Workshop

Fælles faglig refleksion med udgangspunkt i børns reaktionsmønstre og behov for omsorg. Vi arbejder ud fra en mentaliserende praksis, hvor det både handler om at forstå jeres egne og barnets reaktioner.

Hvordan kan I som personalegruppe skærpe jeres faglige blik på barnets perspektiv og reaktioner? Og hvordan I kan styrke det faglige fællesskab og forståelse for gruppedynamik blandt både børn og voksne.

Med udgangspunkt i erfaringer fra jeres egen hverdag undersøger vi, hvordan I kan imødekomme små børns behov for omsorg, samtidig med at I er bevidste om, hvordan jeres egne følelser påvirker børnene.

Vi reflekterer desuden over, hvilke forhindringer I eventuelt møder i hverdagen, der vanskeliggør omsorgsarbejdet, og hvad I kan gøre for at styrke fokus på omsorg og tryghed.

Book nu

Refleksionen er målrettet alle, der arbejder i dagtilbud og afvikles på hver stue/i hvert team og faciliteres af en konsulent fra Børns Vilkår.
Deltagelse kræver, at I enten har gennemgået kompetenceudviklingsforløbet Små børns stemmer, eller har deltaget i workshoppen Omsorgsgrebet

Varighed: 60 minutter

Dette kan I tage med fra refleksionen:

  • Styrket forståelse af jeres faglige praksis og individuelle kompetencer.
  • Indblik i, hvordan I kan bruge Omsorgsgrebet til den fælles refleksion.
  • Indblik i, hvordan I gennem faglig refleksion kan fremme børnenes perspektiv.
  • Støtte til at styrke det faglige fællesskab, forståelsen for hinandens handlemønstre og for gruppens dynamik.

Refleksionen er funderet i Børns Vilkårs materiale om tryghed og omsorg i pædagogisk arbejde.

Børns Vilkår har bl.a. udviklet en tilføjelse til den styrkede pædagogiske læreplan – den kalder vi Omsorgsgrebet. Modellen er baseret på tilknytningsteorien.

Du kan læse mere om omsorg som det centrale i pædagogisk praksis her

Refleksionen er udviklet af Børns Vilkårs fagkonsulenter, der har baggrunde inden for bl.a. udviklingspsykologi, pædagoguddannelse, lederudvikling og æstetiske læreprocesser.

Børns Vilkårs materiale er altid udviklet i samarbejde med pædagoger, pædagogiske konsulenter og pædagogiske ledere igennem pilotforløb og løbende dialog.

  • Pris: Efter aftale
Kompetenceudviklingsforløb Børns Vilkår

Små børns stemmer – tryghed i dagtilbud

Kompetenceudviklingsforløb med fokus på styrkelse af omsorgsarbejdet i den daglige pædagogiske praksis .

Læs mere

Omsorgsgrebet

Workshop, der sikrer et fælles sprog for, hvordan I som pædagogisk personale imødekommer små børns signaler med den nødvendige omsorg.  

Læs mere

Solbjørn – et omsorgspædagogisk redskab

Workshop om brug af hånddukker til at skabe ligeværdige samtaler med børn.

Læs mere

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver, sundhedsplejerske eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.