Workshop

Varighed: 1,5 time / 2 lektioner
Målgruppe: 4-6. klasse / 7.-10. klasse

Vores rettigheder stiller skarpt på børn og unges rettigheder med henblik på at styrke elevernes viden og handlemuligheder i forhold til udvalgte artikler i FN’s Børnekonvention.

Vores rettigheder er udviklet med støtte fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) og Københavns Kommune som en del af en indsats, der har til formål at forebygge, at børn og unge udsættes for negativ social kontrol. I ”Vores rettigheder” bliver dette formål operationaliseret gennem et fagligt arbejde med rettigheder, der er særligt relevante i situationer omkring negativ social kontrol.

Der tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til videre fagligt arbejde med rettigheder og børnekonventionen i klassens egen undervisning.

Book nu

At eleverne:

  • har viden om Børnekonventionen og Børns rettigheder
  • kan give eksempler på, hvad børn og unge kan gøre for, at de selv og andre børn og unge får opfyldt deres rettigheder
  • har viden om børns muligheder for at få rådgivning og støtte til håndtering af situationer om rettigheder, begrænsende normer og negativ social kontrol

Varighed: 1,5 time / 2 lektioner
Målgruppe: 4-6. klasse / 7.-10. klasse

Gennem cases fra BørneTelefonen, film, dialog, og gruppeaktiviteter arbejder vi i workshoppen med, hvordan børn og unge kan bruge deres rettigheder i konkrete situationer, og hvad børn og unge kan gøre for, at de selv, og andre børn og unge, får overholdt deres rettigheder.

Workshoppen er udviklet med forskelligt fagligt indhold til henholdsvis 4-6. og 7.-10. klasse.

Opfølgende undervisningsmateriale

Som en del af workshoppen tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til et videre arbejde med workshoppens indhold om børns rettigheder.  Vi anbefaler, at der afsættes minimum to lektioner til at arbejde med det opfølgende materiale. Materialet tilsendes som en PDF cirka to uger før afvikling af workshoppen.

Faglig ramme

Workshoppen og det opfølgende materiale er udviklet med afsæt i faglige mål for henholdsvis SSF og dansk (4.-6.  klasse) samt SSF, dansk og samfundsfag (7.-9. klasse). Det samlede forløb kan desuden understøtte det trivselsfremmende arbejde i klassen.

Priser

1 workshop – 1.700 kr.

2 workshops – 3000 kr.*

3 workshops – 3750 kr.*

Hver workshop er for én klasse.

*Rabatten er betinget af, at de pågældende workshops i bestillingen er til afholdelse samme dag.

Hvis jeres institution er medlem af Børns Vilkår, er prisen 1200 kr. pr. workshop.

Dertil kommer et transportgebyr (ex. moms), varieret efter undervisningssted.

Et institutionsmedlemsskab koster 1500 kroner om året og giver mellem 15 og 30 procents rabat på Børns Vilkårs oplæg og workshops.

Meld jer ind her

 skole@bornsvilkar.dk

3618 0165

Åbningstider
Mandag: Lukket
Tirsdag: 10-12.30
Onsdag: 10-12.30
Torsdag: 13.00 – 16.00
Fredag: lukket

Bliv kontaktet
Ønsker du at blive ringet op uden for åbningstid, så giv os besked via formularen nedenfor:

Forebyggelse af negativ social kontrol

Vores rettigheder er udviklet med støtte fra Styrelsen for International rekruttering og integration (SIRI) samt Københavns Kommune med et formål om at forebygge, at børn og unge udsættes for negativ social kontrol.

Negativ social kontrol kan forstås som adfærdsregulering i form af for eksempel handlinger, restriktioner, tvang, vold og sanktioner, der begrænser barnet i dets livsudfoldelse på en måde, der påvirker barnets selvbestemmelse og trivsel, og som ikke er i overensstemmelse med de rettigheder, børn og unge i Danmark har.

I workshoppen konkretiseres forebyggelse af negativ social kontrol til et fagligt arbejde med børn og unges rettigheder. I workshoppen til 8.-9. klasse arbejder vi også med, hvad negativ social kontrol er.

Læs mere om børns oplevelser med negativ social kontrol i Børns Vilkårs rapport om negativ social kontrol

Andre har vist interesse for

Vores digitale fællesskaber

For elever i 2. -10. klasse
En elevworkshop der sætter fokus på digital mobning og trivsel.

Se og bestil workshop

Børns digitale fællesskaber

For forældre til elever i 1.- 6. klasse
Et dialogisk oplæg for forældre der sætter fokus på færden og trivsel i den digitale verden.

Se og bestil workshop