Kaninhuller

Børn og unge bruger mere tid på nettet end nogensinde før, og de ser masser af indhold udvalgt til den enkelte bruger på baggrund af sociale mediers algoritmer. Selv om børn og unge er storforbrugere af sociale medier, forholder de færreste sig til, hvordan algoritmer kan påvirke deres medievaner og meninger. 

Undervisningsmaterialet har til formål at styrke børn og unges kritiske sans på nettet og udvikle deres digitale dømmekraft og bevidsthed i forhold til algoritmers betydning for den enkeltes brug af sociale medier. Det er væsentligt, at eleverne lærer at forholde sig kritisk til det indhold, de præsenteres for på sociale medier. Her hjælper det, at eleverne udvikler en forståelse for platformes algoritmebaserede anbefalinger og kender til redskaber til at afkode, om de “falder ned” i digitale kaninhuller. 

“Hvis jeg ser noget spændende, kan jeg ikke lægge det fra mig. Jeg vil se videoen færdig. Jeg fortsætter og fortsætter.” Elev i 7. klasse
“Du får ikke de samme videoer som andre. Hvis jeg fx ser fodboldvideoer, går de ud fra, at jeg gerne vil se det.” Elev i 7. klasse

Et digitalt kaninhul er, når brugeren falder ned i et hul med spændende indhold, bliver opslugt i en sådan grad, at man mister fornemmelsen for tid og sted, og bliver præsenteret for mere og mere indhold i en særlig retning. 

Materialet består af filmen ‘Anbefalet til dig’ og undervisningsaktiviteter til 2-3 lektioner og er rettet mod fagene dansk, samfundsfag og teknologiforståelse. 

Materialet er udarbejdet af Børns Vilkår med støtte fra Google og Jyllands-Postens Fond. Elever og lærere er inddraget i udviklingsfasen gennem workshop og interview.

Mål:  

  • Eleverne har forståelse for, at algoritmer anbefaler det indhold, de præsenteres for  
  • Eleverne har viden om digitale kaninhuller  
  • Eleverne kan reflektere over, hvordan sociale mediers algoritmer har betydning for vores adfærd  
  • Eleverne kan forholde sig kritisk til det indhold, de bliver anbefalet på sociale medier. 

Faglige mål: 

Læsning i faget Dansk:  

Eleven kan kildekritisk vurdere bruger- og ekspert-produceret indhold.  

Formål for faget Samfundsfag:  

Eleverne skal opnå forudsætninger for udvikling af kritisk tænkning og et værdigrundlag, så de kan deltage kvalificeret og engageret i samfundet.  

Teknologiforståelse:  

Eleven kan handle med dømmekraft i komplekse situationer, der vedrører digitale artefakters betydning for individ, fællesskab og samfund. 

Hent undervisningsmaterialet

En trin for trin-lærervejledning til 2-3 lektioner.

Hent

Digitalt liv i skolen

Oplæg om den nyeste forskning om børn og unges digitale liv, og hvordan man som fagperson kan støtte børn og unge i at være ansvarlige og kritiske brugere af nettet og de sociale medier.

Læs mere

Børns digitale fællesskaber

Dialogisk oplæg til forældre, der sætter fokus på børns færden og trivsel i den digitale verden.

Læs mere

Digitale elevambassadører

Digitale elevambassadører understøtter den digitale trivsel og sikrer bedre digitale færdigheder og adfærd gennem et ung-til-yngre fokus.

Læs mere