Hånd holder mobil mod sløret baggrund.

Når samarbejdet er svært

En skilsmisse er for mange en krise, som gør, at man tænker og opfører sig anderledes, end man plejer. Mange kæmper med svære følelser og konflikter, og det kan gøre det svært at samarbejde om barnet.   

Ingen forældre ønsker, at skilsmissen skal belaste deres børn. Men det sker desværre ofte alligevel, når børnene bliver vidne til forældrenes konflikter. Det er smertefuldt for barnet, hvis forældrene ikke kan enes, og det går ud over barnets relation til begge forældre.

Heldigvis er der meget, du som forælder kan gøre, for at konflikterne ikke belaster dit barn og går ud over barnets trivsel og udvikling. Hvis det er svært at håndtere konflikterne med din ekspartner, og samarbejdet mellem jer ikke fungerer, er der hjælp at hente. Det kan være afgørende for jeres barn, at I som forældre får hjælp. Barnet kan også selv have brug for at tale med en voksen eller andre børn i samme situation.  

Hvad kan stå i vejen for det gode samarbejde?  

En del forældre, der ringer til ForældreTelefonen hos Børns Vilkår, fortæller, at de har gjort alt, hvad de kunne, for at få et godt samarbejde, men de oplever, at det har været forgæves. Nogle forældre fortæller, at de aldrig er blevet enige om samværsordningen, mens andre fortæller, at konflikterne er blusset op, fordi den ene har fået en ny partner.

Flere beskriver, at forholdet til deres ekspartner har været præget af mistillid, vold, misbrug eller ekspartnerens psykiske lidelse, og at dette fortsat fylder i samarbejdet. Uanset hvad det er, der stiller sig i vejen for det gode samarbejde, kan det føre til stor afmægtighed og vrede, et ønske om at skabe afstand til den anden forælder, bekymring for børnene og et ønske om at beskytte dem mod svigt og svære følelser.   

Sådan oplever børn konflikter 

Børn, der er fanget i forældrenes indbyrdes konflikter, kan udskyde egne behov og føle sig alene med problemerne.  

Nogle børn oplever at blive nødsaget til at alliere sig med den ene forælder mod den anden. De kan få så svært ved at forstå og rumme forældrenes forskellige meninger, at de må vælge side. Hvis børn begynder at vende sig mod den ene forælder, efterlader det børnene med svære og ofte modsatrettede følelser som savn, usikkerhed og afsky, og det skader deres relation til sig selv og forælderen, de oplever at vende sig imod.

Børn, der over længere tid står i midten af forældrenes konflikter, kan fx udvikle angst, depression, selvskadende adfærd eller selvmordstanker. Hvis det i værste fald ender med, at barnet mister kontakten til den ene forælder, kan det give en følelse af svigt og påvirke barnets selvværd og tillid til sig selv og andre. 

Børns Vilkårs anbefalinger til konflikthåndtering og samarbejde 

Ingen forældre ønsker, at skilsmissen skal belaste deres børn. Heldigvis er der meget, du som forælder kan gøre, for at konflikterne ikke rammer dit barn. Få vores råd her.

Det, der belaster børn allermest, er at være vidne til forældrenes skænderier. Tal om de ting, I er uenige om, når barnet ikke er til stede. Stop konfliktfyldte samtaler foran barnet, og fortæl din ekspartner, hvornår og hvordan I kan tale sammen igen.

Hvis jeres barn bliver vidne til jeres uenigheder, kan det være nødvendigt at sætte ambitionerne ned i en periode og nøjes med at tale i telefon, skrive sammen eller mødes, når barnet ikke er til stede. Husk, at det er vigtigere at undgå konflikter end at være enige om alt. Skriv eventuelt jeres aftaler ned, hvis der let opstår konflikter, når I taler sammen.

Når I begge er landet ovenpå skilsmissen, og svære følelser og konflikter fylder mindre, kan I bedre møde barnets behov for at være sammen allesammen, fx på skiftedage, ved højtider og arrangementer på skolen og i daginstitutionen.

Der er derfor heller ikke noget i vejen med, at I ser og oplever barnet forskelligt. Det behøver nemlig ikke at være et tegn på, at der er noget galt hjemme hos den anden forælder, men blot at relationerne og rammerne er forskellige. Det vigtigste er derfor, at du respekterer det, den anden ser og oplever. Samtidig vil man som forældre ofte tolke barnets signaler forskelligt. Når I lytter til hinanden og er åbne for hinandens tolkninger, vil det ofte give en bedre forståelse af barnet.

Husk, at en dårlig ekspartner ikke nødvendigvis er det samme som en dårlig forælder. Dit barn har brug for din støtte i at have den bedst mulige relation til din ekspartner. Kritik af barnets anden forælder kan af barnet opleves som kritik af barnet.

Det gør ondt på barnet, når familiemedlemmer, venner og andre taler dårligt om den ene forælder. Vær derfor opmærksom på, hvad der siges om din ekspartner, når barnet er til stede, og stop det, hvis det ikke er positivt, også selvom du er enig.

Derfor er det altid en god idé at være nysgerrig efter, hvad der ligger bag de beskeder, du modtager, og at tage højde for din ekspartners gode intentioner. Måske ønsker din ekspartner ikke at kritisere dig, men vil gerne kunne dele bekymringer og tale om, hvordan I kan være gode forældre for jeres barn?

I konfliktfyldte relationer kan det være svært at forstå den andens perspektiv og skille egne følelser og behov fra barnets. Vælg derfor en, du har tillid til, og som ikke taler dig efter munden. Bed vedkommende om at se tingene udefra og forholde sig til barnets interesser. På den måde kan du sørge for at bevare fokus på det, dit barn har brug for.  

Det kan være svært at få samarbejdet til at fungere efter en skilsmisse. Derfor er der mange, der søger hjælp udefra. Hvis det ikke er muligt at søge hjælpen sammen, så gør det alene. At få hjælp til at forstå og håndtere egne følelser og reaktioner kan påvirke samarbejdet i en positiv retning og give dit barn bedre mulighed for at trives.

Mange forældre har gode erfaringer med at tage fx et skilsmissekursus eller få samtaler hos en professionel. Mange kommuner har gratis tilbud til forældre og børn i brudte familier. Ring til Børne- og Familieafdelingen i din kommune for at høre hvilke tilbud, der er. Du kan også henvende dig til Familieretshuset, som tilbyder gratis hjælp til børnene, hjælp til konflikthåndtering og rådgivning til forældre.

Du skal ændre dit cookiesamtykke, for at se dette indhold.
Hånd holder mobil mod sløret baggrund.

Her kan I få hjælp, hvis samarbejdet er svært

Familieretshuset

Tilbyder flere typer gratis hjælp til at styrke samarbejdet. Jeres børn kan også få hjælp til skilsmissen her. 

Læs mere

Kommunen

Mange kommuner har tilbud til børn og forældre i brudte familier. Du kan henvende dig til Børne- og Familieafdelingen og høre, hvilke tilbud der er i din kommune. 

Mødrehjælpen

Hos Mødrehjælpen kan både kvinder og mænd få gratis og uvildig retshjælp i forbindelse med skilsmisse, samvær, bopæl og økonomi. 

Læs mere

ForældreTelefonen

ForældreTelefonen hos Børns Vilkår tilbyder gratis anonym børnefaglig rådgivning til både forældre, bonusforældre, bedsteforældre, naboer m.v. 

Ring anonymt på tlf. 35 55 55 57

Læs mere

Regler og samarbejde

Lille pige, der holder en voksen hånd, kigger på kameraet.

valg af samværsordning

Der findes ikke én samværsmodel, der er god for alle børn. Men der er forhold, som har betydning for, hvilken model der vil være god for netop jeres barn. Få råd til at finde den rette ordning her.

En vej med fem huse.

Opdragelse i to hjem

Når forældre flytter fra hinanden, bliver deres forskellige måder at opdrage og gøre tingene på ofte tydeligere. Læs mere om at skabe fælles fodslag her.

Brunhåret kvinde med solbriller går med to lyshårede drenge, den ene i barnevogn.

Den gode kommunikation

For mange forældre er det svært at få den gode kommunikation op at køre efter skilsmissen. Men den er vigtig for jeres barns trivsel. Få anbefalinger til at styrke kommunikationen her.

En tekstbobbel med tegnet for paragraf i.

Lovgivning

Der er flere regler og rettigheder at tage højde for, når I går fra hinanden. Læs mere her.

Rådhåret dreng holder en tegning af en regnbue op mod et vindue.

Børnebidrag

En skilsmisse betyder for langt de fleste også en ændring i økonomien. Læs mere om de forskellige typer ydelser her.

Det er techgiganters svigt af børn og unge ikke