Omsorg og tryghed i dagtilbud

Omsorg er fundamentet

Her på siden finder du viden og inspiration til arbejdet med omsorg og tryghed i den pædagogiske praksis i dagtilbud.

Gratis digitalt onboardingforløb til pædagogmedhjælpere

Forløbet introducerer til, hvordan man møder børn med den rette omsorg, så de får en god og tryg hverdag, hvor de trives.

Find det her

Tryghed er kernen i al pædagogik

Tryghed er det, alle børn først og fremmest har brug for. Det er kernen og det mest centrale i alt pædagogisk arbejde – uden trygge relationer kan børn hverken trives, lære eller udvikle sig

I den styrkede pædagogiske læreplan er en væsentlig del af det pædagogiske grundlag bygget på læring. Der skal bl.a. evalueres på sprog, bevægelse og science, hvorimod omsorg og tryghed slet ikke er nævnt i læreplansblomsten. Derfor kan det være udfordrende at legitimere, hvis en dag i institutionen primært er brugt på at være nærværende og sikre tryghed hos børnene, fremfor at arbejde med noget, der kan dokumenteres og måles.

Det vil vi gerne lave om på, og vores materialer understøtter derfor et fælles sprog for det pædagogiske omsorgsarbejde og en diskurs, hvor omsorgsarbejdet får den anerkendelse, det fortjener.
For uden omsorg og tryghed kan små børn slet ikke tilegne sig de færdigheder, som de ifølge læreplanen skal.

Siderne her er til dig, der arbejder i og med dagtilbud. Her kan du finde viden og materiale om tryghed og omsorg, der bl.a. baserer sig på teori om tilknytning og mentalisering. Materialet er udviklet af Børns Vilkår og handler bl.a. om, hvordan man kan aflæse små børns signaler, og hvordan man som voksen kan skabe tryghed for alle børn.

Omsorg er fundamentet

Børn skal opleve, at de bliver set, hørt, forstået og imødekommet af voksne omkring dem, før de tør give sig i kast med at udforske sig selv og verden. Vejen dertil går gennem omsorg. Børns Vilkår ser omsorg som hele fundamentet under den styrkede pædagogiske læreplan og placerer derfor omsorg i midten af læreplansblomsten! 

Alle vores råd og vejledninger tager altså udgangspunkt i, at omsorgen bør være det allermest centrale i al pædagogisk praksis. 

Dette er et materiale fra Børns Vilkår. Der er hentet inspiration fra Børne- og Undervisningsministeriets Den styrkede pædagogiske læreplans læreplansblomst.

Se film om Børns Vilkårs tilgang til omsorg

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.

Ingen vej uden omsorg

Refleksionsforløb til henholdsvis pædagogstuderende og PAU-elever om tryghed og omsorg i dagtilbud.

Pædagogstuderende PAU-elever

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV FOR FAGPERSONER

Hvis du arbejder med børn og unge, kan du med fordel tilmelde dig vores nyhedsbrev for fagpersoner. Her modtager du nyeste viden på børneområdet et par gange om året. Det kan fx være undersøgelse af fx børns skærmbrug eller psykiske trivsel. Du får også inspirationsmateriale og ny viden, du kan bruge i dit daglige arbejde med børn og unge.