Derfor mener vi, at børneind­dragelse er vigtigt

Mange børn i Danmark bliver hjulpet, når de har det svært. De får en god, hurtig og relevant hjælp fra sociale myndigheder. Deres rettigheder overholdes, og de har indflydelse på deres egen sociale børnesag.

Børns Vilkårs erfaring fra BørneTelefonen og vores bisidderordning er dog, at der også er børn, som ikke får den relevante hjælp. Det er til trods for, at fx Børnekonventionen, lovgivning og gode intentioner burde sikre børns inddragelse.

Hvis børn ikke inddrages har det store konsekvenser både foranstaltningsmæssigt, menneskeligt og demokratisk. Forskning viser, at det har afgørende betydning for belysningen af sagen og chancerne for at skabe vellykkede foranstaltninger, at barnet høres og inddrages. Fra dansk og international forskning ved vi, at børn oftere bakker op om beslutninger, når de oplever, at de er blevet hørt og har haft indflydelse på processen.

Derudover øger inddragelse barnets tillid til systemet, og dermed tilliden til, at systemet arbejder for at sikre barnets bedste. På længere sigt kan det betyde, at barnet er hurtigere til at søge hjælp, også på et senere tidspunkt i livet. Børneinddragelse er dermed også en forebyggende indsats.

Hvad betyder det for børn at blive inddraget?

Læs mere

3 grunde til at inddrage børn i sagsbehandlingen

Læs mere

Lovgivning: Børn har ret til at blive hørt og inddraget

Ifølge FN’s Børnekonvention, artikel 12, har børn ret til at blive hørt og inddraget i forhold, der vedrører barnet selv. Konventionens principper er integreret i Servicelovens formålsparagraf

Læs mere

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke