Trist dreng sidder op ad mur

Gode råd om mobning

Gode råd til hvordan du som forælder eller fagperson kan forebygge mobning og styrke børns fællesskaber.

Mobning kan give ar, der aldrig forsvinder. Børn, der mobbes, har dårligere chancer for at få job, uddannelse og nære sociale relationer i voksenlivet. Det er børnenes problem, men de voksne har ansvaret for at stoppe mobning.

Tegning af trist pige

Jeg sidder tit alene oppe i skolen, fordi jeg er bange for at komme til at gøre noget galt, så der er flere, der kalder mig de ting. Og tit om aftenen lige inden jeg går i seng, ligger jeg og græder, for jeg kan bare ikke få dem til at stoppe med det.

14-årig pige til BørneTelefonen

TIL FORÆLDRE

KLASSEFÆLLESSKABET

Hjælp dit barn med at være en god klassekammerat. Når du taler positivt om dit barns klassekammerater, er du med til at skabe et positivt fokus for dit barn. Hvis du er bekymret for klassens eller et barns trivsel, er det vigtigt, at du taler med skolen om det. Her er 4 idéer til, hvad du kan gøre.

Spørg nysgerrigt ind til klassekammeraternes styrker og interesser.

Støt dit barn i at være en god klassekammerat, f.eks. ved at hjælpe når nogen har det svært.

Lyt og anerkend dit barns oplevelser og følelser, hvis der har været konflikter eller problemer i klassen.

Spørg for eksempel: ”Hvordan tror du, din klassekammerat oplever konflikten?” Det kan styrke barnet i at få øje på andre synsvinkler.

Digital mobning

Sociale medier udgør en vigtig del af danske børn og unges sociale liv, og digital mobning kan derfor ikke adskilles fra fysisk mobning. Når der foregår mobning, sker det altså oftest på tværs af fysiske og digitale rum. Herunder er nogle af forhold, der er særlige for digital mobning, og som kan være med til at forstærke mobningens mekanismer og konsekvenser.

På sociale medier kan man ikke styre, hvem der ser med. Hvis man er udsat for digital mobning eller digitale krænkelser, fx hadbeskeder eller deling af private oplysninger eller billeder, kan det faktum, at man ikke ved hvem eller hvor mange, der kigger med, være både utrygt, ydmygende og traumatiserende.

Digital mobning er hævet over tid og rum. For dem, der bliver mobbet betyder det, at de potentielt kan blive udsat for mobning døgnet rundt, og derfor aldrig har fri. Selvom man slukker sin telefon, eller fjerner en app, kan beskederne stadig tikke ind.

Når mennesker kommunikerer med hinanden i digitale rum, er der tale om ansigtsløs kommunikation. Det betyder blandt andet, at man aldrig kan være sikker på, hvem eller hvor mange, der er involveret i afsendelsen af en besked eller oprettelsen af en gruppe. Man har også mulighed for at oprette profiler med dæknavne. For den, der bliver mobbet kan det føles meget ubehageligt ikke at vide, hvor eller hvem mobningen kommer fra.

Den ansigtsløse kommunikation gør, at tonen kan blive hård, fordi man ikke kan se modtagerens reaktion. Man kan ikke se hinanden eller høre hinandens toneleje, og derfor kan modtageren heller ikke se, hvad der er for sjov, og hvad der er alvor. Det er altså også nemmere at misforstå hinanden digitalt.

Mobning er ikke kun lig med synlig eksklusion eller nedværdigende ord og handlinger. Mobning kan også foregå mere subtilt, og det kan være svært at få øje på. Det kan fx være, at en elev konsekvent bliver forbigået, når der bliver uddelt likes, kommentarer eller tags på et socialt medie. Eller at en elev ikke inviteres med i spil og grupper. Samtidig har voksne ofte ikke adgang til de fora, hvor børn og unge skriver eller spiller sammen, og digital mobning kan derfor eskalere på kort tid.

Særlige forhold ved digital mobning

Jette Kofoed forsker i digital mobning ved Aarhus Universitet, og har som en del af EXbus-projektet bl.a. forsket i hvordan sociale medier og mobiltelefoner blander sig i mobbepraksisser blandt børn i skolen. I videoen kan du høre hende fortælle, hvilke særlige mekanismer der kendetegner digital mobning.

TIL FAGPERSONER

FOREBYG MOBNING

Mobning er børnenes problem, men de voksnes ansvar. Som fagperson har du et stort ansvar for både at forebygge og håndtere mobning. 

TIL FAGPERSONER

Stop MOBNING

Mobning involverer hele klassen. Derfor bør indsatser mod mobning også rette sig mod klassens fællesskab frem for enkelte elever, samtidig med at der selvfølgelig tages hånd om det barn, der er udsat for mobning.

TIL FAGPERSONER

Trivselshjælperen

Trivselshjælperen er et gratis interaktivt værktøj til brug på et forældremøde.
Med udgangspunkt i objektive, konkrete cases fra den virkelige verden får I en konstruktiv dialog om trivsel i klassen.

Trivselshjælperen er et samtaleværktøj, til brug på forældremøder.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke