Fundamentet for en god opvækst grundlægges i barnets første leveår

Det lille barns oplevelse af at blive set, hørt og forstået af sine nærmeste omsorgspersoner har stor betydning for, hvordan barnet vil udvikle sig og trives senere i livet.

Siden her er til dig, der arbejder i sundhedsplejen. Her finder du viden og materialer om barnets udvikling, tilknytning og trivsel, som du kan bruge i mødet med børn og deres forældre.

Trygheds betydning for barnets udvikling

Samspillet mellem barnet og dets nærmeste voksne har betydning for, hvordan barnet trives og udvikler sig.

Her finder du fire korte film, der handler om samspillet mellem forældre og deres små børn. Filmene kommer med eksempler på, hvad forældre kan gøre for at understøtte barnets tryghed, selvstændighed og selvværd og håndtere hverdagens små og store konflikter.

Filmene kan bruges som inspiration, eller som et værktøj i samtaler med forældre.

Vejledning til forældre med små børn

Livet med små børn kan til tider være udfordrende, og nogle gange oplever forældre at komme til kort. Vi har samlet gode råd til småbørnsforældre om hverdagens små og store kriser, livet i dagtilbuddet og det lille barns udvikling.

Læs mere

Tryghed og telefoner

Digitale medier kan være en hjælp i hverdagen, men de kan også stå i vejen for samspillet mellem barn og forældre. Vi har samlet viden og inspiration til, hvordan digitale medier kan fylde mindre i hverdagen med små børn. Du kan også se en film der viser, hvad der sker i relationen mellem barn og forældre, når skærmen kommer imellem dem. 

Læs mere

Tryg start i dagtilbud

Når små børn skal starte i dagtilbud, er det ofte en stor omvæltning for både barn og forældre. Barnet skal pludselig spise, sove og have en hverdag et andet sted, og det skal vænne sig til andre børn og nye voksne. Overgangen er også svær for mange forældre, der også skal finde tryghed i at overlade deres barn til en helt ny kontekst.

Vi har samlet gode råd om en tryg dagtilbudsstart, som du kan dele med forældre.