Brunhåret kvinde med solbriller går med to lyshårede drenge, den ene i barnevogn.

God kommunikation er nøglen

Parforholdet eller ægteskabet er slut, men forældreskabet vil fortsætte livet ud. For jeres barns skyld skal I derfor fortsat kunne kommunikere og samarbejde med hinanden.

Men at etablere et godt samarbejde om børnene efter en skilsmisse kan for mange forældre blive en svær opgave. Mange er netop gået fra hinanden, fordi kommunikationen har været vanskelig, og særligt de første år efter bruddet kan følelser af sorg, skuffelse og vrede fylde og stille sig i vejen for et godt samarbejde. Hvis man har mistet tilliden til sin ekspartner, er det ekstra svært at møde vedkommende med respektfuld nysgerrighed. Ikke desto mindre er det det, jeres barn har brug for.  

God kommunikation skaber tryghed for barnet 

Det er trygt for børn, når de kan se, at deres forældre kan tale sammen, træffe fælles beslutninger og deltage sammen i højtider og arrangementer i daginstitution og skole. Når man kan tale sammen er det nemmere at vide, hvad der rører sig i barnets liv, og man har bedre forudsætninger for at forstå sit barns reaktioner og møde barnets behov. Det gælder særligt det lille barn, der ikke har ord for, hvad det oplever, føler og har behov for. 

Mange undersøgelser viser faktisk, at der er en sammenhæng mellem børns trivsel og forældres evne til at samarbejde med hinanden efter en skilsmisse. Der er derfor gode grunde til at øve sig i at tale sammen og kommunikere om barnets liv og dagligdag efter en skilsmisse. Og hvis kommunikationen er svær, er der heldigvis hjælp at hente. 

Børns Vilkårs anbefalinger til at styrke kommunikationen

Det kan være svært at få den konstruktive kommunikation op at køre efter skilsmissen. Men der er meget at vinde for både jer og jeres barn, hvis I gør en indsats for at styrke den. Få vores råd her.

De fleste af os får lyst til at holde fast i vores egen mening, når der opstår uenighed. Det er forståeligt, men det styrker ikke kommunikationen om barnet. Ofte medfører det, at den anden holder endnu mere fast i sit standpunkt. Når I ser forskelligt på tingene, så øv dig i at lytte og prøve at forstå den andens perspektiv. Det gør en forskel, når vi oplever, at andre lytter og prøver at se tingene fra vores perspektiv. At prøve at se tingene fra den andens synsvinkel er ikke det samme som at give dem ret.

Når vi ser forskelligt på tingene, er det nærliggende at fortælle den anden, hvad vedkommende gør galt. Det er desværre ikke særlig hjælpsomt for jeres kommunikation. Fortæl i stedet, hvad du har brug for fra den anden. Fx ”jeg kunne godt ønske mig, at børnene kunne opleve, at vi kan være sammen til sommerfesten på skolen,” eller “jeg ville ønske, vi kunne tale sammen på en anden måde.”

Tænk over, hvilke følelser, ønsker og intentioner, der mon kan ligge bag den andens opfattelse. Er din ekspartners ønske om at skrive beskeder i stedet for at mødes et udtryk for, at vedkommende er ligeglad med dig? Eller er det et ønske om, at I undgår at sige sårende ting til hinanden? Er din ekspartners invitation til at tale sammen et udtryk for, at vedkommende ikke har tillid til dig? Eller udspringer det af et ønske om at kunne dele sin bekymring for jeres fælles barn og hjælpe hinanden med at træffe de rigtige beslutninger?

Hvis I skal tale om noget, der er sårbart, så forbered din ekspartner på det, du gerne vil tale om. Lav en aftale, hvor I kan snakke sammen, uden jeres barn er til stede.

Hvis I taler om sårbare emner og bliver ramt af svære følelser, er det svært at tænke klart og sætte sig i andres sted. Respektér, hvis din ekspartner har brug for en pause til at finde roen og forholde sig til de ting, der bliver sagt. Det kan gøre det lettere at tale sammen og træffe fælles beslutninger på sigt.

Undgå at komme med beskyldninger, uanset om der er gode grunde til det eller ej. Det er svært for de fleste at blive bebrejdet, og det kan eskalere en konflikt. Præsentér i stedet din ekspartner for dine observationer, og gør det klart, at du godt ved, at der kan være flere måder at tolke jeres barns reaktioner på. Inviter til, at I sammen kan overveje og undersøge, hvad jeres barns reaktioner kan være udtryk for, og hvad jeres barn har behov for.

Det kan let ende galt, når vi tror, vi ved, hvad den anden tænker. Særligt når vi er ramt af mistillid, frygt og andre svære følelser, kan vi gætte forkert. Hold dig derfor til det, du ved, og spørg til det, du har brug for at vide. Undgå fx forhastede konklusioner om, at din ekspartner ringer for at kritisere. Spørg i stedet, hvad din ekspartner ønsker at tale om og evt. er bekymret for hos jeres barn. Det giver bedre mulighed for at være gode forældre, når I kan dele jeres overvejelser og træffe fælles beslutninger.

Misforståelser opstår lettere på sms og mail. Derfor er det en god idé at mødes eller ringe sammen, så vidt det er muligt.

Det kan hjælpe meget at tale med en tredjepart, der ser det hele udefra. Hvis I ikke kan søge hjælpen sammen, så gør det alene. Når du bliver klogere på dine egne følelser og reaktioner, kan du påvirke kommunikationen med din ekspartner og dermed dit barns trivsel og udvikling i en positiv retning.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
Brunhåret kvinde med solbriller går med to lyshårede drenge, den ene i barnevogn.

Her kan I få hjælp, hvis samarbejdet er svært

Familieretshuset

Tilbyder flere typer gratis hjælp til at styrke samarbejdet. Jeres børn kan også få hjælp til skilsmissen her. 

Læs mere

Kommunen

Mange kommuner har tilbud til børn og forældre i brudte familier. Du kan henvende dig til Børne- og Familieafdelingen og høre, hvilke tilbud der er i din kommune. 

Mødrehjælpen

Hos Mødrehjælpen kan både kvinder og mænd få gratis og uvildig retshjælp i forbindelse med skilsmisse, samvær, bopæl og økonomi. 

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen hos Børns Vilkår tilbyder gratis anonym børnefaglig rådgivning til både forældre, bonusforældre, bedsteforældre, naboer m.v. 

Ring anonymt på tlf. 35 55 55 57

Læs mere

Regler og samarbejde

Lille pige, der holder en voksen hånd, kigger på kameraet.

valg af samværsordning

Der findes ikke én samværsmodel, der er god for alle børn. Men der er forhold, som har betydning for, hvilken model der vil være god for netop jeres barn. Få råd til at finde den rette ordning her.

Hånd holder mobil mod sløret baggrund.

når samarbejdet er svært

Ingen forældre ønsker, at skilsmissen skal belaste deres børn. Heldigvis er der meget, du som forælder kan gøre, for at konflikterne ikke rammer dit barn. Få råd til samarbejdet her.

En vej med fem huse.

Opdragelsen i to hjem

Når forældre flytter fra hinanden, bliver deres forskellige måder at opdrage og gøre tingene på ofte tydeligere. Læs mere om at skabe fælles fodslag her.

En tekstbobbel med tegnet for paragraf i.

Lovgivning

Der er flere regler og rettigheder at tage højde for, når I går fra hinanden. Læs mere her.

Rådhåret dreng holder en tegning af en regnbue op mod et vindue.

Børnebidrag

En skilsmisse betyder for langt de fleste også en ændring i økonomien. Læs mere om de forskellige typer ydelser her.