TrygFonden - Børns vilkår

TrygFonden

TrygFonden og Børns Vilkår har samarbejdet siden 2007 og hovedfokus har været på børn og unges adgang til kvalificeret rådgivning, hvis de gik med udfordringer. Sammen har organisationerne kunne udvide rådgivning og webbaserede tilbud kraftigt. Tilbud til fagpersoner og forældre har også været i fokus.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

Verdens bedste børnetelefon

Titlen på TrygFonden og Børns Vilkårs nuværende partnerskab kommer fra en workshop med en 7. klasse, hvor eleverne foreslog aktiviteter, der kunne gøre BørneTelefonen bedre.

Flere af deres forslag er med. Partnerskabet centrerer rundt om fire visioner:

  1. ”Vi skal ud til børnene der, hvor de er” – altså ud i børnenes miljøer og oplyse om BørneTelefonen og hvad der fylder i børn og unges liv),
  2. ”Børn skal kunne komme igennem til BørneTelefonen, når de har brug for hjælp” – der er stadig børn og unge som ringer forgæves og flere vil komme til, når vi nu er ude i deres miljøer,
  3. ”Vi skal tale højt, om det børn kun tør hviske i en telefon – vores rolle som børnenes stemme skal styrkes” – det er et ansvar som partnerskabet vægter højt
  4. ”Børn skal kunne regne med os – også i fremtiden” – så der skal sikres et økonomisk grundlag for BørneTelefonen også i fremtiden
Jeg snakkede med en der virkede meget kvindelig og hun var helt fantastisk hun fik mig til at tænke på noget andet og jeg tror uden overdrivelse at hendes råd vil føre til noget fantastisk. Tak for det!

Resultater

TrygFonden og Børns Vilkår har samarbejdet i mere end 10 år og opnået nogle imponerende resultater.

BørneTelefonen har været i centrum og samtalerne er femdoblet i de to partnerskabsperioder.

Sammen med Børns Vilkår har vi i over 10 år arbejdet for at skabe relevante og nærværende rådgivningstilbud til børn og unge. Det er glædeligt, at flere og flere får hjælp gennem BørneTelefonen, og at fx forummet Børn hjælper Børn er blevet så populært. Gurli Martinussen, direktør i TrygFonden

Der er satset meget i partnerskabet på opkvalificering af de frivillige og kvaliteten i rådgivningen, så bl.a. alle frivillige i dag deltager i et grundkursus inden opstart.

Partnerskabet har også arbejdet med workshop på folkeskolerne, hvor vi når mere end 8000 pr. år, og en BørneMobil, hvor vi også besøger landets skoler.

Det er også landsdækkende kampagner til både forældre og børn, samt en årlig udgivelse af rapporten Svigt af børn i Danmark, hvor partnerskabet tegner et samlet billede af svigt rettet mod børn og kommer med anbefalinger til at stoppe disse svigt.

BørneMobilen

Kæresteproblemer? Drillerier? Sexmobning på nettet? Læs mere om BørneMobilen og se, hvad der sker, når vi besøger skolens kommuner.

Læs mere