Fællesskabsdagen

På Fællesskabsdagen bringes elevernes perspektiv i spil, når alle skolens elever arbejder sammen om en mission, der går ud på at klæde de voksne på til at styrke børn og unges trivsel og fællesskaber.  

Fællesskabsdagen er derfor også en dag, hvor alle skolens elever arbejder undersøgende med et emne med henblik på at udvikle viden og kompetencer til at fremme trygge fællesskaber. 

Fællesskabsdagen kan organiseres som en fælles dag for hele skolen, eller som en dag på årgangs- eller klasseniveau alt efter, hvad der passer bedst ind i skolens og de enkelte klassers planlægning.    

2022/2023

Sammen om fællesskabet

Præsentation at temaet her

Læs mere

2021/2022

Trygge fællesskaber på nettet

Præsentation af temaet her

Læs mere

Find rundt i Fællesskabsskolerne