Kompetenceudviklingsforløb

Vil I gerne have inspiration og konkrete værktøjer til at forstå og imødekomme små børns signaler? Og vil I have et fælles fundament for omsorgsarbejdet i jeres daglige pædagogiske praksis?

Kompetenceudviklingsforløbet ’Små børns stemmer’ tager udgangspunkt i netop jeres forståelse af omsorg og arbejde med at skabe trygge relationer. Hvad enten I arbejder i dagpleje, vuggestue eller børnehave, får I med modellen Omsorgsgrebet et fælles sprog og en fælles forståelse for betydning af omsorg og tryghed i dagtilbud.
Forløbet hjælper jer til at fremme de trygge relationer i dagtilbuddet – bl.a. ved at sætte fokus på behovet for omsorg, og hvordan det behov imødekommes. Gennem refleksionsforløb sætter vi desuden fokus på de daglige udfordringer, omsorgsarbejdet møder.

I vil også stifte bekendtskab med Solbjørn, Børns Vilkårs tryghedsdukke, der støtter jer i at lytte til små børns stemmer gennem leg og dermed styrke deres følelse af at blive mødt i deres behov for omsorg, nærhed og udforskning.

 

Book nu

Kompetenceudviklingsforløbet ‘Små børns stemmer’ er til alle, der arbejder i dagtilbud.

Forløbet består af 1 oplæg á 3 timers varighed samt 2 refleksionsmoduler per stue á 1 times varighed. Forløbet kan integreres i jeres eksisterende møder og teamsamarbejde.

Viden I kan tage med fra kompetenceudviklingsforløbet:

  • Kendskab til børns udviklingsbetingelser og tilknytningsbehov og relationens betydning for kvaliteten i dagtilbud.
  • Viden om at understøtte børns evne til følelsesregulering, empati, opmærksomhed og fordybelse.
  • Indsigt i et fælles omsorgspædagogisk sprog, der skærper opmærksomheden på børns behov for trygge relationer i dagtilbuddet.
  • Hvordan I med en hånddukke kan etablere tryghedsskabende samspil og lydhørhed for barnets stemme – både i relationen mellem barn og pædagogisk personale og mellem barn og børnefællesskab.

Som opfølgning kan I tilkøbe workshoppen Refleksion med afsæt i Omsorgsgrebet

Kompetenceudviklingsforløbet er funderet i Børns Vilkårs materiale om tryghed og omsorg i pædagogisk arbejde.

Børns Vilkår har bl.a. udviklet en tilføjelse til den styrkede pædagogiske læreplan – den kalder vi Omsorgsgrebet. Modellen er baseret på udviklingspsykologien.

Du kan læse mere om omsorg som det centrale i pædagogisk praksis her

Kompetenceudviklingsforløbet er udviklet af Børns Vilkårs fagkonsulenter, der har baggrunde inden for bl.a. udviklingspsykologi, pædagoguddannelse, lederudvikling og æstetiske læreprocesser.
Børns Vilkårs materiale er altid udviklet i samarbejde med pædagoger, pædagogiske konsulenter og pædagogiske ledere igennem pilotforløb og løbende dialog.

  • Pris: 29.900,-
  • Pr. stue ud over 4 stuer: 3.900,-

Dertil kommer et transportgebyr (ex. moms) pr. besøg.

dagtilbud@bornsvilkar.dk

 3618 0165

Åbningstider
Mandag: Lukket
Tirsdag: 10-12.30
Onsdag: 10-12.30
Torsdag: 13.00 – 16.00
Fredag: lukket

Bliv kontaktet
Ønsker du at blive ringet op uden for åbningstid, så giv os besked via formularen nedenfor.

"*" indikerer påkrævede felter

Samtykke

Solbjørn – et omsorgspædagogisk redskab

Workshop om brug af hånddukker til at skabe ligeværdige samtaler med børn.

Læs mere

Omsorgsgrebet

Workshop, der sikrer et fælles sprog for, hvordan I som pædagogisk personale imødekommer små børns signaler med den nødvendige omsorg.  

Læs mere

Refleksion med afsæt i omsorgsgrebet

Fælles faglig refleksion med udgangspunkt i børns reaktionsmønstre og behov for omsorg.

Læs mere