Børns Vilkår mod mobning

I 2030 skal ingen børn opleve mobning.

Hver eneste dag fortæller børn på BørneTelefonen, at de går i skole med en knude i maven og hjem med ondt i hovedet. De beretter om skoledage, hvor hån, tilråb, udelukkelser fra lege og gruppearbejde er hverdagskost. Når de kommer hjem, har de ikke fred, da ydmygelserne fortsætter på SMS og de sociale medier.

Børns Vilkår arbejder for, at ingen børn svigtes – og at voksne tager ansvar for børns trivsel.

 

Støt Børns Vilkår

Hvad skal der til?

Sig det!
Børn kender deres rettigheder og siger fra, når de ikke overholdes.

Stop det!
Voksne handler, når børn svigtes.

Forebyg det!
Myndigheder forebygger og griber ind ved tegn på omsorgssvigt – og inddrager børn i egen sag.

Antallet af børn, som oplever mobning, er heldigvis faldende fra 25% i 1997 til 8% i dag.

Digital mobning fylder mere i det samlede billede. Børn som udsættes for digital mobning har dobbelt så risiko for selvskade end deres jævnaldrende, der ikke bliver mobbet.

For at fremme en rummelig skolekultur og et godt psykisk arbejdsmiljø for børnene mener Børns Vilkår, at det bør skrives ind i Folkeskoleloven, at børn har ret til en skolegang uden mobning.

Hvad fortæller børnene?

Jeg sidder tit alene oppe i skolen, fordi jeg er bange for at komme til at gøre noget galt, så der er flere, der kalder mig de ting. Og tit om aftenen lige inden jeg går i seng, ligger jeg og græder, for jeg kan bare ikke få dem til at stoppe med det. Pige, 14 år

Hvad gør vi

Pegefinger i vejret

Rådgiver og underviser børn i, hvordan mobning kan stoppes og stærke fællesskaber kan opbygges.

Rådgiver og underviser forældre og fagfolk i at skabe stærke fællesskaber og stoppe mobning.

Arbejder for at alle lærere, pædagoger og øvrige ressourcepersoner har viden og værktøjer til at bekæmpe og afhjælpe mobning, at alle kommuner har mål for social trivsel på skolerne, og at det nye mobbesyn sammen med viden om intervention mod mobning udbredes.

Vi rådgiver både børn og voksne

Hver dag, året rundt sidder vores rådgivere klar til at lytte til og rådgive børn og unge, forældre og fagpersoner i Danmark.

BørneTelefonen

BørneTelefonen er børnenes linje til rådgivning, trøst eller bare en voksen, der har tid til at lytte.

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen er rådgivning til alle forældre og pårørende, der har spørgsmål, som omhandler børn.

Læs mere

FagTelefonen

FagTelefonen er for alle, der arbejder med børn og unge. Når du kontakter FagTelefonen, kommer du til at tale med en børnefaglig specialkonsulent.

Læs mere