TrygFonden

TrygFonden og Børns Vilkår har samarbejdet siden 2007, og hovedfokus har været på børn og unges adgang til kvalificeret rådgivning, hvis de gik med udfordringer. Sammen har organisationerne kunnet udvide rådgivning og webbaserede tilbud kraftigt. Tilbud til fagpersoner og forældre har også været i fokus.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

Fra udenforskab til indenforskab

Børns Vilkårs partnerskab med TrygFonden sætter fokus på positive børnefællesskaber. Vores vision er, at ingen børn må stå uden hjælp til at indgå i positive børnefælleskaber.

Børn og unge har brug for at være en del af positive fællesskaber igennem deres opvækst, hvis de skal have gode forudsætninger for at trives i barndommen og få et godt voksenliv. Det er et fælles samfundsansvar, at alle børn og unge får mulighed for at indgå i positive fællesskaber uanset sociale, kulturelle, økonomiske eller helbredsmæssige problemstillinger. Alligevel er op mod 10 pct. af hver ungdomsårgang i risiko for at havne i et såkaldt permanent ”udenforskab” – uden for samfundets fællesskaber – med alvorlige konsekvenser til følge. I partnerskabet med TrygFonden vil Børns Vilkår arbejde for at styrke de positive fællesskaber. Programperioden løber fra 2019 til 2021.

Børns Vilkårs partnerskab med TrygFonden ”Fra udenforskab til indenforskab” er bygget op omkring fire indsatsområder:

Udvidelse og udvikling af BørneTelefonen

Vi udvider på BørneTelefonen så vi kan besvare endnu flere af de henvendelser, vi får. Det gør vi ved at åbne et nyt kontor i Aarhus og ved at oprette muligheden for hjemmerådgivning for frivilligrådgivere. Vi arbejder på at sikre den højeste kvalitet i rådgivningen gennem brug af digitale værktøjer, kompetenceudvikling af frivilligrådgivere og intern kvalitetssikring.

Opsøgende aktiviteter

Børns Vilkår skal ikke kun være der for børn og unge, når de har brug for hjælp. Vi skal også være hos dem i deres nærmiljøer og arbejde proaktivt med at forebygge, at børn og unge ekskluderes fra de positive fællesskaber. Vi udvider og opkvalificerer derfor vores underviserkorps, vi tager ud med BørneMobilen for at skabe opmærksomhed om, at man kan få hjælp til sine problemer på BørneTelefonen, og vi tilbyder akutforløb til klasser i mistrivsel.

Vidensgenerering

Vi sætter fokus på de børn i Danmark, som oplever alvorlige svigt og samler den nyeste viden inden for specifikke temaer. Hvert år udgiver vi rapporten Svigt af børn i Danmark og 1-2 tematiske rapporter om et specifikt emne.

Vidensgenerering

Vi sætter fokus på de børn i Danmark, som oplever alvorlige svigt og samler den nyeste viden inden for specifikke temaer. Hvert år udgiver vi rapporten Svigt af børn i Danmark og 1-2 tematiske rapporter om et specifikt emne.

Rødhåret pige sidder på en bænk og taler i telefon
Jeg snakkede med en der virkede meget kvindelig og hun var helt fantastisk hun fik mig til at tænke på noget andet og jeg tror uden overdrivelse at hendes råd vil føre til noget fantastisk. Tak for det!

Der er satset meget i partnerskabet på opkvalificering af de frivillige og kvaliteten i rådgivningen, så bl.a. alle frivillige i dag deltager i et grundkursus inden opstart.

Partnerskabet har også arbejdet med workshop på folkeskolerne, hvor vi når mere end 8000 pr. år, og en BørneMobil, hvor vi også besøger landets skoler.

Det er også landsdækkende kampagner til både forældre og børn, samt en årlig udgivelse af rapporten Svigt af børn i Danmark, hvor partnerskabet tegner et samlet billede af svigt rettet mod børn og kommer med anbefalinger til at stoppe disse svigt.

BørneMobilen

Kæresteproblemer? Drillerier? Sexmobning på nettet? Læs mere om BørneMobilen og se, hvad der sker, når vi besøger skolens kommuner.

Læs mere