To piger ligger på en seng og kigger ind i kameraet.

Børns Vilkårs værdier

BØRNEPERSPEKTIV

Vi inddrager børn. Vi lytter og videreformidler det, børn fortæller os. Omdrejningspunktet for vores virke er barnets behov og rettigheder.

ENGAGEMENT

Vores grundlæggende drivkraft er at hjælpe. Vi har vilje og mod til at stå frem og involvere os for at sikre børn og unges rettigheder og forbedre deres vilkår i Danmark.

FAGLIGHED

Vi sikrer, at de nødvendige kompetencer, ressourcer og strukturer er til stede for at løse opgaven, og at vi fremstår som en kompetent og professionel samarbejdspartner.

TROVÆRDIGHED

Der er overensstemmelse mellem det, vi siger, og det, vi gør. I mødet med det enkelte barn og i mødet med andre interessenter.

UAFHÆNGIGHED

Børns Vilkårs arbejde er uafhængig af politiske, religiøse og økonomiske interesser.

Børnesyn

Børn er mennesker med ligeværdige rettigheder. Vi forsøger at forstå børn ud fra deres egen oplevelse og forståelse af sig selv.

Børneinddragelse

Børns Vilkår oplever i flere sammenhænge, at børn og unge ikke inddrages i sager, der vedrører dem og deres liv.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke