Indhold

Vores Rettigheder er en workshop til henholdsvis 4.-6. klasse og 7.-10. klasse, der stiller skarpt på børn og unges rettigheder med henblik på at styrke elevernes viden og handlemuligheder i forhold til udvalgte artikler i Børnekonventionen.

Vores rettigheder er udviklet med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) med et formål om at forebygge, at børn og unge udsættes for negativ social kontrol.

I indsatsen til 4.-6. klasse kommer dette formål til udtryk gennem et arbejde med cases og konkrete situationer om børns ret til eksempelvis omsorg og tryghed, privatliv, religionsfrihed, fritidsliv og medbestemmelse, mens indsatsen til 7.-10. klasse har fokus på, hvordan situationer om begrænsende normer og negativ social kontrol bryder med unges rettigheder.

Vi tilbyder et opfølgende undervisningsmateriale til et videre fagligt arbejde med børn og unges rettigheder i klassens egen undervisning.
Læs mere om workshoppen nederst på siden.

Negativ social kontrol

Negativ social kontrol kan forstås som adfærdsregulering i form af for eksempel handlinger, restriktioner, tvang, vold og sanktioner, der begrænser barnet i dets livsudfoldelse på en måde, der påvirker barnets selvbestemmelse og trivsel, og som ikke er i overensstemmelse med de rettigheder, børn og unge i Danmark har.

Samtaler med voksne, der efter en opvækst med negativ social kontrol, har valgt at bryde med det kontrollerende miljø, de er opvokset i, understreger vigtigheden af at forebygge negativ social kontrol ved at oplyse børn og unge om deres rettigheder allerede tidligt i grundskolen (Børns Vilkår, 2019)

Omdrejningspunktet i workshoppen er et fagligt arbejde med elevernes viden og handlemuligheder i relation til Børnekonventionen og unges rettigheder.
Det gør workshoppen relevant for alle elever, og integrerer skolens opgave med at forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre (Folkeskolens formål stk. 3).

Book en workshop

Med støtte fra SIRI tilbydes ”Vores rettigheder” uden omkostninger til 4.-10. klasser på folke-, fri- og privatskoler, der ønsker at arbejde forebyggende med begrænsende normer og negativ social kontrol gennem en faglig relevant undervisningsindsats om børn og unges rettigheder.

Der et begrænset antal workshops til rådighed, så book gerne allerede nu.

Vi anbefaler, at I som skole booker til flere klasser på samme årgang – og opfordrer til, at I tilrettelægger jeres booking, så vores undervisere kan gennemføre workshoppen i to forskellige klasser i umiddelbar forlængelse af hinanden på den samme dag.

Forespørg en gratis rettighedsworkshop her

Børn og unges rettigheder

Omdrejningspunktet i workshoppen er et fagligt arbejde med henholdsvis 6 (4.-6. klasse) og 8 (7.-10. klasse) rettigheder, som spiller en særlig rolle, når det handler om at forebygge og håndtere situationer om negativ social kontrol og begrænsende normer i børn og unges hverdag.

F.eks. at børn og unge selv bestemmer, om deres private beskeder, breve, billeder og dagbogsnotater skal deles med andre.

F.eks. at børn og unge ikke må blive slået og truet, og at ingen må tvinge børn og unge til noget, der overskrider deres grænser. Det betyder også, at unge bestemmer over deres egen krop.

F.eks. at børn og unge selv må bestemme, om de vil tro, og hvordan de vil tro. Det betyder også, at de ikke må blive drillet og nedgjort på grund af deres tro.

F.eks., at børn og unge skal have tid og mulighed for at lege og have et godt fritidsliv. Det betyder også, at der er regler for, hvornår man må få et fritidsjob og hvor meget man må arbejde. Det gælder også i forhold til at hjælpe til hjemme.

F.eks., at børn og unge gerne må sige deres mening, både i skolen, hjemme og i samfundet.  Det betyder også at børn og unge skal høres i vigtige sager, der handler om børn og unge og deres trivsel og udvikling – både i samfundet, i skolen og hjemme.

F.eks. at børn og unge skal have omsorgsfulde voksne, der kan sikre, at de har det godt og udvikler sig, som de skal. Det betyder også, at børn og unge ikke må blive mobbet, drillet og holdt udenfor i skolen.

F.eks. at unge skal have de samme muligheder i samfundet uanset køn, seksualitet, tro og hudfarve. Det betyder også at man ikke må blive diskrimineret på grund af køn, seksualitet, tro og hudfarve.

F.eks. at børn og unge skal have adgang til viden om sundhed, og at de har ret til hjælp og rådgivning fra en læge, hvis de er syge, eller har brug for prævention. Det betyder også, at de har ret til sundheds- og seksualundervisning i skolen.

En workshop om unges rettigheder

Vores Rettigheder
7.-10. klasse

Med afsæt i film, dilemmaspil og cases fra Børnetelefonen arbejder vi i workshoppen med viden om negativ social kontrol og unges rettigheder.

Vi sætter særligt fokus på, hvad rettigheder betyder for unge i deres hverdag, og hvad unge kan gøre, hvis de selv, eller nogen de kender, er udsat for negativ social kontrol og begrænsende normer, eller ikke får opfyldt deres rettigheder.

Sammen med det opfølgende undervisningsmateriale kan workshoppen integreres i et undervisningsforløb om rettigheder, normer og socialisering på tværs af dansk, samfundsfag og sundheds – og seksualundervisning.

Varighed: 1,5 time/2 lektioner| Gratis med støtte fra SIRI

Book en workshop her

En workshop om børns rettigheder

Vores Rettigheder
4.-6. klasse

Med afsæt i film, gruppeaktiviteter og cases fra BørneTelefonen guides eleverne gennem tre processer, hvor de arbejder med ”Det ved vi”, ”Det mener vi” og ”Det gør vi” i relation til rettigheder.

Omdrejningspunktet i workshoppen er udvikling af en rettighedsplakat, hvor eleverne i grupper præsenterer vigtig viden om rettigheder samt elevernes egne ideer til, hvad man i klassen kan gøre for at støtte hinanden i, at alle får opfyldt deres rettigheder – i skolen, i fritiden og hjemme.

Workshoppen er udviklet med afsæt i færdigheds- og vidensområderne ”rettigheder” og ”personlige grænser” fra Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab.

Varighed: 1,5 time/2 lektioner | Gratis med støtte fra SIRI

Book en workshop her

Andre har vist interesse for

Vores digitale fællesskaber

For elever i 2. -10. klasse
En elevworkshop der sætter fokus på digital mobning og trivsel.

Se og bestil workshop

Børns digitale fællesskaber

For forældre til elever i 1.- 6. klasse
Et dialogisk oplæg for forældre der sætter fokus på færden og trivsel i den digitale verden.

Se og bestil workshop

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke