Far i den moderne familie

CfB-artikel

Danske fædre på nordisk sidsteplads

I Danmark blev børneomsorgen mors og statens opgave, da mor kom på arbejdsmarkedet - i stedet for også at blive fars opgave, som det ses i de nordiske nabolande.

Læs mere
CfB-artikel

Nordisk perspektiv: Ligestilling møder modgang

Løsninger i de nordiske nabolande, der giver fædre mulighed for kortere, adskilte barselsperioder samt barsel sammen med mor, risikerer at fastholde fædre som moderens assistent i forældreskabet.

Læs mere
CfB-artikel

Ledere afgør fædres barsel

Fædre vælger oftest kun at gøre brug af deres orlovsret, hvis deres leder har et positivt syn på fædrebarsel - en tendens, der betegnes 'ledelseslotteriet'.

Læs mere
CfB-artikel

Pionérfædre udfordrer moderskabets mytologi

Pionérfædre oplever det som et behov og et aktivt valg at være tæt på deres børn, men udfordres af omverdenens manglende forståelse for deres valg.

Læs mere
CfB-artikel

Nutidens fædre prioriterer børn højere

Forældre med lang uddannelse bruger dobbelt så lang tid på deres børn som forældre uden uddannelse.

Læs mere
CfB-artikel

Fædres tidlige børneomsorg gør en forskel

En ny sociologisk undersøgelse har til formål at kaste lyse over, om fædres øgede involvering i den tidlige børneomsorg kan forebygge skilsmisse og sikre bedre fædre-barn-relationer på langt sigt.

Læs mere
CfB-artikel

Flere unge føler sig fortrolige med far

Flere 13-15-årige finder det nemmere at tale med deres forældre i dag end for femten år siden.

Læs mere
CfB-artikel

Minoritetsfædre udfordres af danske normer for familieliv

Mødres nye rolle som medforsøger og fædres udfordringer med arbejdsløshed kan underminere faderens autoritet.

Læs mere
CfB-artikel

Når far får fødselsdepression

Svigt, tab eller store uløste konflikter i faderens egen barndom kan blokere relationsdannelsen mellem far og spædbarn.

Læs mere
CfB-artikel

Far, far og børn

Forældreskab er ikke længere forbeholdt heteroseksuelle mænd, og i takt med at flere og flere familier ikke følger den traditionelle ”mor, far og børn”-model, er der ligeledes et større behov for at fokusere på de særlige omstændigheder der danner ramme om queer-fædres forældreskab. I denne artikel sætter vi fokus på faderskab blandt mænd, der ikke identificerer sig som heteroseksuelle.

Læs mere
CfB-artikel

Når far tager barsel gavner det hele familien

Et nyt EU-direktiv skal sikre børn mere tid med far ved at tildele to måneders øremærket barsel til fædre – et direktiv som Danmark måske, måske ikke, vil følge. Danmark har hidtil ligget på en nordisk sidsteplads, når det gælder fædrebarsel – spørgsmålet er, hvad forlænget fædrebarsel kan betyde for barnet og familiens samlede trivsel?

Læs mere
CfB-artikel

Når far er tidligt på

Fædre spiller en vigtig rolle i børns tidlige opvækst. Ny forskning peger på, at fædres tidlige nærvær og omsorg kan have betydning for børns søvnmønstre og adfærd og ikke mindst for relationsdannelsen mellem far og barn. Denne artikel sætter fokus på, hvad det betyder for børns opvækst, når far er på banen helt fra starten.

Læs mere