Indsamlings­etiske retningslinjer

Børns Vilkårs implementering af Isobros indsamlingsetiske retningslinjer – del B.

1. Respekt for bidragyders integritet og handlefrihed

1.1. Retningslinjer for vejledning/oplæring/brug af indsamlere

Ved indsamlinger, hvor Børns Vilkår gør brug af voksne indsamlere, vil disse inden indsamlingen modtage vejledning og oplæring vedrørende organisationen Børns Vilkår, samt de aktiviteter / områder som der samles ind til.

 

1.3. Retningslinjer for ansættelse af børn

Vedrørende ansættelse af børn henholder Børns Vilkår sig til gældende lovgivning.

 

1.4. Retningslinjer for eksterne telefonfundraisere

Børns Vilkår samarbejder med flere eksterne udbydere af telefonfundraising. Retningslinjerne for samarbejdet er formuleret i de respektive samarbejdsaftaler, ligesom vi henviser i øvrigt henviser til ISOBROS’s etiske retningslinjer for telemarketing.

1.4.1. Fremtrædelsesform

De eksterne fundraisere skal være særdeles opmærksomme på, at deres fremtrædelsesform ikke skader Børns Vilkår eller det eksterne firma, hvor de er ansat. Deres budskaber skal være sande og gennemsigtige, så de kontaktede folk ikke vildledes. Fundraiserne må ikke presse folk til at donere penge til eller blive medlem af Børns Vilkår. Fundraiserne må ikke opfordre folk til at framelde andre humanitære organisationer. Overholder en fundraiser ikke de aftalte retningslinjer, vil vedkommende blive anmodet om at stoppe sit virke for Børns Vilkår.

1.4.3. Ansættelse og aflønning

Bliver de eksterne fundraisere adspurgt om ansættelse og aflønning, skal de åbent fortælle, at hvor de er ansat og at de får løn af udbyderen af telefonfundraising og ikke Børns Vilkår. Desuden kan de oplyse, at udgiften til fundraisernes løn er en del af Børns Vilkårs fundraising udgifter.

 

1.5 Samarbejde med virksomheder og fonde

Børns Vilkårs er åbne overfor et tæt samarbejde med virksomheder og fonde, der har til hensigt at støtte til vores arbejde for børn i Danmark og som samtidig skaber en værdi for samarbejdspartneren. Retningslinjerne for et samarbejde med en virksomhed bliver formuleret i den enkelte samarbejdsaftale. Det vil sige, at det specificeres i de individuelle samarbejdskontrakter, hvilke retningslinjer den enkelte virksomhed forpligter sig til at overholde.

1.5.1 Børnearbejde

Virksomhederne må ikke tillade skadelige former for børnearbejde. Med skadelige former for børnearbejde, menes arbejde som indskrænker børns ret til liv, uddannelse og sundhed, eller som hindrer børns fysiske, psykiske og sociale udvikling.

1.5.2 Tvangsarbejde

Virksomhederne må ikke tillade tvangsarbejde.

1.5.3 Diskrimination

Virksomhederne må ikke diskriminere pga. køn, race eller religion.

1.5.4 FNs Børnekonvention

Virksomhederne skal følge FNs Børnekonvention.

1.5.5.  ILOs Konventioner (Den internationale arbejdsorganisation, International Labour Organization)

Virksomhederne må ikke tillade arbejdsforhold, der strider mod ILO’s Konvention om sundhed og sikkerhed, om minimumsløn og om arbejdstider.

1.5.6 Miljø

Virksomhederne må ikke modarbejde centrale internationale overenskomster på miljøområdet.

Har du spørgsmål til vores medlemsservice?

Er du i tvivl om, hvorvidt det er Børns Vilkår, der har kontaktet dig?

Skriv til os

Eller ring på 35 55 55 59

Sammen stopper vi svigt

Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller samfundet.

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke