder hjælp og rådgivning i forbindelse med vold i nære relationer og vold i familien. Hotlinen kan kontaktes af både voldsudsatte, voldsudøvere […]

Læs mere
Henvisning

Dialog mod Vold

Dialog mod Vold er et gratis rådgivnings- og behandlingstilbud den der udøver volden, til partneren og til eventuelle børn. Indsatsen er i første omgang rettet mod at stoppe volden og […]

Læs mere
Henvisning

LOKK (Landsorganisation af kvindecentre)

Rådgivningsside til voldsramte kvinder og deres pårørende. LOKK’s rådgivning er anonym, landsdækkende og henvender sig specielt til kvinder, som har været eller er udsat for vold. På hjemmesiden findes en […]

Læs mere
Henvisning

Mandecentret

Mandecentret er en landsdækkende organisation, som tilbyder støtte og rådgivning til mænd i skilsmisse eller parbrud samt mænd, der er udsat for vold i familien.  Mandecentret tilbyder individuel rådgivning samt […]

Læs mere
Henvisning

Mødrehjælpen

Rådgivning og støtte af gravide og/eller børnefamilier i sårbare situationer. Mødrehjælpen tilbyder støtte og rådgivning til gravide, familier, enlige forsørgere og voldsramte kvinder. Mødrehjælpen har en række tilbud; chat- og […]

Læs mere
Henvisning

Åben, anonym rådgivning i kommunen

Alle børn, unge og familier har ret til åben anonym rådgivning i kommunen. Åben anonym rådgivning tilbydes af den enkeltes kommune. Man kan henvende sig til den stedlige kommune for […]

Læs mere
Henvisning

Dignity – dansk institut mod tortur

Rehabilitering og behandling af torturoverlevere. Dignity er et behandlings-, og videnscenter om tortur og de følger, den medfører. Dignity tilbyder individuel behandling til både voksne og børn, gruppebehandling eller familiebehandling. […]

Læs mere
Henvisning

Ankestyrelsen

Hvis man er bekymret for et barn og har foretaget underretning til kommunen, men ikke mener, at kommunen gør nok, har man mulighed for at underrette Ankestyrelsen. Ankestyrelsen skal sikre […]

Læs mere
Henvisning

Sociale døgnvagter

Udenfor normal åbningstid er kommunen forpligtet til, at have en vagt som skal være mulig at komme i kontakt med i akutte sociale situationer omkring børn og unge. I alle […]

Læs mere
Henvisning

Børns Vilkårs bisidderordning

Børns Vilkårs bisidderordning rummer særlige muligheder for at understøtte barnets inddragelse i sin egen sag og for at sikre, at barnets rettigheder overholdes og at barnets ønsker og behov kommer […]

Læs mere