Gode råd om mobning

Gode råd til hvordan du som forælder kan forebygge mobning og styrke dit barns fællesskaber

Mobning kan give ar, der aldrig forsvinder. Børn, der mobbes, har dårligere chancer for at få job, uddannelse og nære sociale relationer i voksenlivet. Det er børnenes problem, men de voksne har ansvaret for at stoppe mobning.

Klassefællesskabet

Hjælp dit barn med at være en god klassekammerat. Når du taler positivt om dit barns klassekammerater, er du med til at skabe et positivt fokus for dit barn. Hvis du er bekymret for klassens eller et barns trivsel, er det vigtigt, at du taler med skolen om det. Her er 4 idéer til, hvad du kan gøre.

Få flere gode råd her

Spørg nysgerrigt ind til klassekammeraternes styrker og interesser.

Støt dit barn i at være en god klassekammerat, f.eks. ved at hjælpe når nogen har det svært.

Lyt og anerkend dit barns oplevelser og følelser, hvis der har været konflikter eller problemer i klassen.

Spørg for eksempel: ”Hvordan tror du, din klassekammerat oplever konflikten?” Det kan styrke barnet i at få øje på andre synsvinkler.

Klageinstansen mod mobning

I 2017 fik Danmark en klageinstans mod mobning. Det betyder, at børn har fået et sted at klage, hvis de bliver mobbet, og skolen ikke griber ind.

Klik på knappen for at læse mere om Den Nationale Klageinstans mod Mobning.

Læs mere her

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.