Rådhåret dreng holder en tegning af en regnbue op mod et vindue.

Børnebidrag og ydelser

En skilsmisse betyder for langt de fleste også en ændring i økonomien. Som enlig forsørger er der dog forskellige muligheder for at få økonomisk støtte fra både barnets anden forælder og det offentlige.

Bor du…

 • Sammen med dit barns anden forælder?
  Kan du få: Børne -og ungeydelse
 • Sammen med en anden voksen, der bidrager til husførelsen i hjemme?
  Kan du få: Børne -og ungeydelse og børnebidrag
 • Alene med dit barn?
  Kan du få: Børne -og ungeydelse, børnebidrag og børnetilskud

Find mere information herunder

Som forældre har I pligt til at forsørge jeres barn. Når I ikke længere er sammen, kan det fx ske ved, at den ene forælder betaler et børnebidrag til den anden forælder, som har barnet boende.

Hvis der er fælles forældremyndighed, og barnet bor lige meget begge steder, kan bidraget aftales ved at hver forælder afholder forskellige udgifter til barnet.

I kan selv fastlægge størrelsen på bidraget – men hvis I ikke kan blive enige, så kan Familieretshuset hjælpe jer med at fastlægge bidraget.

Læs mere om børnebidrag her

Andre bidrag

På www.familieretshuset.dk er det også muligt at læse om andre former for bidrag, som kan søges i forbindelse med barnets fødsel, konfirmation og uddannelse.

Alle forældre får penge fra det offentlige, når barnet er mellem 0 og 18 år. Pengene bliver udbetalt 4 gange om året. Når barnet fylder 15 år, bliver der udbetalt ungeydelse den 20. i hver måned.

Der er kommet nye regler pr. 1. januar 2022, som betyder, at I får en halvdel hver af børne- og ungeydelsen, hvis I har registreret fælles forældremyndighed over barnet.

Når I bor hver for sig, kan I ændre på, hvordan børne- og ungeydelsen bliver udbetalt mellem jer.

Børne- og ungeydelsen kan udbetales på to måder:

 • I kan få en halvdel hver
 • Hele børne- og ungeydelsen kan udbetales til den ene forælder.

Er I flyttet fra hinanden før den 19. oktober 2021, sker der ingen ændringer. Børne- og ungeydelsen bliver fortsat udbetalt til den ene forælder.

Udbetalingen af ydelsen fortsætter, efter I går fra hinanden, hvis I ikke giver besked om andet.

Har du fuld forældremyndighed, får du udbetalt hele børne- og ungeydelsen.

Beløbet for din børne- og ungeydelse afhænger af din indkomst.

Læs mere om børne– og ungeydelsen her

Når du bor alene med dit barn eller børn, kan du ansøge om at få børnetilskud og ekstra børnetilskud. For at få tilskuddet skal du være enlig forsørger. Det betyder, at du skal være alene om at betale til husførelsen i hjemmet.

Børnetilskuddet kan gives fra det tidspunkt den fælles økonomi og husførelse ophører, men kræver ikke at der er indgået separation eller skilsmisse.

Læs mere om børnetilskud her

Vær opmærksom på, at der i forbindelse med, at I bliver skilt, kan være mulighed for fx at få friplads i børneinstitutioner (helt eller delvist), højere beskæftigelsesfradrag og boligsikring, hvis du bor i lejebolig.

Rådhåret dreng holder en tegning af en regnbue op mod et vindue.

Regler og samarbejde

Lille pige, der holder en voksen hånd, kigger på kameraet.

valg af samværsordning

Der findes ikke én samværsmodel, der er god for alle børn. Men der er forhold, som har betydning for, hvilken model der vil være god for netop jeres barn. Få råd til at finde den rette ordning her.

Hånd holder mobil mod sløret baggrund.

når samarbejdet er svært

Ingen forældre ønsker, at skilsmissen skal belaste deres børn. Heldigvis er der meget, du som forælder kan gøre, for at konflikterne ikke rammer dit barn. Få råd til samarbejdet her.

En vej med fem huse.

Opdragelsen i to hjem

Når forældre flytter fra hinanden, bliver deres forskellige måder at opdrage og gøre tingene på ofte tydeligere. Læs mere om at skabe fælles fodslag her.

Brunhåret kvinde med solbriller går med to lyshårede drenge, den ene i barnevogn.

Den gode kommunikation

For mange forældre er det svært at få den gode kommunikation op at køre efter skilsmissen. Men den er vigtig for jeres barns trivsel. Få anbefalinger til at styrke kommunikationen her.

En tekstbobbel med tegnet for paragraf i.

Lovgivning

Der er flere regler og rettigheder at tage højde for, når I går fra hinanden. Læs mere her.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke