Workshop

Workshoppen handler om Børns Rettigheder, selvbestemmelse og trivsel.

Gennem film, dialog og gruppeaktiviteter sættes fokus på hvad eleverne kan gøre for at alle børn får opfyldt deres ret til privatliv, ret til beskyttelse mod vold og overgreb, ret til omsorg, ret til leg og fritid, ret til medbestemmelse og religionsfrihed.

Book nu

Mål

Læringsmål

At eleverne:

  • Har viden om rettigheder og hvordan rettigheder har betydning for børns trivsel og selvbestemmelse
  • Kan give eksempler på, hvad børn kan gøre for at hjælpe hinanden med at forebygge og håndtere situationer, hvor børn får krænket deres rettigheder
  • Har viden om børns muligheder for at få rådgivning og støtte til håndtering af situationer om rettigheder, selvbestemmelse og trivsel hos BørneTelefonen

Om

Værd at vide

Varighed: 120 minutter
Målgruppe: 4-7. klasse
Form: Workshop

Gennem film, gruppeaktiviteter og cases fra BørneTelefonen arbejder eleverne med udvikling af en rettighedsplakat, hvor grupperne præsenterer vigtig viden om rettigheder samt elevernes egne ideer til, hvad man i klassen kan gøre for at støtte hinanden i, at alle får opfyldt deres rettigheder – i skolen, i fritiden og hjemme.

Opfølgende undervisningsmateriale

Som en del af workshoppen tilbydes et opfølgende undervisningsmateriale til et videre arbejde med at udvikle elevernes evne og motivation til at handle i situationer, hvor børn får krænket deres rettigheder.  Vi anbefaler, at der afsættes 2-5 lektioner til at arbejde med det opfølgende materiale, som tilsendes cirka to uger før afvikling af workshoppen.

Workshoppen og det opfølgende undervisningsmateriale er udviklet med afsæt i færdigheds- og vidensområderne ”rettigheder” og ”personlige grænser” fra Fælles Mål for Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab. Det opfølgende materiale kan desuden indgå i et fagligt arbejde med færdigheds- og vidensområderne ”fremstilling” og ”perspektivering og evaluering” indenfor danskfagets kompetenceområde ”Fremstilling”.

Pris

Se prisen

Medlemspris : 990 DKK*
Normalpris :  1490 DKK*

 

*Dertil kommer et transportgebyr, varieret efter undervisningssted.

Pris for medlemsskab: 1250 kr. om året for skoler, 500 kr. om året for daginstitutioner.

Meld jer ind her

Ring

Spørgsmål?

Vi er klar til at besvare spørgsmål omkring vores oplæg og workshops.

 3618 0165

 skole@bornsvilkar.dk

Klar til at bestille, tryk videre her

Forebyggelse af negativ social kontrol

”Vores rettigheder” er udviklet i samarbejde med Københavns Kommune som en del af kommunes indsats til at forebygge negativ social kontrol.

Negativ social kontrol kan forstås som adfærdsregulering i form af foreksempel handlinger, restriktioner, tvang, vold og sanktioner, der begrænser barnet i dets livsudfoldelse på en måde, der påvirker barnets selvbestemmelse og trivsel og som ikke er i overensstemmelse med de rettigheder, børn og unge i Danmark har.

Læs mere om børns oplevelser, i vores rapport om negativ social kontrol

Er du fra en folkeskole i Københavns Kommune, læs mere her om din mulighed for at modtage workshoppen, hvor udgifterne er dækket af Københavns Kommune.

Workshop

Vores digitale fællesskaber

For elever i 3-9. klasse
En elevworkshop der sætter fokus på digital mobning og trivsel

Se og bestil workshop
Oplæg

Børns digitale liv

For forældre til elever i 3-9. klasse
Et dialogisk oplæg for forældre der sætter fokus på færden og trivsel i den digitale verden

Se og bestil oplæg

Få vores nyhedsbrev for fagpersoner

Arbejder du med børn og unge som underviser, pædagog, institutionsleder, socialrådgiver eller lignende? Vil du gerne inspireres med gode artikler, nyeste viden om børn og unges trivsel, inviteres til arrangementer og løbende opdateres med gratis undervisningsmateriale? Så tilmeld dig Børns Vilkårs nyhedsbrev for fagpersoner.