Troværdighed vedrørende formål, indsamling og brug af indsamlede midler

– den redelige kommunikation

3.1. Administrationsudgifter

Børns Vilkår har udarbejdet en organisations- og regnskabsinstruks, som er vedtaget af Hovedbestyrelsen. Børns Vilkår arbejder desuden altid mod at minimere administrationsudgifterne. Vores arbejde i Sekretariatet bygger på begreberne effektivitet og sparsommelighed.

Børns Vilkår følger de samme retningslinjer for udgifter til kørsel- og rejseaktiviteter, som er gældende i Staten.

3.3. Løn – og personalepolitik

Alle medarbejdere i Børns Vilkår er omfattet af en fælles overenskomst, som er indgået i 2011. Desuden har Børns Vilkår formuleret en personalepolitik i Børns Vilkårs Personalehåndbog. Denne indeholder emnerne: arbejdstid, hjemmearbejdsdag, sygdom, ferie, støjpolitik, rygepolitik, alkoholpolitik, kriseplan og værdier i Børns Vilkår.

3.4. Organisationens formue

Det generelle princip er, at placeringen af Børns Vilkårs formue skal ske efter et forsigtighedsprincip, hvor risici så vidt muligt undgås, men hvor der samtidig sikres et rimelig afkast. Direktøren er ansvarlig for i samråd med formanden at anbringe Børns Vilkårs overskydende likviditet i henhold til de af Hovedbestyrelsen fastlagte principper.

Har du spørgsmål til vores medlemsservice?

Er du i tvivl om, hvorvidt det er Børns Vilkår, der har kontaktet dig?

Skriv til os

Eller ring på 35 55 55 59

Sammen stopper vi svigt

Børns Vilkår kæmper for, at intet barn i Danmark svigtes – hverken af barnets nærmeste voksne eller samfundet.

Læs mere