Tryghed er kernen i al pædagogik

Tryghed er det, alle børn først og fremmest har brug for. Det er kernen og det mest centrale i alt pædagogisk arbejde – for uden trygge relationer kan børn hverken trives, lære eller udvikle sig. 

Trygge relationer opstår bl.a., når de voksne aflæser og tolker børns signaler og på den måde møder børns individuelle behov.

Siderne her er til dig, der arbejder i og med dagtilbud. Her kan du finde viden og materiale om tryghed og omsorg, der bl.a. baserer sig på teori om tilknytning og mentalisering. Materialet er udviklet af Børns Vilkår og handler bl.a. om, hvordan man kan aflæse små børns signaler, og hvordan man som voksen kan skabe tryghed for alle børn.

Omsorg er fundamentet

Børn skal opleve, at de bliver set, hørt, forstået og imødekommet af voksne omkring dem, før de tør give sig i kast med at udforske sig selv og verden. Vejen dertil går gennem omsorg. Børns Vilkår ser derfor omsorg som hele fundamentet under den styrkede pædagogiske læreplan og placerer derfor omsorg i midten af læreplansblomsten! 

Alle vores råd og vejledninger tager altså udgangspunkt i, at omsorgen bør være det allermest centrale i al pædagogisk praksis. 

Dette er et materiale fra Børns Vilkår. Der er hentet inspiration fra Børne- og Undervisningsministeriets Den styrkede pædagogiske læreplans læreplansblomst.

Se film om Børns Vilkårs tilgang til omsorg

Læs mere om omsorg og tryghed i dagtilbud

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.

 

Vis mere +

Børn i delte familier søges til interview 

Er I forældre, der er skilt eller gået fra hinanden? Og har I børn i alderen 5-6 år? Børns Vilkår søger børn, der vil gøre os klogere på hverdagslivet i en delt familie.

Vil du hjælpe os? 

Læs mere her