Kompetenceudviklingsforløb

Vil I gerne have inspiration og konkrete værktøjer til at forstå og imødekomme små børns signaler? Og vil I have et fælles fundament for omsorgsarbejdet i jeres daglige pædagogiske praksis?

Kompetenceudviklingsforløbet ’Små børns stemmer’ tager udgangspunkt i netop jeres forståelse af omsorg og arbejde med at skabe trygge relationer. Hvad enten I arbejder i dagpleje, vuggestue eller børnehave, får I med modellen Omsorgsgrebet et fælles sprog og en fælles forståelse for betydning af omsorg og tryghed i dagtilbud.
Forløbet hjælper jer til at fremme de trygge relationer i dagtilbuddet – bl.a. ved at sætte fokus på behovet for omsorg, og hvordan det behov imødekommes. Gennem refleksionsforløb sætter vi desuden fokus på de daglige udfordringer, omsorgsarbejdet møder.

I vil også stifte bekendtskab med Solbjørn, Børns Vilkårs tryghedsdukke, der støtter jer i at lytte til små børns stemmer gennem leg og dermed styrke deres følelse af at blive mødt i deres behov for omsorg, nærhed og udforskning.

 

Book nu

Kompetenceudviklingsforløbet ‘Små børns stemmer’ er til alle, der arbejder i dagtilbud.

Forløbet består af 1 oplæg á 3 timers varighed samt 2 refleksionsmoduler per stue á 1 times varighed. Forløbet kan integreres i jeres eksisterende møder og teamsamarbejde.

Viden I kan tage med fra kompetenceudviklingsforløbet:

  • Kendskab til børns udviklingsbetingelser og tilknytningsbehov og relationens betydning for kvaliteten i dagtilbud.
  • Viden om at understøtte børns evne til følelsesregulering, empati, opmærksomhed og fordybelse.
  • Indsigt i et fælles omsorgspædagogisk sprog, der skærper opmærksomheden på børns behov for trygge relationer i dagtilbuddet.
  • Hvordan I med en hånddukke kan etablere tryghedsskabende samspil og lydhørhed for barnets stemme – både i relationen mellem barn og pædagogisk personale og mellem barn og børnefællesskab.

Som opfølgning kan I tilkøbe workshoppen Refleksion med afsæt i Omsorgsgrebet

Kompetenceudviklingsforløbet er funderet i Børns Vilkårs materiale om tryghed og omsorg i pædagogisk arbejde.

Børns Vilkår har bl.a. udviklet en tilføjelse til den styrkede pædagogiske læreplan – den kalder vi Omsorgsgrebet. Modellen er baseret på udviklingspsykologien.

Du kan læse mere om omsorg som det centrale i pædagogisk praksis her

Kompetenceudviklingsforløbet er udviklet af Børns Vilkårs fagkonsulenter, der har baggrunde inden for bl.a. udviklingspsykologi, pædagoguddannelse, lederudvikling og æstetiske læreprocesser.
Børns Vilkårs materiale er altid udviklet i samarbejde med pædagoger, pædagogiske konsulenter og pædagogiske ledere igennem pilotforløb og løbende dialog.

  • Pris: 29.900,-
  • Pr. stue ud over 4 stuer: 3.900,-

Dertil kommer et transportgebyr (ex. moms) pr. besøg.

Solbjørn – et omsorgspædagogisk redskab

Workshop om brug af hånddukker til at skabe ligeværdige samtaler med børn.

Læs mere

Omsorgsgrebet

Workshop, der sikrer et fælles sprog for, hvordan I som pædagogisk personale imødekommer små børns signaler med den nødvendige omsorg.  

Læs mere

Refleksion med afsæt i omsorgsgrebet

Fælles faglig refleksion med udgangspunkt i børns reaktionsmønstre og behov for omsorg.

Læs mere

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.