Digitale Krænkelser

Flere og flere børn og unge henvender sig til BørneTelefonen, fordi de udsættes for digitale krænkelser. Ulovlig billeddeling på internettet er et stigende problem og derfor er det afgørende med en indsats, der forebygger digitale krænkelser og som hjælper børnene, når skaden er sket.

Gode råd om ulovlig billeddeling

Har dit barn været udsat for ulovlig billeddeling, eller er du bekymret for, om dit barn har delt billeder ulovligt? Læs vores guide her:

1) Tag ansvar

Hjælp dit barn med at tage ansvar for at rydde op efter sig. Slet videoen/billedet fra samtlige telefoner, tablets, computere og sociale medier.

2) Stop spredningen

Hjælp dit barn med at skrive til dem, videoen/billederne er blevet delt med, at de skal slette det. Forklar, at billeddeling uden samtykke er ulovligt.

3) Støt offeret

Sørg for, at dit barn tager kontakt til den krænkede. Sørg for, at der bliver sagt undskyld og støt op om personen, hvis der skulle være behov for det.

4) Tal situationen igennem

Stil dig til rådighed, så dit barn kan fortælle om hændelsen og hvad der gik forud. Tal alle følelser igennem. Du må ikke være moraliserende. Dit barn kan også kontakte BørneTelefonen på 116 111.

5) Samarbejd med skolen

Så de kan hjælpe med hurtigst muligt at få dit barn i trivsel igen.

Ring evt. til ForældreTelefonen på 35 55 55 57, hvis du har behov for mere information.

1) Bliv ikke vred

Hvis du oplever, at dit barn er i vanskeligheder, er det utrolig vigtigt ikke at blive vred eller sige: ”hvor var det dumt” eller ”hvorfor tænkte du dig ikke om” osv. LYT i stedet til, hvad dit barn fortæller, hjælp med at berolige og giv udtryk for, at du kan hjælpe.

2) Stop spredningen

Hvis situationen omkring billeddelingen skal meldes til politiet, skal du sikre beviserne ved at tage kopi (screenshot) af billederne på de forskellige medier, før du beder om at få dem slettet. Kontakt de medieplatforme, hvor billedet ligger. Du finder normalt en anmeldeformular ved at søge nederst på udbydernes hjemmesider.

3) Anmeld til politiet

Mød op, ring, eller send en e-mail, men gør det hurtigst muligt. Det kan være nødvendigt at få professionel hjælp, fx fra en advokat.

4) Tal om det

Tal med dit barn om tankerne, der følger med sådan en oplevelse. Det kan fylde meget – og i lang tid – så det er vigtigt, at barnet ikke føler sig alene. Husk at billeddeling uden samtykke ALDRIG er ofrets skyld.

5) Samarbejd med skolen

Så de kan hjælpe med hurtigst muligt at få dit barn i trivsel igen

 

Ring evt. til ForældreTelefonen på 35 55 55 57, hvis du har behov for mere information.

Hvis man deler private billeder og videoer uden at personen på billederne og videoen har givet lov, er det en kriminel handling. Det kan være billeder og videoer med nøgenhed og andre intime situationer af mere eller mindre seksuel karakter. Deler man videoer og billeder af børn og unge under 15 år, kan man ligeledes blive sigtet for besiddelse og deling af børneporno.

Brugen af smartphones og sociale apps er en integreret del af det at være barn og ung i dag. Dette fællesskab er lige så vigtigt som fællesskabet i idrætshallen. Rigtig mange børn og unge bruger billeder og videodeling som en helt naturlig kommunikationsform i deres dagligdag. At sende små udsnit fra hverdagslivet til hinandens telefoner er en måde hvorpå børn og unge plejer relationer og fællesskaber.

Unge bekræfter også deres kæresterelationer gennem billeder. Imidlertid har børnene brug for at blive rustet til livet online af voksne omkring dem. Det er naturligt for børn og unge at eksperimentere med identitet og seksualitet, også via billeder og videoer, men det er vigtigt at vide hvad loven siger.

 

1) Vis interesse

Vær nysgerrig og involver dig i dit barns digitale liv online. Lov dit barn, at du ikke vil blive vred, hvis de kommer i problemer og søger din hjælp.
2) Tal åbent om både de digitale mediers positive sider og de udfordringer, der også forekommer. På den måde bliver det ikke et tabu for børnene at søge hjælp hos dig, hvis de har brug for det.
3) Tal med børnene om deres brug af billeddeling.

Tag fx udgangspunkt i en sag du har hørt om, og tag en generel snak i stedet for en moralprædiken. Spørg f.eks.: har du hørt om den her sag? hvad tænker du om det? hvorfor tror du det her kan ske? Kunne det ske for dig (hvorfor/hvorfor ikke)? Tal med dem om mulige konsekvenser ved at dele billeder af sig selv med andre.
4) Sæt dig ind i lovgivningen

og hav en dialog med dit barn om rettigheder og lovgivning. Gør dit barn opmærksom på, at det er ulovligt at dele billeder uden man har fået lov til det, og at man derfor skal spørge om lov, inden man deler billeder med andre.
5) Se filmen Unfair sammen med dit barn, eller brug historien som Elisa fortæller, til en snak om emnet.

Ulovlig billeddeling

Video: Se filmen “Unfair” om ulovlig billeddeling

Læs mere

Elise Harritz fik stjålet og delt sine private, intime billeder og videoer på nettet

Læs hendes historie

Hvad siger loven om ulovlig billeddeling?

Læs her

Se kortfilmen "Unfair"

Filmen, der er målrettet unge i folkeskolens ældste klasser og på ungdomsuddannelserne, giver et godt afsæt til at diskutere online kultur i klassen. En kultur, der både skaber, udfordrer og styrker børn og unges venskaber.

”Fra BørneTelefonen og oplæg på skoler rundt om i landet ved vi, at digitale krænkelser med eksempelvis deling af nøgenbilleder, er et voksende problem. Med filmen ønsker vi at nå de unge og sikre at de forstår konsekvenserne af deres online handlinger og hermed det ansvar for hinanden, der følger med et socialt liv på nettet,” siger Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår.

Ud over instruktør Signe Søby Bech har et stort frivilligt filmhold bidraget til at realisere filmen, deriblandt skuespillerne Roselinde Mynster, Coco Hjardemaal (kendt fra’Far til fire’-film) samt Janus Bakrawi, der er Børns Vilkårs ambassadør.

"Jeg var i ingenmandsland"

Elise Harritz fik stjålet og delt sine private, intime billeder og videoer på nettet

Læs Elises historie

Hvad siger loven?

Hvornår er det ulovligt at dele et billede? Og hvad er straffen?

Læs mere

Digital liv book oplæg

Et oplæg om tendenser i børn og unges digitale liv med særlig fokus på overbrug, mobning og krænkelser

Se alle oplæg