Girafbamse ligger i hjørnet på et trægulv

Projekt: erstatningssager

Støtte ved erstatningssager

Børn og unge skal kunne regne med hjælp fra det offentlige system, når de bliver udsat for overgreb eller omsorgssvigt i deres familie eller på et anbringelsessted. I de senere år har der imidlertid været en række alvorlige sager om overgreb mod børn, hvor myndighederne greb for sent ind.

Børns Vilkår har fået midler til at støtte personer i at anlægge erstatningssag om offentligt omsorgsvigt. Børns Vilkår fører ikke retssagerne, men støtter og hjælper igennem den ofte lange og hårde proces. Vi hjælper blandt andet med at vurdere sagerne, indhente akter og få kontakt til en advokat – og derudover bisidder vi i forbindelse med møder med advokaten og i retssagen.

Som en del af projektet understøtter Børns Vilkår et sparringsnetværk for advokater, som arbejder med den pågældende type erstatningssager.

Kan du få erstatning, eller kender du nogen, der kan?

For at en sag kan være relevant som erstatningssag mod myndighederne, skal den leve op til en række kriterier:

  • Du skal have været udsat for overgreb eller alvorligt omsorgssvigt fra forældre, plejeforældre eller på institution
  • Det kan eksempelvis være vold, seksuelt misbrug, psykisk vold eller omsorgssvigt af alvorlig karakter
  • Myndighederne skal have haft kendskab til eller mistanke om, at du blev udsat for overgreb eller omsorgssvigt, eksempelvis via underretninger
  • Myndighederne skal have undladt at gribe ind for at beskytte dig, trods viden eller mistanke om de ting, du var udsat for

Har du muligvis ret til erstatning, eller kender du nogen, der måske har, kan du henvende dig til Børns Vilkårs erstatningsteam, på telefon 35 55 55 59 eller mail bv@bornsvilkar.dk.

Projekt om støtte til børn ved erstatningssager

Læs mere om Børns Vilkår arbejde og erfaringer med erstatningssager her:

Har du brug for hjælp til at vurdere en sag?

Børns Vilkår tilbyder gratis støtte og hjælp til sager om offentligt omsorgssvigt.