Svigt af børn i Danmark

Alt for mange børn og unge i Danmark bliver stadig svigtet…

Af deres nærmeste. Af myndighederne.
Af alle dem, der ikke griber ind. 


Jeg følte mig ekstremt ensom. Jeg har fucking brug for hjælp. Jeg ville sådan ønske at nogen opdagede mig! Jeg føler alle ser igennem mig
15-årig pige til BørneTelefonen

For sjette år i træk udgiver Børns Vilkår og TrygFonden statusrapporten ”Svigt af Børn i Danmark”, der kortlægger omfanget og udviklingen af svigt af børn i Danmark. Rapporten belyser omfanget af 15 forskellige svigt.   

For få voksne underretter, selvom det kan redde et barns liv 

Af de voksne, der har haft kendskab til et barn, der er blevet udsat for vold, har over halvdelen aldrig underrettet kommunen. Selvom det er lovpligtigt og kan redde et barns liv. 

Ca. hver syvende dansker (14%) har haft kendskab til et barn, der er blevet udsat for fysisk eller psykisk vold af deres nærmeste.  

Færre kender underretningspligten

i 2021 svarede 78 procent, at de kender underretningspligten

i 2022 var det samme tal faldet til 69 procent 

9. juni 2022

Vi skal alle underrette, når det giver mening

Der er stor grund til bekymring, når der ikke bliver underrettet i sager om vold og mistrivsel. Indgangen til at få hjælp er, at kommunen får en underretning. Det er det sikkerhedsnet, vi har omkring børn i Danmark.

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

Piger og unge kvinder er mest udsat for seksualforbrydelser eller blufærdighedskrænkelse 

Antallet af børn og unge, der har været offer for en anmeldt seksualforbrydelse eller blufærdighedskrænkelse er steget markant i 2021. Det kan bl.a. skyldes den nye samtykkelovgivning, der blev indført ved årsskiftet til 2021. Også det generelle øgede fokus på seksuelle krænkelser, kan have betydet, at flere står frem og anmelder det, hvis de er blevet udsat for en krænkelse. 

I langt størstedelen af tilfældene blev overgrebet begået af en uden for familien. 

1823

Samtaler på BørneTelefonen i 2021 handlede om seksuelle krænkelser

Digitale seksuelle krænkelser begås oftest af en, som barnet ikke kender

Flere komplekse skilsmissesager 

Børn, der er involveret i familieretlige konflikter, trives generelt dårligere end andre børn, og konflikter, der forværres på grund af langsom sagsbehandling, kan gå hårdt ud over børnene. Derfor er det afgørende at få bragt ventetiden på at få sin sag behandlet i Familieretshuset yderligere ned.

1410

Samtaler på BørneTelefonen i 2021 handlede om skilsmisser

318

Børn fik i 2021 en bisidder fra Børns Vilkår i forbindelse med en sag i Familieretshuset

En større andel af de yngre børn henvender sig om skilsmisse

Hver femte elev i 8. klasse er blevet udsat for fysisk vold fra en forælder 

Det er 25 år siden, at det blev forbudt for forældre at slå deres børn, og siden 2019 har også psykisk vold i nære relationer været strafbart. Alligevel melder flere end hver femte elev i 8. klasse om at have været udsat for fysisk vold i hjemmet inden for det seneste år. 

1759

Samtaler på BørneTelefonen i 2021 handlede om fysisk eller psykisk vold

Fysisk vold udøves oftest af far

Læs pressemeddelelsen om ‘Svigt af børn i Danmark’ her.

Læs mere

For sjette år i træk udgiver Børns Vilkår og TrygFonden rapporten ‘Svigt af børn i Danmark’, som belyser 15 forskellige former for svigt af børn.

Læs mere

Læs undersøgelsen om vold mod børn her

Læs mere
Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.