Årsagen til mobning skal ikke findes i det enkelte barn, men i det fællesskab og den gruppesammenhæng, som det enkelte barn er en del af. Mobning involverer hele klassen og har konsekvenser for alle i klassen. Når der er mobning, skal det derfor håndteres med fokus på hele fællesskabet, samtidig med at der tages vare på det barn, der er udsat for mobning.

Mobning har gode vækstvilkår i grupper, hvor tolerancen er lav og utrygheden høj. I sådanne grupper er der snævre normer for, hvordan man kan opføre sig og se ud for at være inkluderet, og man kan nemt komme til at træde forkert. Normerne kan komme til udtryk på forskellige måder. I nogle grupper kan der være stærke normer for påklædning, omgangstone eller fritidsinteresse. I andre grupper kan det være for krop, etnicitet eller kønsadfærd. Dem der falder udenfor normen, kan risikere sanktioner i form af nedværdigende og ydmygende behandling, fx at blive udstillet, diskrimineret, holdt udenfor, gjort til grin, ignoreret m.v.

Mobning kan forstås som et mønster af udstødelseshandlinger, der kan forekomme i fysiske såvel som i digitale rum. Som mennesker er vi eksistentielt afhængige af at høre til i et fællesskab, og hvis fællesskabet er utrygt, vil det medføre angst for eksklusion. Ved at udstøde en anden kan den enkelte midlertidigt sikre sin egen position i fællesskabet. Mobning kan dermed blive selve det kit, der binder et fællesskab sammen.

Forskning i mobning: EXbus 
I en dansk kontekst har eXbus spillet en afgørende rolle for vores viden om og forståelse af mobningens mekanismer. EXbus (Exploring bullying in schools) blev stiftet af en gruppe forskere fra Aarhus Universitet, der med en fælles interesse for at undersøge mobningens mekanismer stillede og undersøgte spørgsmål som: Hvorfor mobber nogle børn andre børn? Har mobningen en funktion? Etc. 

Mørkhåret dreng med orange hue sidder ved et bord og kigger på kameraet.
Blond dreng står i en gang, mens en gruppe andre unge står sløret i baggrunden