I nyhederne ser vi mennesker, der flygter fra krig, og som søger mod sikkerhed i andre lande. Mange danskere følger situationen tæt. Flere har allerede åbnet deres hjem, mens andre overvejer om deres familie og hjem, kan rumme ukrainske forældre og børn på flugt.  

Det kan være både udfordrende og ressourcekrævende at åbne sit hjem for ukrainere på flugt. Mennesker, der oplever krig og flugt, kan være traumatiserede og have brug for meget hjælp, støtte og ro.  

Herunder har vi samlet nogle råd, som måske kan hjælpe jer, der huser eller ønsker at huse ukrainske familier på flugt. 

Til dig der huser en ukrainsk familie

Når man huser ukrainske familier på flugt, kan der opstå både sjove og udfordrende øjeblikke. Den sproglige barriere kan kalde på kreative løsninger, ligesom det for alle parter kan tage tid at vænne sig til en forandret hverdag. Der kan være brug for pauser, løbende forventningsafstemning og en snak om hvad I kan forvente, at jeres logerende kan bidrage med økonomisk.  

Vi har samlet nogle råd, der kan hjælpe jer i den nye hverdag, samt hvilke faktorer, i med fordel kan være opmærksomme på.  

Der er mange måder, hvormed I som værtsfamilie kan sørge for, at de ukrainske børn og voksne føler sig velkomne og taget godt imod.

Det kan også give en god fornemmelse, hvis man kommer til et hjem, hvor der er styr på det praktiske. Man kan eksempelvis sørge for, at deres værelser er redt op, og der er håndklæder og andre toiletsager. Nogle vælger også at sætte lidt mad og drikke frem.

Selvom Ukraine er vores nærområde, så er der forskelle på den danske og ukrainske kultur. Der kan være væsentlige forskelle på børneopdragelse, sengetider osv. Derfor kan der opstå nogle kulturelle sammenstød mellem jer voksne, men også mellem børn. Det kan være en god idé at søge information om Ukraine, og deres kultur forinden dine logerende ankommer. Du kan eventuelt undersøge om, der er andre i dit nærområde, der allerede huser en ukrainske familie, og tage en snak med dem om de udfordringer, de muligvis har. 

Det er en god idé at finde ud af om I vil kunne tale sammen på et fælles sprog fx engelsk. Hvis det ikke er en mulighed, kan I undersøge muligheden for at have et oversat velkomstbrev, eller have en tolk til stede ved ankomst.

Selvom der kan være store børn, der taler bedre engelsk end deres forældre, anbefaler vi, at I forsøger at skåne børnene så meget som muligt. Børn kan blive meget påvirket af at være involveret i samtaler omkring voksenemner. Mange af de ukrainske børn har måske allerede bekymringer nok.

Der findes forskellige apps til oversættelse af sprog, som virker til smartphones, men mange privatpersoner tilbyder også hjælp til tolkning. Tjek eventuelt facebookgrupper.

For mange familier, vil der ikke have været tid eller plads til at pakke deres ting før de flygtede. For andre var rejsen måske til fods, hvorfor det var begrænset, hvad de kunne have med. Det betyder, at dine logerende kan stå i en situation, hvor de mangler alt – også penge. I kan tage kontakt til jeres kommune og høre, hvordan de kan hjælpe jer.

Hos nogle genbrugsbutikker er der mulighed for at hente gratis tøj til mennesker på flugt. Ligesom mange private bruger de sociale medier til at fremskaffe sko, computere og andet, som deres logerende mangler. Hvis du er i tvivl om, hvad din logerende mangler, kan du vente til de ankommer og hjælpe dem derfra.

Hvis du skal huse en familie med børn, kan det også være en god idé at anskaffe legetøj eller krea-ting, allerede før de kommer. Det kan være bamser, tuscher, perler osv.

Det kan være en god idé, hvis nogle af tingene gives til barnet, så barnet ikke skal dele med andre fx børn fra jeres egen familie. Det kan give mere ro og lyst til at lege, hvis barnet ved, at tingene ikke skal afleveres tilbage eller passes ekstra godt på.

De fleste ukrainske familier på flugt har været igennem en meget lang rejse. Derfor er de selvfølgelig meget trætte. Det vigtigste er derfor at lade den ukrainske familie få en hel masse hvile, mad og måske et bad, før du kommer med en masse spørgsmål og informationer.  

Vi ved, at rigtig mange ukrainske forældre og børn har begrænsede engelskkundskaber og derfor er det nok forventeligt, at det kan blive en udfordring undervejs. Som beskrevet findes der forskellige apps, der kan hjælpe jer. Det kan være en akut-løsning, hvis I ikke har en tolk eller andre til at oversætte det første møde.  

For mange ukrainske familier på flugt kan der være et behov eller ønske om at være i kontakt med omverden. Det kan være, at de har familie, der stadig befinder sig i Ukraine eller måske en ven i nabobyen. Derfor kan det være en praktisk lettelse for ukrainske familier, hvis de med det samme får en kode til internettet. Hvis de hverken har telefon eller computer, kan I også overveje om, I vil tilbyde jeres.  

I kan også vise jeres logerende rundt i kvarteret, hvor I bor. På den måde får de bedre overblik over handlemuligheder, transport, gode steder at gå en tur, legepladser m.m. Nogle ukrainske familier på flugt ønsker kontakt med andre i samme situation. Gennem facebookgrupper, kan I undersøge om der er initiativer, eller andre familier i nærheden. 

Det er vigtigt, at I ikke lover mere, end I kan holde til. Fortæl dem, hvor længe i forventer, at de kan blive og vær tydelig, hvis der ikke er mulighed for at blive længere end det I aftaler.

Prøv om I kan have en samtale omkring jeres forventninger til hinanden og jeres ny fælles hjem.  Det kan være aftaler om brugen af fællesarealer, aftaler om tv-tid eller andet. Det kan også give ro til de ukrainske familier, hvis de ved hvad der forventes af dem økonomisk.

Skab nogle klare rammer, som både rummer et fælles liv, men måske også mulighed for privatliv og lukkede døre, hver især. Inddrag dem gerne i, hvordan I plejer at leve derhjemme, sådan at det bliver nemmere for de ukrainske forældre og børn at imødekomme jeres forventninger.

Mennesker, der oplever krig og flugt, kan være traumatiserede. For nogen er der et stort behov at tale om oplevelserne, og andre har ikke lyst til at fortælle noget om al den frygt og afsavn, de har oplevet. Et traumatiseret menneske kan opleve, at når vedkommende tænker på sin oplevelse, fx når man taler om det eller drømmer om det, så føles det som at stå der igen. Så kan hun måske høre luftsirener, flymotoren, bombebraget, mærke rystelser i kælderen, mærke støvet i luften, høre barnegråd og frygten for, at hun og hendes elskede skal dø. At tale om oplevelserne kan gøre, at et traumatiseret menneske mærker, at hun står lige midt i rædslerne igen.

Det betyder, at du skal være varsom med at spørge dine logerende ukrainere om deres oplevelse, da det både kan være for voldsomt for dem, men også for dig og evt. dine børn at høre om. Lad fortællinger om krig og flugt være på dine logerendes initiativ. Og vær opmærksom på, at der en stor sandsynlighed for, at de kan have brug for professionel hjælp. Det kan være en stor hjælp for dem, at du guider dem til, hvordan de får den hjælp her i Danmark.

Fortæl også gerne, at de danske luftalarmer bliver testet den første onsdag i Maj klokken 12.

Noget af det, der kan give både børn og voksne mere ro og tryghed i et nyt, ukendt land, er at opleve genkendelige ting. Det kan både være lyd, duft, smag og genkendelige rutiner. Du kan tale med dine logerende om, hvad der kan være rart for dem. Nogle eksempler kan være, at dine gæster får mulighed for at:

  •  lave ukrainsk mad
  • høre ukrainsk musik
  • børn hører deres omsorgsperson synge ukrainske sange
  • børn får mulighed for at tegne, lege, lave ’lektier’ og lignende, som de plejer
  • generelt følge kendte rutiner fra hverdagen omkring dagens rytme og indhold

Det er helt naturligt, hvis I nogle gange føler jer trætte og overvældede. Det kan til tider være rigtig hårdt at have andre mennesker boende, i ens private hjem.

Jeres hjem er også stedet, hvor I lader op og har fritid. Derfor er det vigtigt, at I husker at tage pauser, og prøver at fastholde nogle af de fritidsvaner I har. Måske har både I og jeres børn holdt pause fra en fritidsaktivitet, eller måske det er længe siden, at I har mødtes med venner og familie. Se om I kan finde tid til at gøre nogle af de ting, der normalvis giver jeg en følelse af afslapning, ro og god energi.

Husk på, at det også er vigtigt, at I har det godt, og at I som familie trives!

Hvis du har børn, kan det være godt at følge nysgerrigt med i, hvordan det påvirker dem at have en familie på flugt boende hos jer. Det kan være fint at inddrage børn i, hvordan I sammen får skabt en god ny hverdag for jeres gæster. Dine børn kan måske få mulighed for at være med til at udtænke hvad, der kan være en god måde at have gæster på i jeres hus – både for gæsterne og for jer.

Måske dine børn har brug for at trække sig indimellem, eller måske besøge sine venner eller fx sine bedsteforældre oftere. Det kan også være godt at tilbyde dine børn et frirum fra besøget, hvor I er afsted på tur til noget, de nyder at lave og mærker, at du stadig er der lige så meget for dem, som du plejer at være.

Det kan godt være, at dine børn vil reagere på, at deres hverdag er forandret. Giv gerne plads til at dit barn kan udtrykke, hvis det bliver presset over nye mennesker, i jeres hjem. Hvis du har indtryk af at dit barn er for presset over forandringen i jeres hverdag, kan du overveje, om I skal hjælpe jeres gæster til at finde et andet sted at bo igennem udlændingestyrelsen eller kommunen, hvor I bor.

Hvis dine gæster får et nyt sted at bo, kan du og din familie stadig spille en stor rolle i deres liv. Det kan betyde alverden at kunne besøge jer eller lave aktiviteter sammen, selvom de ikke bor hjemme ved jer. I kan være en stor hjælp til at de oplever sig som en del af dit lokalsamfund.

Dansk flygtningehjælp kan tilbyde hjælp og rådgivning via deres kriselinje:

Tirsdage og fredage fra kl. 12:30-15 er der en ukrainsk tolk til stede i deres rådgivning. Dansk Flygtningehjælp kan kontaktes på +4533735000 eller advice@drc.ngo

Du kan finde flere informationer og råd om, hvordan du tager godt imod ukrainske familier på flugt her.

Få hjælp hos FagTelefonen

FagTelefonen kan hjælpe fagfolk, frivillige og privatpersoner med vejledning så de kan medvirke til, at der bliver taget godt imod ukrainske børn og forældre på flugt. Vejledningen sigter mod at ukrainske børn får en tryg hverdag med trivsel, med mulighed for daginstitution/skolegang i positive fællesskaber. Særlige opmærksomhedspunkter er inddragelse af barnet, at rettighedsperspektivet og at der arbejdes på løsninger som er til barnets bedste.

Læs mere

Hvis du overvejer at huse en ukrainsk familie på flugt

At åbne sit hjem for mennesker på flugt kan være en stor beslutning. Mange ting skal overvejes: Hvor længe kan man eksempelvis huse? Er der plads til både børn og voksne? Og meget mere.  

Vi har samlet nogle refleksionsspørgsmål, som kan hjælpe dig og din familie, hvis I overvejer at huse ukrainere på flugt. I kan også læse vores råd til husning af ukrainere på flugt, som I finder ovenfor. Det kan måske hjælpe til, at I bedre kan forestille jer, hvordan det kan være at huse ukrainere i jeres hjem. 

Mange danske familier har en travl hverdag med mange ting, der skal gøres og ordnes. Når hjemmet åbnes for andre, kan man ikke undgå, at det vil ændre på hverdagen og livet i familien.  Tænk bare, hvordan det kan rykke ved hverdagslivet, hvis man har besøg af familien eller venner i flere dage.

Nogle ukrainere på flugt vil have brug for hjælp til at finde sig til rette i det danske samfund, andre vil komme med traumer og reaktioner, som kan fylde meget i et hjem, hvor der måske allerede er børn eller travlhed.

Derfor stil jer selv følgende spørgsmål: Hvor længe kan vi som familie tilbyde husly og omsorg for en familie på flugt?  

Ingen ved, hvor længe situationen i Ukraine vil fortsætte og derfor kan det også risikeres, at de familier, som kommer til Danmark, kan have brug for at blive længe. Det er vigtigt, at I er tydelige omkring det overfor de logerende.

Der er mange måder, du kan hjælpe på, overvej hvilken, der passer bedst for både dig og din familie og for de ukrainere, du overvejer at huse.

Det at ville åbne sit hjem for andre mennesker i nød, er en kæmpe beslutning. For nogle familier, vil det måske passe bedst kun at have voksne boende, mens andre har rum og plads til børn.

Børn har brug for plads og kan både fylde og larme. Mange børn, som har oplevet krig og traumer vil have reaktioner, der kan komme til udtryk på mange måder. Nogle børn vil have brug for rum til at kunne reagere mere, og kraftigere end de ellers ville.

Overvej hvad der kan give mening, ikke kun for jer, men også for den familie som I tilbyder at huse.  

Når man tager mennesker ind fra et andet land, vil der ofte være en sproglig, såvel som kulturel barriere. Engelsk er ikke så udbredt i Ukraine, som det er i Danmark. Derfor er det, langt fra alle, der vil kunne kommunikere på engelsk.

Det er muligt at gøre brug af apps til telefonen.

Både privatpersoner, organisationer og kommuner har flere initiativer, der kan hjælpe ukrainere (og andre nationaliteter) på flugt. Du kan undersøge hvad, der er i jeres nærområde eller tag fat på kommunen, hvis du er interesserede i andre måder at hjælpe på.

Vis mere +
Lærerinde står i et klasseværelse og smiler med børn der rækker hænderne op i forgrunden

Gode råd til fagpersoner

Til dig der arbejder med børn og unge, har vi samlet en række af vores gode råd om mobning, skilsmisse, svigt og digitalt liv.

Læs mere