Svigt af børn i Danmark

Alt for mange børn og unge i Danmark bliver stadig svigtet…

Af deres nærmeste. Af myndighederne.
Af alle, der ikke griber ind. 

Mine forældre slår mig tit, når de bliver sure på mig. De bliver mega hurtigt sure og kan ikke styre sig. Jeg har prøvet at sige det til min lærer, men jeg tør ikke, fordi jeg er bange for, at de slår mig eller råber ad mig

Pige, 12 år

For syvende år i træk udgiver Børns Vilkår og TrygFonden statusrapporten ”Svigt af Børn i Danmark”, der kortlægger omfanget af svigt af børn i Danmark. Rapporten belyser udviklingen af 15 forskellige svigt år for år.

Kvinde sidder med hovedet i knæene, med en dreng overfor hende.

Hver dag anmeldes vold mod børn 

Vold mod børn og unge er ikke afskaffet, selvom revselsesretten for længst er det. 4.478 børn under 18 år var ofre i sager om fysisk vold, der blev anmeldt i 2022.

For en del af børnene blev der foretaget flere anmeldelser indenfor det samme år. Det samlede antal anmeldelser om fysisk vold mod børn var derfor oppe på 5.568. Det er det højeste antal i anmeldelsesstatistikkens historie. Særligt i aldersgruppen 7-12 år, er der sket en stigning i antallet af ofre for fysisk vold.  

I 2021 var antallet af ofre for fysisk vold i aldersgruppen 7-12 år 1.204

I 2022 var tallet steget til 1.403

”Med denne rapport får vi igen præsenteret sort på hvidt, hvor mange børn og unge der bliver svigtet. Rapporten demonstrerer både omfanget af svigt i hjemmet og afdækker alvorlige myndighedssvigt. Begge dele tydeliggør, at der er for store huller i det sociale sikkerhedsnet.”

Rasmus Kjeldahl, direktør i Børns Vilkår

1999

samtaler på BørneTelefonen og HØRT i 2022 handlede om vold

Flere børn bliver mobbet, og flere børn er ensomme

Rapporten inkluderer også tal fra den seneste trivselsmåling. Den viser, at hver ottende elev i 4.-9. klasse har oplevet at blive mobbet det seneste skoleår, mens hver fjerde elev har følt sig ensom. Det er den højeste andel siden den første trivselsmåling i 2014.

Også på BørneTelefonen og HØRT handler mange samtaler om mobning og ensomhed. I samtalerne med de yngre børn fylder mobning meget, mens de unge i højere grad fortæller om ensomhed. 

2310

samtaler på BørneTelefonen og HØRT i 2022 handlede om mobning

1883

1.883 samtaler på BørneTelefonen og HØRT i 2022 handlede om ensomhed

Jeg er ensom hele tiden. I skolen bliver jeg altid valgt fra, og det gør jeg også, når jeg ikke er i skole. I skolen sidder jeg tit alene, mens alle de andre har det sjovt. Der er aldrig nogen, der er kommet hen til mig og spurgt, om jeg er okay

Pige, 14 år
Mørkelagt kvinde set fra siden.

Mange udsatte unge gennemfører ikke folkeskolen

Årets rapport indeholder også en ny opgørelse baseret på tal fra Danmark Statistik, der viser, at 6 ud af 10 udsatte unge ikke går op til de afsluttende prøver i 9. klasse. De, der gør, klarer sig gennemsnitligt dårligere end deres klassekammerater.

Udsatte børn og unge omfatter alle børn og unge, som er anbragt, eller som modtager en forebyggende social indsats såsom aflastning eller familierådgivning.

Anbragte børn og unge mistrives mest 

En undersøgelse fra VIVE i september 2023 viser, at 30 pct. af anbragte børn og unge har lav livstilfredshed. Til sammenligning gælder det 13 pct. af børn og unge, som ikke modtager en indsats fra kommunen. Det er særligt institutionsanbragte, der har lav livstilfredshed – det gælder for 44 pct. i denne gruppe mod 18 pct. af de børn og unge, der er anbragt i en plejefamilie.  

VIVE’s undersøgelse viser også, at hvert fjerde anbragte barn gerne ville have været anbragt tidligere. De ældre børn ønsker oftere, at de var blevet anbragt tidligere. Blandt dem, der blev anbragt, da de var 12-17 år, ville 30 pct. gerne have været anbragt tidligere.  

Tegning af en dreng der sidder med armene krydset over knæene.

Læs pressemeddelelsen om ‘Svigt af børn i Danmark’ her.

Forside på Børns Vilkårs svigtrapport 2023.

For syvende år i træk udgiver Børns Vilkår og TrygFonden statusrapporten ”Svigt af Børn i Danmark”, som belyser udviklingen af 15 forskellige svigt år for år.  

Brunhåret baby kigger ind i kameraet.

Se, hvordan du kan hjælpe med at stoppe vold mod børn i Danmark 

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke